لیست قیمت نایلون ، نایلکس ، کیسه های تبلیغاتی

لیست قیمت کیسه های نایلونی تبلیغاتی

نایلون ، نایلکس ، گلخانه ای ، زباله ، بیمارستانی ، رول

قیمت های امروز

۰۲/مهر/۱۳۹۹

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت کیسه نایلکس و نایلونی ( بدون چاپ )

در انبار موجود و آماده تحویل میباشند

(حداقل سفارش یک کیسه میباشد)

قیمت نایلون خـام ( قیمت امروز )

* کیسه نایلونی براق دسته موزی (مواد نو) کیلویی ۳۳۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلکس مات خشک دسته موزی کیلویی ۳۵۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلکس آجدار  دسته رکابی کیلویی ۲۹۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلونی براق  دسته رکابی (مواد نوکیلویی ۳۵۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلونی براق دسته تقویت (مواد نو) کیلویی ۳۳۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلونی براق دسته بندی (مواد نو) کیلویی ۳۳۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلونی براق دسته بندی بغل کاست (مواد نوکیلویی ۳۵۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلکس مات خشک دسته بندی بغل کاست کیلویی ۳۶۰۰۰ تومان 

* نایلون به صورت رول یا طاقه (مواد نوکیلویی ۳۶۰۰۰ تومان

* دسته موزی و دسته رکابی هر کیسه ۲۵ کیلوگرم میباشد

* دسته تقویت و دسته بندی هر کیسه ۲۰ کیلوگرم میباشد

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلونی دسته موزی (پانچ شده) (مواد نو) (۱۸۰ میکرون) (رنگ شیری) (تحمل بار تا ۳ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۰۱

۳۰ × ۲۰

۶۸۰

۹۸۰

۹۸۰

۱۵۸۰

۱۰۰۲

۳۵ × ۲۵

۸۱۰

۱۱۱۰

۱۱۱۰

۱۷۱۰

۱۰۰۳

۴۰ × ۳۰

۹۶۰

۱۲۶۰

۱۲۶۰

۱۸۶۰

۱۰۰۴

۵۰ × ۳۵

۱۴۰۰

۱۷۰۰

۱۷۰۰

۲۳۰۰

۱۰۰۵

۵۵ × ۴۵

۱۹۵۰

۲۲۵۰

۲۲۵۰

۲۸۵۰

۱۰۰۶

۶۵ × ۵۵

۲۹۰۰

۳۲۰۰

۳۲۰۰

۳۸۰۰

mozi
توضیحات: عرض کیسه دسته موزی ، کد ۱۰۰۵ و کد ۱۰۰۶ که بزرگترین سایزها در جدول هستند با کاست های بغل محاسبه شده اند

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلکس خشک دسته موزی (پانچ شده) (۱۶۰ میکرون) (رنگ مشکی) (تحمل بار تا ۳ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۰۷

۳۰ × ۲۰

۶۱۰

۹۱۰

۹۱۰

۱۵۱۰

۱۰۰۸

۳۵ × ۲۵

۷۷۰

۱۰۷۰

۱۰۷۰

۱۶۷۰

۱۰۰۹

۴۰ × ۳۰

۹۴۰

۱۲۴۰

۱۲۴۰

۱۸۴۰

۱۰۱۰

۵۰ × ۳۵

۱۲۵۰

۱۵۵۰

۱۵۵۰

۲۱۵۰

mozi

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلکس دسته رکابی آجدار (۹۰ میکرون) (رنگ شیری) (تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۱۱

۴۰ × ۳۰

۵۵۰

۸۵۰

۸۵۰

۱۴۵۰

۱۰۱۲

۴۷ × ۳۷

۶۶۰

۹۶۰

۹۶۰

۱۵۶۰

۱۰۱۳

۵۵ × ۴۵

۸۳۰

۱۱۳۰

۱۱۳۰

۱۷۳۰

۱۰۱۴

۶۵ × ۵۵

۱۱۳۰

۱۴۳۰

۱۴۳۰

۲۰۳۰

۱۰۱۵

۷۵ × ۶۵

۲۲۵۰

۲۵۵۰

۲۵۵۰

۳۱۵۰

۱۰۱۶

۹۰ × ۷۰

۳۴۰۰

۳۹۰۰

۳۹۰۰

۴۹۰۰

rekabi

توضیحات: در این نوع کیسه (دسته رکابی) حتما به کاست ها دقت نمایید. عرض نوشته شده به همراه کاست های بغل محاسبه شده است

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلونی دسته رکابی (۹۰ میکرون) (رنگ شیری) (تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۱۷

