آیا می دانید؟

از طریق سامانه فروش آنلاین می توانید در هر ساعت از شبانه روز ، سفارش خود را محاسبه و استعلام قیمت گرفته و همچنین ثبت ، پرداخت و پیگیری نمایید

سالنامه ، تقویم ۱۴۰۰

مشاهده لیست قیمت

قیمت ها به روز

جهت بازدید قیمتها
اینجا کلیک کنید
در گوشیهای موبایل لیست قیمت ها را به چپ و راست حرکت دهید

لیست قیمت جعبه های فست فود

محصولات متنوع و بهداشتی
قیمت امروز

۰۸/اسفند/۱۳۹۹

برای انتخاب محصول ، کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

جعبه های پیتزا
کرافت نخودی ، سفید (بهداشتی)
قیمت هر عدد به تومان

نوع جعبهطولعرضارتفاعتعدادبدون چاپبا چاپ تک رنگبا چاپ دو رنگبا چاپ چهار رنگتحویل
جعبه پیتزا پیکو۱۴۱۴۳۲۰۰۱۰۲۰۲ روز
جعبه پیتزا پیکو۱۴۱۴۳۱۰۰۰۸۲۰۱۱۲۰۱۴۲۰۱۵ روز
جعبه پیتزا مینی۱۹۱۹۳/۵۲۰۰۱۳۵۰۲ روز
جعبه پیتزا مینی۱۹۱۹۳/۵۱۰۰۰۱۱۵۰۱۴۵۰۱۷۵۰۱۵ روز
جعبه پیتزا یک نفره۲۳/۵۲۳/۵۳/۵۲۰۰۱۵۲۰۲ روز
جعبه پیتزا یک نفره۲۳/۵۲۳/۵۳/۵۱۰۰۰۱۳۲۰۱۶۲۰۱۹۲۰۱۵ روز
جعبه پیتزا دو نفره۲۶/۵۲۶/۵۴۲۰۰۱۹۵۰۲ روز
جعبه پیتزا دو نفره۲۶/۵۲۶/۵۴۱۰۰۰۱۷۵۰۲۰۵۰۲۳۵۰۱۵ روز
جعبه پیتزا ایتالیایی۲۹/۵۲۹/۵۳/۵۲۰۰۲۲۰۰۲ روز
جعبه پیتزا ایتالیایی۲۹/۵۲۹/۵۳/۵۱۰۰۰۲۰۰۰۲۳۰۰۲۶۰۰۱۵ روز
جعبه پیتزا خانواده۳۲۳۲۴۲۰۰۲۴۵۰۲ روز
جعبه پیتزا خانواده۳۲۳۲۴۱۰۰۰۲۲۵۰۲۵۵۰۲۸۵۰۱۵ روز
جعبه پیتزا خانواده بزرگ۳۴۳۴۵۲۰۰۳۵۰۰۲ روز
جعبه پیتزا خانواده بزرگ۳۴۳۴۵۱۰۰۰۳۳۰۰۳۶۰۰۳۹۰۰۱۵ روز
جعبه ساندویچ۳۰۹۶۲۰۰۱۵۸۰۲ روز
جعبه ساندویچ۳۰۹۶۱۰۰۰۱۳۸۰۱۶۸۰۱۹۸۰۱۵ روز
جعبه همبرگر۱۴۱۴۷/۵۲۰۰۱۵۸۰۲ روز
جعبه همبرگر۱۴۱۴۷/۵۱۰۰۰۱۳۸۰۱۶۸۰۱۹۸۰۱۵ روز
جعبه سوخاری۲۲/۵۱۱/۵۷/۵۲۰۰۱۵۸۰۲ روز
جعبه سوخاری۲۲/۵۱۱/۵۷/۵۱۰۰۰۱۳۸۰۱۶۸۰۱۹۸۰۱۵ روز

