آیا می دانید؟

از طریق سامانه فروش آنلاین می توانید در هر ساعت از شبانه روز ، سفارش خود را محاسبه و استعلام قیمت گرفته و همچنین ثبت ، پرداخت و پیگیری نمایید

سالنامه ، تقویم ۱۴۰۰

مشاهده لیست قیمت

قیمت ها به روز

جهت بازدید قیمتها
اینجا کلیک کنید

لیست قیمت کارت ویزیت

محصولات متنوع و با کیفیت ، تحویل فوری
قیمت امروز

۰۸/اسفند/۱۳۹۹

برای انتخاب محصول ، کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

در گوشیهای موبایل لیست قیمت ها را به چپ و راست حرکت دهید

کارت ویزیت ساده
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولتعدادابعادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوریمبلغ یکروزهتحویل
گلاسه یووی (یکرو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۵۶/۰۰۰۸ روز۶۱/۰۰۰۵ روز۱ روز
گلاسه یووی (دورو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۷۰/۰۰۰۸ روز۷۵/۰۰۰۵ روز۱ روز
سلفون مات (یکرو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۶۰/۰۰۰۸ روز۶۵/۰۰۰۵ روز۱۰۰/۰۰۰۱ روز
سلفون مات (دورو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۷۷/۰۰۰۸ روز۸۲/۰۰۰۵ روز۱۱۷/۰۰۰۱ روز
سلفون براق (یکرو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۶۰/۰۰۰۸ روز۶۵/۰۰۰۵ روز۱۰۰/۰۰۰۱ روز
سلفون براق (دورو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۷۷/۰۰۰۸ روز۸۲/۰۰۰۵ روز۱۱۷/۰۰۰۱ روز
کتان امباس (یکرو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۹۸/۰۰۰۸ روز۱۰۳/۰۰۰۵ روز۱ روز
کتان امباس (دورو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۱۰۲/۰۰۰۸ روز۱۰۷/۰۰۰۵ روز۱ روز
کتان آلمانی (یکرو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۱۴۶/۰۰۰۸ روز۱۵۱/۰۰۰۵ روز۱ روز
کتان آلمانی (دورو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۱۵۱/۰۰۰۸ روز۱۵۶/۰۰۰۵ روز۱ روز
سلفون مات دورگرد۱۰۰۰۶×۹۱۰۵/۰۰۰۸ روز۱۱۳/۰۰۰۵ روز۱۵۱/۰۰۰۱ روز
سلفون براق دورگرد۱۰۰۰۶×۹۱۰۵/۰۰۰۸ روز۱۱۳/۰۰۰۵ روز۱۵۱/۰۰۰۱ روز
سلفون مات دورگرد۵۰۰۶×۹۷۴/۰۰۰۸ روز۸۲/۰۰۰۵ روز۱ روز
سلفون براق دورگرد۵۰۰۶×۹۷۴/۰۰۰۸ روز۸۲/۰۰۰۵ روز۱ روز
سوسماری (یکرو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۷۷/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
سوسماری (دورو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۸۵/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
سلفون مات مخملی (یکرو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۱۷۲/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
سلفون مات مخملی (دورو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۱۸۲/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
طرح چرم (دورو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۷۹/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
مقوا پشت طوسی (یکرو)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۴۹/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
مقوا پشت طوسی (یکرو)(قالب دلخواه)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۱۵۰/۰۰۰۱۵ روز۵ روز۱ روز
ویزیت قالبدار (سلفون)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۱۵ روز۵ روز۱ روز

