آیا می دانید؟

از طریق سامانه فروش آنلاین می توانید در هر ساعت از شبانه روز ، سفارش خود را محاسبه و استعلام قیمت گرفته و همچنین ثبت ، پرداخت و پیگیری نمایید

سالنامه ، تقویم ۱۴۰۰

مشاهده لیست قیمت

قیمت ها به روز

جهت بازدید قیمتها
اینجا کلیک کنید

لیست قیمت پاکت های اسنادی

محصولات متنوع و با کیفیت ، تحویل فوری
قیمت امروز

۰۸/اسفند/۱۳۹۹

برای انتخاب محصول ، کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

در گوشیهای موبایل لیست قیمت ها را به چپ و راست حرکت دهید

پاکت اسنادی تحریر ۸۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولابعادتعدادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوری
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۱۰۰۰۳۹۵/۰۰۰۱۰ روز۴۲۸/۰۰۰۴ روز
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۲۰۰۰۶۵۵/۰۰۰۱۰ روز۶۸۸/۰۰۰۴ روز
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۵۰۰۰۱/۴۲۶/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۱۰۰۰۵۳۱/۰۰۰۱۰ روز۵۷۰/۰۰۰۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۲۰۰۰۸۳۰/۰۰۰۱۰ روز۸۶۸/۰۰۰۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۵۰۰۰۱/۷۲۲/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۱۰۰۰۱/۰۲۷/۰۰۰۱۰ روز۱/۰۷۲/۰۰۰۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۲۰۰۰۱/۵۸۶/۰۰۰۱۰ روز۱/۵۹۲/۰۰۰۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۵۰۰۰۳/۲۶۴/۰۰۰۱۰ روز۴ روز

پاکت اسنادی تحریر ایرانی ۸۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولابعادتعدادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوری
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۱۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۲۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۵۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۱۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۲۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۵۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۱۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۲۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۵۰۰۰۱۰ روز۴ روز

پاکت اسنادی تحریر ۱۰۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولابعادتعدادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوری
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۱۰۰۰۵۳۵/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۱۰۰۰۶۹۰/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۱۰۰۰۱/۳۴۴/۰۰۰۱۰ روز۴ روز

پاکت اسنادی گلاسه ۱۳۵ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولابعادتعدادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوری
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۱۰۰۰۶۱۵/۰۰۰۱۰ روز۶۴۷/۰۰۰۴ روز
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۲۰۰۰۱/۰۹۳/۰۰۰۱۰ روز۱/۱۲۵/۰۰۰۴ روز
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۵۰۰۰۲/۵۲۲/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۱۰۰۰۷۵۸/۰۰۰۱۰ روز۷۹۷/۰۰۰۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۲۰۰۰۱/۲۸۳/۰۰۰۱۰ روز۱/۳۲۲/۰۰۰۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۵۰۰۰۲/۸۵۶/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۱۰۰۰۱/۴۸۰/۰۰۰۱۰ روز۱/۵۲۶/۰۰۰۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۲۰۰۰۲/۴۹۳/۰۰۰۱۰ روز۲/۵۳۹/۰۰۰۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۵۰۰۰۵/۵۳۱/۰۰۰۱۰ روز۴ روز

پاکت اسنادی کتان ۱۲۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولابعادتعدادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوری
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۱۰۰۰۷۱۳/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۱۰۰۰۹۰۵/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۱۰۰۰۱/۷۷۳/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A3۴۷۵ × ۶۷۰۱۰۰۰۳/۳۶۵/۰۰۰۱۰ روز۴ روز

پاکت اسنادی کرافت ۸۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولابعادتعدادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوری
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۱۰۰۰۴۶۴/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۲۰۰۰۷۹۵/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۵۰۰۰۱/۷۸۵/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۱۰۰۰۶۰۳/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۲۰۰۰۹۸۰/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۵۰۰۰۲/۱۱۵/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۱۰۰۰۱/۱۷۰/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۲۰۰۰۱/۸۸۷/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۵۰۰۰۴/۰۵۰/۰۰۰۱۰ روز۴ روز

پاکت اسنادی کارتی ۱۴۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولابعادتعدادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوری
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۱۰۰۰۹۳۰/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت نامه۲۳۰ × ۲۶۰۲۰۰۰۱/۵۷۵/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۱۰۰۰۹۶۲/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A5۲۴۵ × ۳۴۵۲۰۰۰۱/۶۲۱/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۱۰۰۰۱/۸۰۳/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A4۳۴۵ × ۴۸۰۲۰۰۰۳/۰۵۶/۰۰۰۱۰ روز۴ روز

پاکت اسنادی A3 (تحریر)(کتان)
گرماژ :  ۱۲۰ گرمی
قیمت ها به تومان میباشند
نوع محصولابعادتعدادمبلغ چاپ معمولیتحویل معمولیمبلغ چاپ فوریتحویل فوری
پاکت A3 تحریر۴۷۵ × ۶۷۰۱۰۰۰۳/۰۱۸/۰۰۰۱۰ روز۴ روز
پاکت A3 کتان۴۷۵ × ۶۷۰۱۰۰۰۳/۳۶۵/۰۰۰۱۰ روز۴ روز

تهران بازار بزرگ ، چهارراه سیروس
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۶۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۹۳ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۳۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۶۸۳۲۳۰۷ – ۰۲۱

بهارستان ، ظهیرالاسلام
تلفن: ۳۶۸۳۲۲۱۸ – ۰۲۱

جاده تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۳۶۸۳۲۱۴۷ – ۰۲۱

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

طراحی توسط: واحد انفورماتیک تندیس / این وب سایت مطابق با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد و تمامی حقوق محفوظ میباشد. هرگونه کپی برداری از این سایت پیگیرد قانونی دارد.