جعبه ها و محصولات افستی (فرنگی)
ایندربرد ۲۷۰ گرمی
قیمت ها به تومان می باشند

نوع جعبهطولعرضارتفاعتعدادچاپ رنگی (اختصاصی)تحویل اختصاصیچاپ رنگی (عمومی)تحویل عمومی
جعبه ساندویچ (بیرون بر)۱۰۰۳۰ روز۲۴۰/۰۰۰۲ روز
جعبه ساندویچ (بیرون بر)۱۰۰۰۲/۲۳۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
جعبه ساندویچ (بیرون بر)۲۰۰۰۳/۷۹۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
جعبه ساندویچ (بیرون بر)۵۰۰۰۸/۴۰۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
جعبه همبرگر (بیرون بر)۱۰۰۳۰ روز۲۴۰/۰۰۰۲ روز
جعبه همبرگر (بیرون بر)۱۰۰۰۲/۲۳۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
جعبه همبرگر (بیرون بر)۲۰۰۰۳/۷۹۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
جعبه همبرگر (بیرون بر)۵۰۰۰۸/۴۰۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
جعبه همبرگر صدفی (قفل دار)۱۰۰۳۰ روز۲۱۵/۰۰۰۲ روز
جعبه همبرگر صدفی (قفل دار)۱۰۰۰۱/۷۱۶/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
جعبه همبرگر صدفی (قفل دار)۲۰۰۰۲/۹۶۴/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
جعبه همبرگر صدفی (قفل دار)۵۰۰۰۶/۷۲۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
جعبه سوخاری (بیرون بر)۱۰۰۳۰ روز۲۸۰/۰۰۰۲ روز
جعبه سوخاری (بیرون بر)۱۰۰۰۲/۶۶۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
جعبه سوخاری (بیرون بر)۲۰۰۰۴/۶۷۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
جعبه سوخاری (بیرون بر)۵۰۰۰۱۰/۶۰۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
سیب زمینی مخروطی (بیرون بر)۷/۸۵/۵۱۱۱۰۰۳۰ روز۱۷۵/۰۰۰۲ روز
سیب زمینی مخروطی (بیرون بر)۷/۸۵/۵۱۱۱۰۰۰۱/۱۵۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
سیب زمینی مخروطی (بیرون بر)۷/۸۵/۵۱۱۲۰۰۰۱/۹۷۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
سیب زمینی مخروطی (بیرون بر)۷/۸۵/۵۱۱۵۰۰۰۴/۳۸۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
سیب زمینی (بیرون بر)(بزرگ)۱۰۰۳۰ روز۲۰۵/۰۰۰۲ روز
سیب زمینی (بیرون بر)(بزرگ)۱۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
سیب زمینی (بیرون بر)(بزرگ)۲۰۰۰۲/۸۸۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
سیب زمینی (بیرون بر)(بزرگ)۵۰۰۰۶/۱۴۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
سیب زمینی (داخل سالن)۱۴۱۱۳۱۰۰۳۰ روز۱۶۰/۰۰۰۲ روز
سیب زمینی (داخل سالن)۱۴۱۱۳۱۰۰۰۸۴۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
سیب زمینی (داخل سالن)۱۴۱۱۳۲۰۰۰۱/۴۹۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
سیب زمینی (داخل سالن)۱۴۱۱۳۵۰۰۰۳/۴۲۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
ظروف مربعی بزرگ۱۰۰۳۰ روز۲۰۵/۰۰۰۲ روز
ظروف مربعی بزرگ۱۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
ظروف مربعی بزرگ۲۰۰۰۲/۸۹۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
ظروف مربعی بزرگ۵۰۰۰۶/۱۴۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
ظروف مربعی کوچک۱۰۰۳۰ روز۱۶۵/۰۰۰۲ روز
ظروف مربعی کوچک۱۰۰۰۹۶۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
ظروف مربعی کوچک۲۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
ظروف مربعی کوچک۵۰۰۰۳/۹۰۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
ظروف پاپ کورن۱۰۰۳۰ روز۲۶۰/۰۰۰۲ روز
ظروف پاپ کورن۱۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
ظروف پاپ کورن۲۰۰۰۴/۱۹۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
ظروف پاپ کورن۵۰۰۰۹/۳۸۰/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
لیوان کاغذی کوچک۱۰۰۰۴۷۴/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
لیوان کاغذی کوچک۵۰۰۰۲/۱۳۳/۰۰۰۳۰ روز۲ روز
لیوان کاغذی بزرگ۱۰۰۰۵۶۸/۰۰۰۳۰ روز۲ روز