۴۰ × ۳۰

۱۰۱۸

۴۷ × ۳۷

۱۰۱۹

۵۵ × ۴۵

۱۹۵۰

۲۲۵۰

۲۲۵۰

۲۸۵۰

۱۰۲۰

۶۵ × ۵۵

۲۸۵۰

۳۱۵۰

۳۱۵۰

۳۷۵۰

۱۰۲۱

۷۵ × ۶۵

۳۶۰۰

۳۹۰۰

۳۹۰۰

۴۵۰۰

۱۰۲۲

۹۰ × ۷۰

۷۱۰۰

۷۶۰۰

۷۶۰۰

۸۶۰۰

rekabi

توضیحات: در این نوع کیسه (دسته رکابی) حتما به کاست ها دقت نمایید. عرض نوشته شده به همراه کاست های بغل محاسبه شده است

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلونی دسته تقویت (۱۴۰ میکرون) (کف کاست) (مواد نو) (رنگ شیری / مشکی) (تحمل بار تا ۵ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۲۳

۴۰ × ۳۰

۱۱۳۰

۱۴۳۰

۱۴۳۰

۲۰۳۰

۱۰۲۴

۴۵ × ۳۵

۱۲۵۰

۱۵۵۰

۱۵۵۰

۲۱۵۰

۱۰۲۵

۵۰ × ۴۰

۱۶۲۰

۱۹۲۰

۱۹۲۰

۲۵۲۰

۱۰۲۶

۶۰ × ۵۰

۲۵۰۰

۲۸۰۰

۲۸۰۰

۳۴۰۰

taghviyat

توضیحات: کیسه های دسته تقویت لایه تقویت در قسمت دستگیره و کاست کف جهت بارهای نیمه حجیم استفاده می شوند

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلونی دسته بندی (۱۴۰ میکرون) (کف کاست) (مواد نو) (رنگ شیری / مشکی) (تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۲۷

۴۰ × ۳۰

۱۲۵۰

۱۵۵۰

۱۵۵۰

۲۱۵۰

۱۰۲۸

۴۵ × ۳۵

۱۶۲۰

۱۹۲۰

۱۹۲۰

۲۵۲۰

۱۰۲۹

۵۰ × ۴۰

۱۹۵۰

۲۲۵۰

۲۲۵۰

۲۸۵۰

۱۰۳۰

۶۰ × ۵۰

۲۵۰۰

۲۸۰۰

۲۸۰۰

۳۴۰۰

توضیحات: کیسه های دسته بندی کف کاست جهت بارهای نیمه حجیم استفاده می شوند

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلونی دسته بندی بغل کاست (۱۴۰ میکرون) (مواد نو) (رنگ شیری / مشکی) (تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۳۱

۴۵ × ۴۵

۲۰۵۰

۲۳۵۰

۲۳۵۰

۲۹۵۰

۱۰۳۲

۵۸ × ۵۵

۲۶۵۰

۲۹۵۰

۲۹۵۰

۳۵۵۰

bandi
توضیحات: کیسه های دسته بندی بغل کاست جهت بارهای حجیم استفاده می شوند

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلکس خشک دسته بندی بغل کاست (۱۴۰ میکرون) (مواد نو) (رنگ شیری / مشکی) (تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۳۳

۴۵ × ۴۵

۲۱۰۰

۲۴۰۰

۲۴۰۰

۳۰۰۰

۱۰۳۴

۵۸ × ۵۵

bandi
توضیحات: کیسه های دسته بندی بغل کاست جهت بارهای حجیم استفاده می شوند

لیست قیمت چاپ ماشینی

مناسب سازمانها ، شرکتها ، ارگانها ، فروشگاهها و رستورانهای زنجیره ای 

زمان تحویل ۱۰ الی ۱۵ روز کاری

* شما می توانید قیمت نایلون خام مورد نظر خود را با هزینه چاپ ماشینی جمع نموده و ضرب در مقدار سفارش نمایید
* هزینه کلیشه در چاپ ماشینی بعد از دریافت طرح توسط واحد کلیشه سازی محاسبه می شود
* در چاپ ماشینی هزینه کلیشه / حمل و نقل و باربری / به عهده سفارش دهنده می باشد
حداقل سفارش نایلون دسته موزی و دسته رکابی جهت چاپ ماشینی ۲۰۰ کیلوگرم میباشد / اگر مقدار کمتری سفارش دارید به لیست قیمت چاپ سیلک مراجعه نمایید
حداقل سفارش نایلون دسته تقویت و دسته بندی جهت چاپ ماشینی ۳۰۰ کیلوگرم میباشد
زمان تحویل سفارش بصورت چاپ ماشینی ۱۰ الی ۱۵ روز کاری میباشد
حداقل سفارش نایلون جهت چاپ تصـویر یک تن معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میباشد
امکان تولید نایلون تا عرض ۱۶۰ سانتی متر در این مجموعه فراهم میباشد
امکان تولید نایلون بصورت رول و طاقه در این مجموعه فراهم میباشد
امکان تولید نایلون یک طرف شیری رنگ و یک طرف شفاف در این مجموعه فراهم میباشد (حداقل ۳۰۰ کیلوگرم)
* امکان تولید نایلون شفاف بدون چاپ و یا با چاپ رگباری در این مجموعه فراهم میباشد
* در چاپ ماشینی مبلغ کل بعد از وزن نهایی تولید شده محاسبه خواهد شد