کارت ویزیت فانتزی
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولتعدادابعادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوریمبلغ یکروزهتحویل
لمینت برجسته بزرگ دورگرد۱۰۰۰۶×۹۲۱۳/۰۰۰۱۰ روز۲۲۱/۰۰۰۵ روز۱ روز
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۱۷۰/۰۰۰۱۰ روز۱۷۸/۰۰۰۵ روز۱ روز
لمینت برجسته کوچک دورگرد۱۰۰۰۵/۶×۵/۹۱۶۰/۰۰۰۱۰ روز۱۶۸/۰۰۰۵ روز۱ روز
لمینت برجسته طلاکوب بزرگ۱۰۰۰۶×۹۳۵۷/۰۰۰۱۵ روز۵ روز۱ روز
لمینت برجسته طلاکوب کوچک۱۰۰۰۵/۵×۶۲۶۸/۰۰۰۱۵ روز۵ روز۱ روز
لمینت براق بزرگ دورگرد۱۰۰۰۶×۹۲۰۶/۰۰۰۱۰ روز۲۱۴/۰۰۰۵ روز۲۵۲/۰۰۰۱ روز
لمینت براق بزرگ دورگرد۵۰۰۶×۹۱۲۰/۰۰۰۱۰ روز۱۲۸/۰۰۰۵ روز۱ روز
لمینت مات بزرگ دورگرد۱۰۰۰۶×۹۳۰۵/۰۰۰۱۲ روز۳۱۳/۰۰۰۵ روز۳۵۱/۰۰۰۱ روز
لمینت مات بزرگ دورگرد۵۰۰۶×۹۱۷۱/۰۰۰۱۲ روز۱۷۹/۰۰۰۵ روز۱ روز
لمینت براق ویزیتی دورگرد۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۱۶۵/۰۰۰۱۲ روز۵ روز۱ روز
لمینت مات ویزیتی دورگرد۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۲۴۴/۰۰۰۱۲ روز۵ روز۱ روز
لمینت براق مربع دورگرد۱۰۰۰۵×۵۱۳۴/۰۰۰۱۲ روز۵ روز۱ روز
لمینت مات مربع دورگرد۱۰۰۰۵×۵۱۹۸/۰۰۰۱۲ روز۵ روز۱ روز
لمینت براق طرح موج بزرگ دورگرد۱۰۰۰۶×۹۲۰۶/۰۰۰۱۲ روز۲۱۴/۰۰۰۵ روز۱ روز
لمینت مات طرح موج بزرگ دورگرد۱۰۰۰۶×۹۳۰۵/۰۰۰۱۲ روز۵ روز۱ روز
طلاکارت لمینت براق بزرگ دورگرد۱۰۰۰۶×۹۳۳۵/۰۰۰۱۲ روز۳۵۳/۰۰۰۵ روز۱ روز
طلاکارت لمینت مات بزرگ دورگرد۱۰۰۰۶×۹۴۴۶/۰۰۰۱۲ روز۵ روز۱ روز
سلفون مات موضعی دورگرد۱۰۰۰۶×۹۱۴۰/۰۰۰۱۲ روز۱۶۰/۰۰۰۵ روز۱ روز
سلفون مات طلاکوب دورگرد۱۰۰۰۶×۹۲۷۶/۰۰۰۱۲ روز۲۹۶/۰۰۰۵ روز۱ روز
طرح چرم دورگرد۱۰۰۰۶×۹۱۰۵/۰۰۰۲۰ روز۵ روز۱ روز
پروانه ای۱۰۰۰۶×۹۱۳۸/۰۰۰۱۲ روز۵ روز۱ روز
کارتی۱۰۰۰۶×۹۱۱۲/۰۰۰۱۵ روز۵ روز۱ روز
کتان امباس دورگرد۱۰۰۰۶×۹۱۴۲/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
کتان لمینت امباس دورگرد۱۰۰۰۶×۹۲۵۹/۰۰۰۱۵ روز۵ روز۱ روز
کرافت دورگرد۱۰۰۰۶×۹۱۳۳/۰۰۰۱۵ روز۵ روز۱ روز
لمینت برجسته مخملی۱۰۰۰۶×۹۳۴۸/۰۰۰۱۲ روز۵ روز۱ روز
سلفون مات مخملی موضعی۱۰۰۰۶×۹۲۷۲/۰۰۰۱۲ روز۵ روز۱ روز
سلفون مات مخملی طلاکوب۱۰۰۰۶×۹۴۰۸/۰۰۰۱۲ روز۵ روز۱ روز
سلفون مات مخملی دورگرد۱۰۰۰۶×۹۲۵۰/۰۰۰۱۲ روز۵ روز۱ روز
لمینت برجسته مخملی کوچک۱۰۰۰۵/۵×۶۲۶۱/۰۰۰۲۰ روز۵ روز۱ روز