سینگل زیر پیتزا
قیمت ها به تومان می باشند

سینگل زیر پیتزاطولعرضتعدادیک بسته (حداقل سفارش)شش بسته به بالاتحویل
مناسب جعبه مینی۱۸۱۸۳۵۰ عددی (یک بسته)۱۵۰/۰۰۰۳ روز
مناسب جعبه یک نفره۲۳۲۳۳۵۰ عددی (یک بسته)۲۰۰/۰۰۰۳ روز
مناسب جعبه دو نفره۲۶۲۶۳۵۰ عددی (یک بسته)۲۵۰/۰۰۰۳ روز
مناسب جعبه ایتالیایی۲۸۲۸۲۰۰ عددی (یک بسته)۳۰۰/۰۰۰۳ روز
مناسب جعبه خانواده۳۲۳۲۱۵۰ عددی (یک بسته)۲۵۰/۰۰۰۳ روز

محصولات مقوایی
قیمت ها به تومان می باشند

نوع محصولطولعرضتعدادمبلغ بدون چاپتحویل
حمل لیوان ۲ تایی۱۰۰۰۸۰۰/۰۰۰۳ روز
حمل لیوان ۴ تایی۱۰۰۰۱/۰۵۰/۰۰۰۳ روز
حمل لیوان ۵ تایی۱۰۰۰۱/۱۰۰/۰۰۰۳ روز
حمل بستنی جعبه ای۱۰۰۰۱/۰۵۰/۰۰۰۳ روز
حمل بستنی قیفی صفحه ای۱۰۰۰۷۰۰/۰۰۰۳ روز
سینی تک پرسی۱۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰۳ روز
سینی دو پرسی۱۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۳ روز
سینی سه پرسی۱۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰۳ روز

کاغذ رومیزی ، داخل سینی
تحریر ، گلاسه
قیمت ها به تومان می باشند

نوع محصولنوع کاغذنوع چاپابعادتعدادمبلغ به تومانتحویل
کاغذ رومیزی (داخل سینی)تحریر ۸۰ گرمیافست (رنگی)(۲۴۰×۳۴۰) B4۱۰۰۰۲۸۵/۰۰۰۱۰ روز
کاغذ رومیزی (داخل سینی)تحریر ۸۰ گرمیافست (رنگی)(۳۴۰×۴۸۰) B3۱۰۰۰۵۹۰/۰۰۰۱۰ روز
کاغذ رومیزی (داخل سینی)تحریر ۸۰ گرمیافست (رنگی)(۲۴۰×۳۴۰) B4۲۰۰۰۴۶۶/۰۰۰۱۰ روز
کاغذ رومیزی (داخل سینی)تحریر ۸۰ گرمیافست (رنگی)(۳۴۰×۴۸۰) B3۲۰۰۰۹۵۶/۰۰۰۱۰ روز
کاغذ رومیزی (داخل سینی)گلاسه ۱۳۵ گرمیافست (رنگی)(۲۴۰×۳۴۰) B4۱۰۰۰۴۸۸/۰۰۰۱۰ روز
کاغذ رومیزی (داخل سینی)گلاسه ۱۳۵ گرمیافست (رنگی)(۳۴۰×۴۸۰) B3۱۰۰۰۹۷۳/۰۰۰۱۰ روز
کاغذ رومیزی (داخل سینی)گلاسه ۱۳۵ گرمیافست (رنگی)(۲۴۰×۳۴۰) B4۲۰۰۰۸۶۵/۰۰۰۱۰ روز
کاغذ رومیزی (داخل سینی)گلاسه ۱۳۵ گرمیافست (رنگی)(۳۴۰×۴۸۰) B3۲۰۰۰۱/۷۲۳/۰۰۰۱۰ روز

 

 

کاغذ مومی ، کاهی
مناسب: رومیزی ، داخل سینی ، دورپیچ ، زیرپیتزا
قیمت ها به تومان می باشند

