آیا می دانید؟

از طریق سامانه فروش آنلاین می توانید در هر ساعت از شبانه روز ، سفارش خود را محاسبه و استعلام قیمت گرفته و همچنین ثبت ، پرداخت و پیگیری نمایید

سالنامه ، تقویم ۱۴۰۰

مشاهده لیست قیمت

قیمت ها به روز

جهت بازدید قیمتها
اینجا کلیک کنید

لیست قیمت کیسه های نایلونی تبلیغاتی

نایلون ، نایلکس ، گلخانه ای ، زباله ، بیمارستانی ، رول​
قیمت امروز

۰۸/اسفند/۱۳۹۹

برای انتخاب محصول ، کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

در گوشیهای موبایل لیست قیمت ها را به چپ و راست حرکت دهید

کیسه نایلونی دسته موزی (پانچ شده)
(مواد نو)(۱۸۰ میکرون)(شیری)(تحمل بار تا ۳ کیلوگرم)
قیمت ها به تومان میباشند
مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها
ارتفاع × عرضکاستتعداد در هر کیلوفرم چاپتک رنگ یک طرف چاپتک رنگ دو طرف چاپدو رنگ یک طرف چاپدو رنگ دو طرف چاپ
۳۰ × ۲۰بدون کاستحدود ۹۷ عدد۵۰۰ عددی۶۱۵/۰۰۰۱/۰۱۵/۰۰۰۱/۰۱۵/۰۰۰۱/۸۱۵/۰۰۰
۳۰ × ۲۰بدون کاستحدود ۹۷ عدد۱۰۰۰ عددی۸۳۰/۰۰۰۱/۲۳۰/۰۰۰۱/۲۳۰/۰۰۰۲/۰۳۰/۰۰۰
۳۵ × ۲۵بدون کاستحدود ۶۳ عدد۵۰۰ عددی۷۳۰/۰۰۰۱/۱۳۰/۰۰۰۱/۱۳۰/۰۰۰۱/۹۳۰/۰۰۰
۳۵ × ۲۵بدون کاستحدود ۶۳ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۰۶۰/۰۰۰۱/۴۶۰/۰۰۰۱/۴۶۰/۰۰۰۲/۲۶۰/۰۰۰
۴۰ × ۳۰بدون کاستحدود ۵۰ عدد۵۰۰ عددی۸۲۰/۰۰۰۱/۲۲۰/۰۰۰۱/۲۲۰/۰۰۰۲/۰۲۰/۰۰۰
۴۰ × ۳۰بدون کاستحدود ۵۰ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۲۴۰/۰۰۰۱/۶۴۰/۰۰۰۱/۶۴۰/۰۰۰۲/۴۴۰/۰۰۰
۵۰ × ۳۵بدون کاستحدود ۳۲ عدد۵۰۰ عددی۱/۰۵۵/۰۰۰۱/۴۵۵/۰۰۰۱/۴۵۵/۰۰۰۲/۲۵۵/۰۰۰
۵۰ × ۳۵بدون کاستحدود ۳۲ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۷۱۰/۰۰۰۲/۱۱۰/۰۰۰۲/۱۱۰/۰۰۰۲/۹۱۰/۰۰۰
۵۵ × ۴۵بغل کاستحدود ۲۵ عدد۵۰۰ عددی۱/۲۴۰/۰۰۰۱/۶۴۰/۰۰۰۱/۶۴۰/۰۰۰۲/۴۴۰/۰۰۰
۵۵ × ۴۵بغل کاستحدود ۲۵ عدد۱۰۰۰ عددی۲/۰۸۰/۰۰۰۲/۴۸۰/۰۰۰۲/۴۸۰/۰۰۰۳/۲۸۰/۰۰۰
۶۵ × ۵۵بغل کاستحدود ۱۷ عدد۵۰۰ عددی۱/۶۳۵/۰۰۰۲/۰۳۵/۰۰۰۲/۰۳۵/۰۰۰۲/۸۳۵/۰۰۰
۶۵ × ۵۵بغل کاستحدود ۱۷ عدد۱۰۰۰ عددی۲/۸۷۰/۰۰۰۳/۲۷۰/۰۰۰۳/۲۷۰/۰۰۰۴/۰۷۰/۰۰۰
قیمت امروز نایلونبدون چاپ (حداقل)حداقل سفارش با چاپمبلغ چاپ سیلکچاپ طلاییشابلونمحاسبه آنلاین
کیلویی ۴۲/۰۰۰ تومان۲۵ کیلوگرم۵۰۰ عددهر رنگ هر طرف ۴۰۰ تومانهر طرف ۵۰۰ تومانرایگانمحاسبه آنلاین