قیمت نایلون خـام ( قیمت امروز ) 

 

هزینه چاپ ماشینی 

* کیسه نایلونی براق دسته موزی (مواد نو) کیلویی ۳۳۰۰۰ تومان
* کیسه نایلکس مات خشک دسته موزی کیلویی ۳۵۰۰۰ تومان
* کیسه نایلکس آجدار  دسته رکابی کیلویی ۲۹۰۰۰ تومان
* کیسه نایلونی براق  دسته رکابی (مواد نو) کیلویی ۳۵۰۰۰ تومان
* کیسه نایلونی براق دسته تقویت (مواد نو) کیلویی ۳۳۰۰۰ تومان
* کیسه نایلونی براق دسته بندی (مواد نو) کیلویی ۳۳۰۰۰ تومان
* کیسه نایلونی براق دسته بندی بغل کاست (مواد نو) کیلویی ۳۵۰۰۰ تومان
* کیسه نایلکس مات خشک دسته بندی بغل کاست کیلویی ۳۶۰۰۰ تومان
* نایلون به صورت رول یا طاقه (مواد نو) کیلویی ۳۳۰۰۰ تومان

+

* یک رنگ یک طرف چاپ کیلویی ۴۰۰۰ تومان (حداقل ۲۰۰ کیلوگرم )
* یک رنگ دو طرف چاپ کیلویی ۶۰۰۰ تومان (حداقل ۲۰۰ کیلوگرم )
* دو رنگ یک طرف چاپ کیلویی ۶۰۰۰ تومان (حداقل ۲۰۰ کیلوگرم )
* دو رنگ دو طرف چاپ کیلویی ۹۰۰۰ تومان (حداقل ۵۰۰ کیلوگرم )

↓  تعداد کیسه در هر کیلوگرم  ↓

به نوع جنس کیسه ها دقت فرمایید

تعداد در هر کیلوگرم حدودا با تلرانس چند عدد بیشتر یا کمتر در نظر گرفته شده است

کیسه دسته موزی  ۱۸۰ میکرون

سایزجنس نایلونی نرمجنس نایلکس خشک
 شیریشیری
۲۰ در ۳۰۹۲ عدد ۱۲۸ عدد
۲۵ در ۳۵۵۸ عدد ۸۵ عدد
۳۰ در ۴۰۴۵ عدد۵۸ عدد
۳۵ در ۵۰۲۷ عدد۴۰ عدد
۴۵ در ۵۵۲۰ عدد
۵۵ در ۶۵۱۲ عدد
 

کیسه دسته رکابی ۹۰ میکرون

سایزجنس نایلکس آجدارجنس نایلونی نرم
 شیریشیری
۳۰ در ۴۰۱۴۵ عدد
۳۷ در ۴۷۱۲۱ عدد
۴۵ در ۵۵۷۰ عدد۲۷ عدد
۵۵ در ۶۵۳۸ عدد۱۹ عدد
۶۵ در ۷۵۱۷ عدد۱۰ عدد
۷۰ در ۹۰۱۵ عدد۷ عدد
 

کیسه دسته تقویت  ۱۴۰ میکرون

سایز

جنس نایلونی نرم

 
 شیری – مشکی 
۳۰ در ۴۰۴۲ عدد 
۳۵ در ۴۵۳۲ عدد 
۴۰ در ۵۰۲۸ عدد 
۵۰ در ۶۰۱۷ عدد 
 

کیسه دسته بندی ته کاست ۱۴۰ میکرون

سایز

جنس نایلونی نرم 

 
 شیری – مشکی 
۳۰ در ۴۰۳۵ عدد 
۳۵ در ۴۵۳۰ عدد 
۴۰ در ۵۰۲۲ عدد 
۵۰ در ۶۰۱۵ عدد 
 

کیسه دسته بندی بغل کاست ۱۶۰ میکرون

جنس نایلونی نرم

سایز 

شیری – مشکی

 
۴۵ در ۴۵۲۱ عدد 
۵۵ در ۵۸۱۳ عدد 

 

کیسه دسته بندی بغل کاست ۱۶۰ میکرون

جنس نایلکس خشک

سایز 

شیری

 
۴۵ در ۴۵۲۱ عدد 
۵۵ در ۵۸ 

قابل توجه : 

نقشه و نمای نایلونها در تصویر زیر قرار گرفته است. دوستانی که می خواهند فضای چاپ و نوع نایلون و قرار گرفتن کاست های نایلونها را ببینند به تصویر راهنمای زیر دقت نمایند (به کاست نایلونها حتما دقت شود)
ghaleb-nylon-web24-94.3.26