مقدار سفارش: حداقل سفارش بدون چاپ ۱۰ کیلوگرم میباشد
نوع کاغذگرماژمورد استفادهنوع چاپطولعرضتعداد در هر کیلومبلغ به تومانتحویل
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای دورپیچ ساندویچبدون چاپ۵۰۳۵۱۴۰ برگکیلویی ۵۵/۰۰۰ تومان۲ روز
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای دورپیچ همبرگربدون چاپ۳۵۳۳۲۱۰ برگکیلویی ۵۵/۰۰۰ تومان۲ روز
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای دورپیچ ساندویچ کوچکبدون چاپ۳۵۲۵۲۸۰ برگکیلویی ۵۵/۰۰۰ تومان۲ روز
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای زیر پیتزابدون چاپ۲۳۲۳۴۲۰ برگکیلویی ۵۵/۰۰۰ تومان۲ روز
کاغذ کاهی۴۰ گرمیمناسب برای ساندویچ بزرگبدون چاپ۵۰۳۵۱۲۰ برگکیلویی ۲۲/۰۰۰ تومان۲ روز
کاغذ کاهی۴۰ گرمیمناسب برای ساندویچ کوچکبدون چاپ۳۵۲۵۲۵۰ برگکیلویی ۲۲/۰۰۰ تومان۲ روز
کاغذ کاهی۴۰ گرمیمناسب برای همبرگربدون چاپ۳۵۳۳۱۹۰ برگکیلویی ۲۲/۰۰۰ تومان۲ روز
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای ساندویچ بزرگافست (رنگی)۵۰۳۵۱۴۰۰ برگ۲۵ روز
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای ساندویچ بزرگافست (رنگی)۵۰۳۵۱۰۰۰۰ برگ۲۵ روز
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای ساندویچ کوچکافست (رنگی)۳۴۳۲۲۱۰۰ برگ۲۵ روز
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای ساندویچ کوچکافست (رنگی)۳۴۳۲۱۵۰۰۰ برگ۲۵ روز
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای همبرگرافست (رنگی)۳۴۲۴۲۸۰۰ برگ۲۵ روز
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای همبرگرافست (رنگی)۳۴۲۴۲۰۰۰۰ برگ۲۵ روز
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای زیر پیتزاافست (رنگی)۲۳۲۳۴۲۰۰ برگ۲۵ روز
کاغذ مومی۴۰ گرمیمناسب برای زیر پیتزاافست (رنگی)۲۳۲۳۳۰۰۰۰ برگ۲۵ روز

پاکت ساندویچ ، همبرگر
قیمت هر عدد به تومان

نوع پاکتگرماژمورد استفادهعرضارتفاعبدون چاپتک رنگ یک طرف چاپدو رنگ یک طرف چاپحداقل سفارش
پاکت مومی ۴۰مناسب ساندویچ کوچک۱۳۳۰هر عدد ۵۰۰ تومان۸۰۰ تومان۱۱۰۰ تومان۱۰۰۰ عدد
پاکت مومی ۴۰مناسب ساندویچ بزرگ۱۵۳۵هر عدد ۶۰۰ تومان۹۰۰ تومان۱۲۰۰ تومان۱۰۰۰ عدد
پاکت مومی ۴۰مناسب همبرگر۱۵۲۳هر عدد ۶۰۰ تومان۹۰۰ تومان۱۲۰۰ تومان۱۰۰۰ عدد
پاکت متالایز۴۰مناسب ساندویچ کوچک۱۳۳۰کیلویی ۶۰/۰۰۰ تومان۱۰ کیلو
پاکت متالایز۴۰مناسب ساندویچ بزرگ۱۵۳۵کیلویی ۶۰/۰۰۰ تومان۱۰ کیلو
پاکت متالایز۴۰مناسب همبرگر۱۵۲۳کیلویی ۶۰/۰۰۰ تومان۱۰ کیلو