نکته: در صورت انتخاب چاپ طلایی هر ضرب ۱۰۰ تومان به قیمتهای فوق اضافه خواهد شد

فرصت استثنایی: حداقل سفارش کیسه ۵۰۰ عدد  می باشد. اما چاپ یک فرم ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود

کیسه نایلکس خشک دسته موزی (پانچ شده)
(مواد نو)(۱۶۰ میکرون)(شیری-مشکی)(تحمل بار تا ۳ کیلوگرم)
قیمت ها به تومان میباشند
مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها
ارتفاع × عرضکاستتعداد در هر کیلوفرم چاپتک رنگ یک طرف چاپتک رنگ دو طرف چاپدو رنگ یک طرف چاپدو رنگ دو طرف چاپ
۳۰ × ۲۰بدون کاستحدود ۱۳۳ عدد۵۰۰ عددی۵۶۰/۰۰۰۹۶۰/۰۰۰۹۶۰/۰۰۰۱/۳۶۰/۰۰۰
۳۰ × ۲۰بدون کاستحدود ۱۳۳ عدد۱۰۰۰ عددی۷۲۰/۰۰۰۱/۱۲۰/۰۰۰۱/۱۲۰/۰۰۰۱/۹۲۰/۰۰۰
۳۵ × ۲۵بدون کاستحدود ۹۰ عدد۵۰۰ عددی۶۳۵/۰۰۰۱/۰۳۵/۰۰۰۱/۰۳۵/۰۰۰۱/۸۳۵/۰۰۰
۳۵ × ۲۵بدون کاستحدود ۹۰ عدد۱۰۰۰ عددی۸۷۵/۰۰۰۱/۲۷۵/۰۰۰۱/۲۷۵/۰۰۰۲/۰۷۵/۰۰۰
۴۰ × ۳۰بدون کاستحدود ۶۳ عدد۵۰۰ عددی۷۴۰/۰۰۰۱/۱۴۰/۰۰۰۱/۱۴۰/۰۰۰۱/۹۴۰/۰۰۰
۴۰ × ۳۰بدون کاستحدود ۶۳ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۰۸۰/۰۰۰۱/۴۸۰/۰۰۰۱/۴۸۰/۰۰۰۲/۲۸۰/۰۰۰
۵۰ × ۳۵بدون کاستحدود ۴۵ عدد۵۰۰ عددی۸۷۵/۰۰۰۱/۲۷۵/۰۰۰۱/۲۷۵/۰۰۰۲/۰۷۵/۰۰۰
۵۰ × ۳۵بدون کاستحدود ۴۵ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۳۵۵/۰۰۰۱/۷۵۵/۰۰۰۱/۷۵۵/۰۰۰۲/۵۵۵/۰۰۰
قیمت امروز نایلونبدون چاپ (حداقل)حداقل سفارش با چاپمبلغ چاپ سیلکچاپ طلاییشابلونمحاسبه آنلاین
کیلویی ۴۳/۰۰۰ تومان۲۵ کیلوگرم۵۰۰ عددهر رنگ هر طرف ۴۰۰ تومانهر طرف ۵۰۰ تومانرایگانمحاسبه آنلاین

نکته: در صورت انتخاب چاپ طلایی هر ضرب ۱۰۰ تومان به قیمتهای فوق اضافه خواهد شد
فرصت استثنایی: حداقل سفارش کیسه ۵۰۰ عدد  می باشد. اما چاپ یک فرم ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود

کیسه نایلکس دسته رکابی آجدار
(۹۰ میکرون)(شیری)(تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)
قیمت ها به تومان میباشند
مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها
ارتفاع × عرضکاستتعداد در هر کیلوفرم چاپتک رنگ یک طرف چاپتک رنگ دو طرف چاپدو رنگ یک طرف چاپدو رنگ دو طرف چاپ
۴۰ × ۳۰بغل کاستحدود ۱۵۰ عدد۵۰۰ عددی۵۲۰/۰۰۰۹۲۰/۰۰۰۹۲۰/۰۰۰۱/۷۲۰/۰۰۰
۴۰ × ۳۰بغل کاستحدود ۱۵۰ عدد۱۰۰۰ عددی۶۴۰/۰۰۰۱/۰۴۰/۰۰۰۱/۰۴۰/۰۰۰۱/۸۴۰/۰۰۰
۴۷ × ۳۷بغل کاستحدود ۱۲۶ عدد۵۰۰ عددی۵۴۵/۰۰۰۹۴۵/۰۰۰۹۴۵/۰۰۰۱/۷۴۵/۰۰۰
۴۷ × ۳۷بغل کاستحدود ۱۲۶ عدد۱۰۰۰ عددی۶۹۰/۰۰۰۱/۰۹۰/۰۰۰۱/۰۹۰/۰۰۰۱/۸۹۰/۰۰۰
۵۵ × ۴۵بغل کاستحدود ۷۵ عدد۵۰۰ عددی۶۴۵/۰۰۰۱/۰۴۵/۰۰۰۱/۰۴۵/۰۰۰۱/۸۴۵/۰۰۰
۵۵ × ۴۵بغل کاستحدود ۷۵ عدد۱۰۰۰ عددی۸۹۰/۰۰۰۱/۲۹۰/۰۰۰۱/۲۹۰/۰۰۰۲/۰۹۰/۰۰۰
۶۵ × ۵۵بغل کاستحدود ۴۳ عدد۵۰۰ عددی۸۳۰/۰۰۰۱/۲۳۰/۰۰۰۱/۲۳۰/۰۰۰۲/۰۳۰/۰۰۰
۶۵ × ۵۵بغل کاستحدود ۴۳ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۲۶۰/۰۰۰۱/۶۶۰/۰۰۰۱/۶۶۰/۰۰۰۲/۴۶۰/۰۰۰
۷۵ × ۶۵بغل کاستحدود ۲۲ عدد۵۰۰ عددی۱/۲۴۰/۰۰۰۱/۶۴۰/۰۰۰۱/۶۴۰/۰۰۰۲/۴۴۰/۰۰۰
۷۵ × ۶۵بغل کاستحدود ۲۲ عدد۱۰۰۰ عددی۲/۰۸۰/۰۰۰۲/۴۸۰/۰۰۰۲/۴۸۰/۰۰۰۳/۲۸۰/۰۰۰
۹۰ × ۷۰بغل کاستحدود ۲۰ عدد۵۰۰ عددی۱/۳۲۵/۰۰۰۱/۷۲۵/۰۰۰۱/۷۲۵/۰۰۰۲/۵۲۵/۰۰۰
۹۰ × ۷۰بغل کاستحدود ۲۰ عدد۱۰۰۰ عددی۲/۲۵۰/۰۰۰۲/۶۵۰/۰۰۰۲/۶۵۰/۰۰۰۳/۴۵۰/۰۰۰
قیمت امروز نایلکس آجداربدون چاپ (حداقل)حداقل سفارش با چاپمبلغ چاپ سیلکچاپ طلاییشابلونمحاسبه آنلاین
کیلویی ۳۷/۰۰۰ تومان۲۵ کیلوگرم۵۰۰ عددهر رنگ هر طرف ۴۰۰ تومانهر طرف ۵۰۰ تومانرایگانمحاسبه آنلاین

نکته: در این نوع کیسه (دسته رکابی) حتما به کاستها دقت نمایید. عرض نوشته شده به همراه کاستها محاسبه شده است
نکته: در صورت انتخاب چاپ طلایی هر ضرب ۱۰۰ تومان به قیمتهای فوق اضافه خواهد شد
فرصت استثنایی: حداقل سفارش کیسه ۵۰۰ عدد  می باشد. اما چاپ یک فرم ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود

کیسه نایلونی دسته رکابی
(مواد نو)(۱۴۰ میکرون)(شیری)(تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)
قیمت ها به تومان میباشند
مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها
ارتفاع × عرضکاستتعداد در هر کیلوفرم چاپتک رنگ یک طرف چاپتک رنگ دو طرف چاپدو رنگ یک طرف چاپدو رنگ دو طرف چاپ
۵۵ × ۴۵بغل کاستحدود ۳۲ عدد۵۰۰ عددی۱/۰۷۰/۰۰۰۱/۴۷۰/۰۰۰۱/۴۷۰/۰۰۰۲/۲۷۰/۰۰۰
۵۵ × ۴۵بغل کاستحدود ۳۲ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۷۴۰/۰۰۰۲/۱۴۰/۰۰۰۲/۱۴۰/۰۰۰۲/۹۴۰/۰۰۰
۶۵ × ۵۵بغل کاستحدود ۲۴ عدد۵۰۰ عددی۱/۲۹۵/۰۰۰۱/۶۹۵/۰۰۰۱/۶۹۵/۰۰۰۲/۴۹۵/۰۰۰
۶۵ × ۵۵بغل کاستحدود ۲۴ عدد۱۰۰۰ عددی۲/۱۹۰/۰۰۰۲/۵۹۰/۰۰۰۲/۵۹۰/۰۰۰۳/۳۹۰/۰۰۰
۷۵ × ۶۵بغل کاستحدود ۱۵ عدد۵۰۰ عددی۱/۸۳۰/۰۰۰۲/۲۳۰/۰۰۰۲/۲۳۰/۰۰۰۳/۰۳۰/۰۰۰
۷۵ × ۶۵بغل کاستحدود ۱۵ عدد۱۰۰۰ عددی۳/۲۶۰/۰۰۰۳/۶۶۰/۰۰۰۳/۶۶۰/۰۰۰۴/۴۶۰/۰۰۰
۹۰ × ۷۰بغل کاستحدود ۱۲ عدد۵۰۰ عددی۲/۱۹۰/۰۰۰۲/۵۹۰/۰۰۰۲/۵۹۰/۰۰۰۳/۳۹۰/۰۰۰
۹۰ × ۷۰بغل کاستحدود ۱۲ عدد۱۰۰۰ عددی۳/۹۸۰/۰۰۰۴/۳۸۰/۰۰۰۴/۳۸۰/۰۰۰۵/۱۸۰/۰۰۰
قیمت امروز نایلکس آجداربدون چاپ (حداقل)حداقل سفارش با چاپمبلغ چاپ سیلکچاپ طلاییشابلونمحاسبه آنلاین
کیلویی ۴۳/۰۰۰ تومان۲۰ کیلوگرم۵۰۰ عددهر رنگ هر طرف ۴۰۰ تومانهر طرف ۵۰۰ تومانرایگانمحاسبه آنلاین

نکته: در این نوع کیسه (دسته رکابی) حتما به کاستها دقت نمایید. عرض نوشته شده به همراه کاستها محاسبه شده است
نکته: در صورت انتخاب چاپ طلایی هر ضرب ۱۰۰ تومان به قیمتهای فوق اضافه خواهد شد
فرصت استثنایی: حداقل سفارش کیسه ۵۰۰ عدد  می باشد. اما چاپ یک فرم ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود

کیسه نایلونی دسته تقویت
(مواد نو)(۱۴۰ میکرون)(شیری-مشکی)(تحمل بار تا ۵ کیلوگرم)
قیمت ها به تومان میباشند
مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها
ارتفاع × عرضکاستتعداد در هر کیلوفرم چاپتک رنگ یک طرف چاپتک رنگ دو طرف چاپدو رنگ یک طرف چاپدو رنگ دو طرف چاپ
۴۰ × ۳۰کف کاستحدود ۴۷ عدد۵۰۰ عددی۸۴۵/۰۰۰۱/۲۴۵/۰۰۰۱/۲۴۵/۰۰۰۲/۰۴۵/۰۰۰
۴۰ × ۳۰کف کاستحدود ۴۷ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۲۹۰/۰۰۰۱/۶۹۰/۰۰۰۱/۶۹۰/۰۰۰۲/۴۹۰/۰۰۰
۴۵ × ۳۵کف کاستحدود ۳۷ عدد۵۰۰ عددی۹۶۵/۰۰۰۱/۳۶۵/۰۰۰۱/۳۶۵/۰۰۰۲/۱۶۵/۰۰۰
۴۵ × ۳۵کف کاستحدود ۳۷ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۵۳۵/۰۰۰۱/۹۳۵/۰۰۰۱/۹۳۵/۰۰۰۲/۷۳۵/۰۰۰
۵۰ × ۴۰کف کاستحدود ۳۳ عدد۵۰۰ عددی۱/۰۳۵/۰۰۰۱/۴۳۵/۰۰۰۱/۴۳۵/۰۰۰۲/۲۳۵/۰۰۰
۵۰ × ۴۰کف کاستحدود ۳۳ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۶۷۰/۰۰۰۲/۰۷۰/۰۰۰۲/۰۷۰/۰۰۰۲/۸۷۰/۰۰۰
۶۰ × ۵۰کف کاستحدود ۲۲ عدد۵۰۰ عددی۱/۳۵۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۲/۵۵۰/۰۰۰
۶۰ × ۵۰کف کاستحدود ۲۲ عدد۱۰۰۰ عددی۲/۳۱۰/۰۰۰۲/۷۱۰/۰۰۰۲/۷۱۰/۰۰۰۳/۵۱۰/۰۰۰
قیمت امروز نایلونبدون چاپ (حداقل)حداقل سفارش با چاپمبلغ چاپ سیلکچاپ طلاییشابلونمحاسبه آنلاین
کیلویی ۴۲/۰۰۰ تومان۲۰ کیلوگرم۵۰۰ عددهر رنگ هر طرف ۴۰۰ تومانهر طرف ۵۰۰ تومانرایگانمحاسبه آنلاین