کارت ویزیت خاص
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولتعدادابعادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوریمبلغ یکروزهتحویل
پی وی سی ۳۰۰ میکرون۵۰۰۶×۹۲۹۶/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
پی وی سی ۵۰۰ میکرون۵۰۰۶×۹۳۲۹/۰۰۰۱۰ روز۳۴۹/۰۰۰۵ روز۱ روز
پی وی سی ۵۰۰ میکرون۱۰۰۰۶×۹۵۲۶/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
پی وی سی ۷۶۰ میکرون۲۵۰۶×۹۴۹۴/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
پی وی سی ۷۶۰ میکرون۵۰۰۶×۹۷۸۶/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
پی وی سی ۷۶۰ میکرون۱۰۰۰۶×۹۱/۳۷۳/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک۵۰۰۶×۹۱/۰۱۴/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
پی وی سی برفکی نیمه شفاف۵۰۰۶×۹۳۰۷/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
کارت رمزینه اسکرچ۱۰۰۰۵/۵×۸/۵۱۰ روز۵ روز۱ روز
فابریانو طلاکوب لب طلا۱۰۰۰۵/۵×۹۱۰ روز۵ روز۱ روز
فلزی۱۵/۵×۹۱۰ روز۵ روز۱ روز
چوبی۱۵/۵×۹۱۰ روز۵ روز۱ روز
ویزیت سه بعدی۲۵۰۶×۹۱۰ روز۵ روز۱ روز

کارت ویزیت دیجیتال فوری
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولتعدادابعادمبلغ یکروزهتحویل
کتان یکرو۱۰۰۵×۸/۵۵۰/۰۰۰۲ ساعته
کتان یکرو۲۰۰۵×۸/۵۹۰/۰۰۰۲ ساعته
کتان یکرو۵۰۰۵×۸/۵۲۲۰/۰۰۰۴ ساعته
کتان یکرو۱۰۰۰۵×۸/۵۴۰۰/۰۰۰۱ روز
کتان دورو۱۰۰۵×۸/۵۶۰/۰۰۰۲ ساعته
کتان دورو۲۰۰۵×۸/۵۱۰۰/۰۰۰۲ ساعته
کتان دورو۵۰۰۵×۸/۵۲۴۰/۰۰۰۴ ساعته
کتان دورو۱۰۰۰۵×۸/۵۴۵۰/۰۰۰۱ روز
لمینت براق یکرو۱۰۰۵×۸/۵۱۱۰/۰۰۰۲ ساعته
لمینت براق یکرو۲۰۰۵×۸/۵۲۱۰/۰۰۰۲ ساعته
لمینت براق یکرو۵۰۰۵×۸/۵۵۳۰/۰۰۰۴ ساعته
لمینت براق یکرو۱۰۰۰۵×۸/۵۹۰۰/۰۰۰۱ روز
لمینت براق دورو۱۰۰۵×۸/۵۱۳۰/۰۰۰۲ ساعته
لمینت براق دورو۲۰۰۵×۸/۵۲۳۰/۰۰۰۲ ساعته
لمینت براق دورو۵۰۰۵×۸/۵۵۵۰/۰۰۰۴ ساعته
لمینت براق دورو۱۰۰۰۵×۸/۵۱/۰۰۰/۰۰۰۱ روز
لمینت مات یکرو۱۰۰۵×۸/۵۱۳۰/۰۰۰۲ ساعته
لمینت مات یکرو۲۰۰۵×۸/۵۲۳۰/۰۰۰۲ ساعته
لمینت مات یکرو۵۰۰۵×۸/۵۵۵۰/۰۰۰۴ ساعته
لمینت مات یکرو۱۰۰۰۵×۸/۵۱/۰۵۰/۰۰۰۱ روز
لمینت مات دورو۱۰۰۵×۸/۵۱۵۰/۰۰۰۲ ساعته
لمینت مات دورو۲۰۰۵×۸/۵۲۵۰/۰۰۰۲ ساعته
لمینت مات دورو۵۰۰۵×۸/۵۵۸۰/۰۰۰۴ ساعته
لمینت مات دورو۱۰۰۰۵×۸/۵۱/۲۰۰/۰۰۰۱ روز
شیشه ای شفاف۱۰۰۵×۸/۵۱۵۰/۰۰۰۲ ساعته
شیشه ای شفاف۲۰۰۵×۸/۵۲۸۰/۰۰۰۲ ساعته
شیشه ای شفاف۵۰۰۵×۸/۵۷۰۰/۰۰۰۴ ساعته
شیشه ای شفاف۱۰۰۰۵×۸/۵۱/۲۰۰/۰۰۰۱ روز
شیشه ای نیمه شفاف۱۰۰۵×۸/۵۱۷۰/۰۰۰۲ ساعته
شیشه ای نیمه شفاف۲۰۰۵×۸/۵۳۳۰/۰۰۰۲ ساعته
شیشه ای نیمه شفاف۵۰۰۵×۸/۵۸۵۰/۰۰۰۴ ساعته
شیشه ای نیمه شفاف۱۰۰۰۵×۸/۵۱/۵۰۰/۰۰۰۱ روز