پاکت حمل کرافت نخودی
مناسب حمل جعبه های فست فود
قیمت ها به تومان می باشند

نوع پاکتطولعرضارتفاعتعدادبدون چاپتک رنگدو رنگچهار رنگ
پاکت بیرون بر ساندویچ۳۴/۵۱۵۳۹۵۰۰
پاکت بیرون بر ساندویچ۳۴/۵۱۵۳۹۱۰۰۰۳/۱۲۰/۰۰۰۳/۲۴۰/۰۰۰۳/۴۸۰/۰۰۰
پاکت بیرون بر ساندویچ۳۴/۵۱۵۳۹۲۰۰۰۵/۵۲۰/۰۰۰۵/۷۶۰/۰۰۰۵/۹۷۰/۰۰۰
پاکت بیرون بر ساندویچ۳۴/۵۱۵۳۹۵۰۰۰۱۲/۷۸۰/۰۰۰۱۳/۴۴۰/۰۰۰۱۳/۸۰۰/۰۰۰
پاکت بیرون بر رستوران۲۸۱۵۳۴۵۰۰
پاکت بیرون بر رستوران۲۸۱۵۳۴۱۰۰۰۲/۷۶۰/۰۰۰۲/۹۸۰/۰۰۰۳/۱۴۰/۰۰۰
پاکت بیرون بر رستوران۲۸۱۵۳۴۲۰۰۰۴/۸۶۰/۰۰۰۵/۰۴۰/۰۰۰۵/۳۴۰/۰۰۰
پاکت بیرون بر رستوران۲۸۱۵۳۴۵۰۰۰۱۱/۱۶۰/۰۰۰۱۱/۶۸۰/۰۰۰۱۲/۱۲۰/۰۰۰
پاکت حمل پیتزا یک نفره۲۵۲۵۳۳۵۰۰
پاکت حمل پیتزا یک نفره۲۵۲۵۳۳۱۰۰۰۳/۱۸۰/۰۰۰۳/۳۰۰/۰۰۰۳/۵۴۰/۰۰۰
پاکت حمل پیتزا یک نفره۲۵۲۵۳۳۲۰۰۰۵/۵۸۰/۰۰۰۵/۸۲۰/۰۰۰۶/۰۳۵/۰۰۰
پاکت حمل پیتزا یک نفره۲۵۲۵۳۳۵۰۰۰۱۲/۸۴۰/۰۰۰۱۳/۵۰۰/۰۰۰۱۳/۸۶۰/۰۰۰
پاکت حمل پیتزا دو نفره۲۹۲۹۳۲۵۰۰
پاکت حمل پیتزا دو نفره۲۹۲۹۳۲۱۰۰۰۳/۲۴۰/۰۰۰۳/۳۶۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰
پاکت حمل پیتزا دو نفره۲۹۲۹۳۲۲۰۰۰۵/۶۴۰/۰۰۰۵/۸۸۰/۰۰۰۶/۱۲۰/۰۰۰
پاکت حمل پیتزا دو نفره۲۹۲۹۳۲۵۰۰۰۱۲/۹۰۰/۰۰۰۱۳/۵۶۰/۰۰۰۱۳/۹۲۰/۰۰۰
پاکت حمل پیتزا خانواده۳۳/۵۳۳/۵۲۹۵۰۰
پاکت حمل پیتزا خانواده۳۳/۵۳۳/۵۲۹۱۰۰۰۳/۳۰۰/۰۰۰۳/۴۲۰/۰۰۰۳/۶۶۰/۰۰۰
پاکت حمل پیتزا خانواده۳۳/۵۳۳/۵۲۹۲۰۰۰۵/۷۰۰/۰۰۰۵/۹۴۰/۰۰۰۶/۱۸۰/۰۰۰
پاکت حمل پیتزا خانواده۳۳/۵۳۳/۵۲۹۵۰۰۰۱۲/۹۶۰/۰۰۰۱۳/۶۲۰/۰۰۰۱۳/۹۸۰/۰۰۰

نکته: در فـرمـهـای دوتـکــه اگــر روی کـار با پـشـت کــار مـتـفــاوت بــاشــد:

تک رنگ مبلغ: ۲۵۰/۰۰۰ تومان
دو رنگ مبلغ: ۴۲۰/۰۰۰ تومان
چهار رنگ مبلغ: ۵۰۰/۰۰۰ تومان
هزینه چاپ اضافه می شود
هزینه چاپ فرم های دورنگ به صورت ( یک رنگ ساختگی + یک رنگ اصلی ) محاسبه شده و در صورت سفارش دورنگ ساختگی مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ تومان به فاکتور اضافه می شود

 

تهران بازار بزرگ ، چهارراه سیروس
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۶۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۹۳ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۳۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۶۸۳۲۳۰۷ – ۰۲۱

بهارستان ، ظهیرالاسلام
تلفن: ۳۶۸۳۲۲۱۸ – ۰۲۱

جاده تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۳۶۸۳۲۱۴۷ – ۰۲۱

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

طراحی توسط: واحد انفورماتیک تندیس / این وب سایت مطابق با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد و تمامی حقوق محفوظ میباشد. هرگونه کپی برداری از این سایت پیگیرد قانونی دارد.