نکته: در صورت انتخاب چاپ طلایی هر ضرب ۱۰۰ تومان به قیمتهای فوق اضافه خواهد شد
فرصت استثنایی: حداقل سفارش کیسه ۵۰۰ عدد  می باشد. اما چاپ یک فرم ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود

کیسه نایلونی دسته بندی (کف کاست)
(مواد نو)(۱۴۰ میکرون)(شیری-مشکی)(تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)
قیمت ها به تومان میباشند
مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها
ارتفاع × عرضکاستتعداد در هر کیلوفرم چاپتک رنگ یک طرف چاپتک رنگ دو طرف چاپدو رنگ یک طرف چاپدو رنگ دو طرف چاپ
۴۰ × ۳۰کف کاستحدود ۴۰ عدد۵۰۰ عددی۹۲۵/۰۰۰۱/۳۲۵/۰۰۰۱/۳۲۵/۰۰۰۲/۱۲۵/۰۰۰
۴۰ × ۳۰کف کاستحدود ۴۰ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۴۵۰/۰۰۰۱/۸۵۰/۰۰۰۱/۸۵۰/۰۰۰۲/۶۵۰/۰۰۰
۴۵ × ۳۵کف کاستحدود ۳۵ عدد۵۰۰ عددی۱/۰۰۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۲/۲۰۰/۰۰۰
۴۵ × ۳۵کف کاستحدود ۳۵ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۶۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰
۵۰ × ۴۰کف کاستحدود ۲۷ عدد۵۰۰ عددی۱/۱۷۵/۰۰۰۱/۵۷۵/۰۰۰۱/۵۷۵/۰۰۰۲/۳۷۵/۰۰۰
۵۰ × ۴۰کف کاستحدود ۲۷ عدد۱۰۰۰ عددی۱/۹۵۵/۰۰۰۲/۳۵۵/۰۰۰۲/۳۵۵/۰۰۰۳/۱۵۵/۰۰۰
۶۰ × ۵۰کف کاستحدود ۲۰ عدد۵۰۰ عددی۱/۴۵۰/۰۰۰۱/۸۵۰/۰۰۰۱/۸۵۰/۰۰۰۲/۶۵۰/۰۰۰
۶۰ × ۵۰کف کاستحدود ۲۰ عدد۱۰۰۰ عددی۲/۵۰۰/۰۰۰۲/۹۰۰/۰۰۰۲/۹۰۰/۰۰۰۳/۷۰۰/۰۰۰
قیمت امروز نایلونبدون چاپ (حداقل)حداقل سفارش با چاپمبلغ چاپ سیلکچاپ طلاییشابلونمحاسبه آنلاین
کیلویی ۴۲/۰۰۰ تومان۲۰ کیلوگرم۵۰۰ عددهر رنگ هر طرف ۴۰۰ تومانهر طرف ۵۰۰ تومانرایگانمحاسبه آنلاین

نکته: در صورت انتخاب چاپ طلایی هر ضرب ۱۰۰ تومان به قیمتهای فوق اضافه خواهد شد
فرصت استثنایی: حداقل سفارش کیسه ۵۰۰ عدد  می باشد. اما چاپ یک فرم ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود

کیسه نایلونی دسته بندی (بغل کاست)
(مواد نو)(۱۴۰ میکرون)(شیری-مشکی)(تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)
قیمت ها به تومان میباشند
مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها
ارتفاع × عرضکاستتعداد در هر کیلوفرم چاپتک رنگ یک طرف چاپتک رنگ دو طرف چاپدو رنگ یک طرف چاپدو رنگ دو طرف چاپ
۴۵ × ۴۵بغل کاستحدود ۲۶ عدد۵۰۰ عددی۱/۳۰۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
۴۵ × ۴۵بغل کاستحدود ۲۶ عدد۱۰۰۰ عددی۲/۲۰۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۳/۴۰۰/۰۰۰
۵۸ × ۵۵بغل کاستحدود ۱۸ عدد۵۰۰ عددی۱/۷۰۵/۰۰۰۲/۱۰۵/۰۰۰۲/۱۰۵/۰۰۰۲/۹۰۵/۰۰۰
۵۸ × ۵۵بغل کاستحدود ۱۸ عدد۱۰۰۰ عددی۳/۰۱۰/۰۰۰۳/۴۱۰/۰۰۰۳/۴۱۰/۰۰۰۴/۲۱۰/۰۰۰
قیمت امروز نایلکس آجداربدون چاپ (حداقل)حداقل سفارش با چاپمبلغ چاپ سیلکچاپ طلاییشابلونمحاسبه آنلاین
کیلویی ۴۷/۰۰۰ تومان۲۰ کیلوگرم۵۰۰ عددهر رنگ هر طرف ۴۰۰ تومانهر طرف ۵۰۰ تومانرایگانمحاسبه آنلاین

نکته: در این نوع کیسه عرض نوشته شده به همراه کاستهای بغل محاسبه شده است
نکته: در صورت انتخاب چاپ طلایی هر ضرب ۱۰۰ تومان به قیمتهای فوق اضافه خواهد شد
فرصت استثنایی: حداقل سفارش کیسه ۵۰۰ عدد  می باشد. اما چاپ یک فرم ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود

کیسه نایلکس خشک دسته بندی (بغل کاست)
(مواد نو)(۱۴۰ میکرون)(شیری)(تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)
قیمت ها به تومان میباشند
مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها
ارتفاع × عرضکاستتعداد در هر کیلوفرم چاپتک رنگ یک طرف چاپتک رنگ دو طرف چاپدو رنگ یک طرف چاپدو رنگ دو طرف چاپ
۴۵ × ۴۵بغل کاستحدود ۲۶ عدد۵۰۰ عددی۱/۳۲۰/۰۰۰۱/۷۲۰/۰۰۰۱/۷۲۰/۰۰۰۲/۵۲۰/۰۰۰
۴۵ × ۴۵بغل کاستحدود ۲۶ عدد۱۰۰۰ عددی۲/۲۵۰/۰۰۰۲/۶۵۰/۰۰۰۲/۶۵۰/۰۰۰۳/۴۵۰/۰۰۰
۵۸ × ۵۵بغل کاستحدود ۱۸ عدد۵۰۰ عددی
۵۸ × ۵۵بغل کاستحدود ۱۸ عدد۱۰۰۰ عددی
قیمت امروز نایلکس آجداربدون چاپ (حداقل)حداقل سفارش با چاپمبلغ چاپ سیلکچاپ طلاییشابلونمحاسبه آنلاین
کیلویی ۴۸/۰۰۰ تومان۲۰ کیلوگرم۵۰۰ عددهر رنگ هر طرف ۴۰۰ تومانهر طرف ۵۰۰ تومانرایگانمحاسبه آنلاین

نکته: در این نوع کیسه عرض نوشته شده به همراه کاستهای بغل محاسبه شده است
نکته: در صورت انتخاب چاپ طلایی هر ضرب ۱۰۰ تومان به قیمتهای فوق اضافه خواهد شد
فرصت استثنایی: حداقل سفارش کیسه ۵۰۰ عدد  می باشد. اما چاپ یک فرم ۱۰۰۰ عددی محاسبه می شود

