خانه / محصولات آویز

محصولات آویز

  • ویزیت آویز 300 گرمی
  • تراکت آویز 170 گرمی

لیست قیمت ویزیت آویز 300 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

عصایی

240×96 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

280000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

350000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

پروانه ای

122×288 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

420000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

530000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

دورگرد

122×288 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

420000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

530000

10 روز کاری

5 روز کاری

محصول ویزیت آویز (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت آویز 170 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

تراکت آویز

290×90 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

305000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

350000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

تراکت آویز

290×90 میلیمتر

4000 عدد
یکرو چاپ

490000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

544000

10 روز کاری

5 روز کاری

محصول تراکت آویز (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

 

shares