لیبل (کاغذ پشت چسبدار)
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولتعدادابعادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوریمبلغ یکروزهتحویل
لیبل یووی۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۷۵/۰۰۰۱۰ روز۸۰/۰۰۰۵ روز۱۱۵/۰۰۰۱ روز
لیبل یووی فیلتردار۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۷۵/۰۰۰۱۰ روز۸۰/۰۰۰۵ روز۱ روز
لیبل سلفون براق۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۷۹/۰۰۰۱۰ روز۸۴/۰۰۰۵ روز۱ روز
لیبل شیشه ای۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۴۲۲/۰۰۰۱۵ روز۵ روز۱ روز
لیبل متالایز۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۴۸۱/۰۰۰۳۰ روز۵ روز۱ روز
برچسب اموال۱۰۰۰۱/۵×۵/۵۲۳۰/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
هالوگرام۱۰۰۰۲×۲۵۰۰/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
لیبل گچی۱۰۰۰۱/۵×۵/۵۴۰۰/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
لیبل سلفون مات۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۷۹/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
لیبل سلفون مات طلاکوب۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۱۳۲/۰۰۰۱۰ روز۵ روز۱ روز
لیبل سلفون براق A5۱۰۰۰۱۴۵×۲۰۰۱/۱۸۵/۰۰۰۱۰ روز۱/۲۶۰/۰۰۰۵ روز۱ روز
لیبل سلفون براق A4۱۰۰۰۲۰۰×۲۹۰۲/۳۷۰/۰۰۰۱۰ روز۲/۵۲۰/۰۰۰۵ روز۱ روز
لیبل قالبدار (یووی)۱۰۰۰۴/۸×۸/۵۱۹۲/۰۰۰۱۵ روز۵ روز۱ روز

تهران بازار بزرگ ، چهارراه سیروس
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۶۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۹۳ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۳۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۶۸۳۲۳۰۷ – ۰۲۱

بهارستان ، ظهیرالاسلام
تلفن: ۳۶۸۳۲۲۱۸ – ۰۲۱

جاده تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۳۶۸۳۲۱۴۷ – ۰۲۱

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

طراحی توسط: واحد انفورماتیک تندیس / این وب سایت مطابق با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد و تمامی حقوق محفوظ میباشد. هرگونه کپی برداری از این سایت پیگیرد قانونی دارد.