لیست قیمت چاپ ماشینی
قیمت ها به تومان میباشند

* شما می توانید قیمت نایلون خام مورد نظر خود را با هزینه چاپ ماشینی جمع نموده و ضرب در مقدار سفارش نمایید
* هزینه کلیشه در چاپ ماشینی بعد از دریافت طرح توسط واحد کلیشه سازی محاسبه می شود
* در چاپ ماشینی هزینه کلیشه / حمل و نقل و باربری / به عهده سفارش دهنده می باشد
* حداقل سفارش نایلون دسته موزی و دسته رکابی جهت چاپ ماشینی ۲۰۰ کیلوگرم میباشد
* حداقل سفارش نایلون دسته تقویت و دسته بندی جهت چاپ ماشینی ۳۰۰ کیلوگرم میباشد
* زمان تحویل سفارش بصورت چاپ ماشینی ۱۰ الی ۱۵ روز کاری میباشد
* حداقل سفارش نایلون جهت چاپ تصـویر یک تن معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میباشد
* امکان تولید نایلون تا عرض ۱۶۰ سانتی متر در این مجموعه فراهم میباشد
* امکان تولید نایلون بصورت رول و طاقه در این مجموعه فراهم میباشد
* امکان تولید نایلون یک طرف شیری رنگ و یک طرف شفاف در این مجموعه فراهم میباشد (حداقل ۳۰۰ کیلوگرم)
* امکان تولید نایلون شفاف بدون چاپ و یا با چاپ رگباری در این مجموعه فراهم میباشد
* در چاپ ماشینی مبلغ کل بعد از وزن نهایی تولید شده محاسبه خواهد شد

نوع محصولقیمتحداقل سفارش با چاپ ماشینی
کیسه نایلونی براق دسته موزی (مواد نو)کیلویی ۴۲/۰۰۰ تومان۲۰۰ کیلوگرم
کیسه نایلکس مات خشک دسته موزیکیلویی ۴۳/۰۰۰ تومان۲۰۰ کیلوگرم
کیسه نایلکس آجدار دسته رکابیکیلویی ۳۷/۰۰۰ تومان۲۰۰ کیلوگرم
کیسه نایلونی براق دسته رکابی (مواد نو)کیلویی ۴۳/۰۰۰ تومان۲۰۰ کیلوگرم
کیسه نایلونی براق دسته تقویت (مواد نو)کیلویی ۴۲/۰۰۰ تومان۳۰۰ کیلوگرم
کیسه نایلونی براق دسته بندی (مواد نو)کیلویی ۴۲/۰۰۰ تومان۳۰۰ کیلوگرم
کیسه نایلونی براق دسته بندی بغل کاست (مواد نو)کیلویی ۴۷/۰۰۰ تومان۳۰۰ کیلوگرم
کیسه نایلکس مات خشک دسته بندی بغل کاستکیلویی ۴۸/۰۰۰ تومان۳۰۰ کیلوگرم
نایلون به صورت رول یا طاقه (مواد نو)کیلویی ۴۲/۰۰۰ تومان۲۰۰ کیلوگرم

تک رنگ یک طرف چاپ (ماشینی)تک رنگ دو طرف چاپ (ماشینی)دو رنگ یک طرف چاپ (ماشینی)دو رنگ دو طرف چاپ (ماشینی)
کیلویی ۵۰۰۰ تومانکیلویی ۸۰۰۰ تومانکیلویی ۸۰۰۰ تومانکیلویی ۱۰۰۰۰ تومان

نکته: در صورتیکه چاپ دو رنگ دو طرف را انتخاب نمایید حداقل سفارش ۵۰۰ کیلوگرم می شود

قابل توجه : 

نقشه و نمای نایلونها در تصویر زیر قرار گرفته است. دوستانی که می خواهند فضای چاپ و نوع نایلون و قرار گرفتن کاست های نایلونها را ببینند به تصویر راهنمای زیر دقت نمایند (به کاست نایلونها حتما دقت شود)
ghaleb-nylon-web24-94.3.26

تهران بازار بزرگ ، چهارراه سیروس
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۶۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۹۳ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۳۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۶۸۳۲۳۰۷ – ۰۲۱

بهارستان ، ظهیرالاسلام
تلفن: ۳۶۸۳۲۲۱۸ – ۰۲۱

جاده تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۳۶۸۳۲۱۴۷ – ۰۲۱

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

طراحی توسط: واحد انفورماتیک تندیس / این وب سایت مطابق با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد و تمامی حقوق محفوظ میباشد. هرگونه کپی برداری از این سایت پیگیرد قانونی دارد.