خانه / لیست قیمت کارت ویزیت

لیست قیمت کارت ویزیت

  • ویزیت ساده
  • ویزیت فانتزی
  • ویزیت خاص
  • ویزیت دیجیتال
  • لیبل (کاغذ پشت چسبدار)
  • ویزیت قالب دار

نوع جنس

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

خرید آنلاین

راهنما

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

گلاسه

8/5 در 4/8
1000
یکرو

12/000

10 روزه

14/000

5 روزه
 
دورو

16/500

10 روزه

18/000

5 روزه
 

سلفون مات

8/5 در 4/8
1000
یکرو

12/000

10 روزه

14/000

5 روزه
 
دورو

16/500

10 روزه

18/000

5 روزه
 

سلفون براق

8/5 در 4/8
1000
یکرو

12/000

10 روزه

14/000

5 روزه
 
دورو

16/500

10 روزه

18/000

5 روزه
 

کتان امباس

8/5 در 4/8
1000
یکرو

15/500

10 روزه

17/000

5 روزه
 
دورو

17/500

10 روزه

19/000

5 روزه
 

کتان آلمانی

8/5 در 4/8
1000
یکرو

21/500

10 روزه

24/000

5 روزه
 
دورو

25/500

10 روزه

28/000

5 روزه
 

سوسماری

8/5 در 4/8
1000
یکرو

18/500

10 روزه

5 روزه
 
دورو

20/500

10 روزه

5 روزه
 

کتان پلاستیک

8/5 در 4/8
1000
یکرو

24/500

10 روزه

5 روزه
 
دورو

26/500

10 روزه

5 روزه
 

سلفون مات مخملی

8/5 در 4/8
1000
یکرو

35/500

10 روزه

5 روزه
 
دورو

41/500

10 روزه

5 روزه
 

سلفون براق دورگرد

9 در 6
1000
یکرو/دورو

29/500

10 روزه

33/000

5 روزه
 

سلفون مات دورگرد

9 در 6
1000
یکرو/دورو

29/500

10 روزه

33/000

5 روزه
 
                 

ساده

نوع جنس 

سایز 

تعداد 

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری 

خرید آنلاین 

راهنما 

قیمت 

تحویل

قیمت

تحویل

 لمینت برجسته

9 در 6
1000
یکرو/دورو

47/500

10 روزه

53/000

5 روزه
 

 لمینت برجسته مخملی

9 در 6
1000
یکرو/دورو

82/500

15 روزه

 

 لمینت براق

9 در 6
1000
یکرو/دورو

47/500

10 روزه

53/000

5 روزه
 

 لمینت مات

9 در 6
1000
یکرو/دورو

67/500

10 روزه

73/000

5 روزه
 

 لمینت براق طرح موج

9 در 6
1000
یکرو/دورو

47/500

10 روزه

 

 لمینت مات طرح موج

9 در 6
1000
یکرو/دورو

68/500

10 روزه

 

 لمینت برجسته طلاکوب

9 در 6
1000
یکرو/دورو

83/500

12 روزه

 

 طلا کارت لمینت مات

9 در 6
1000
یکرو/دورو

120/000

15 روزه

 

 طلا کارت لمینت براق

9 در 6
1000
یکرو/دورو

105/000

15 روزه

 

 سلفون مات موضعی

9 در 6
1000
یکرو/دورو

44/500

12 روزه

 

فانتزی

خاص
دیجیتالی
لیبل
قالب دار

لیست قیمت کارت ویزیت

کلیه فرمها ۱۰۰۰ عددی میباشد

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

 ↓ ویزیت ساده 

نوع جنس کارت ویزیت

تیراژ

عدد

سایز

چاپ معمولی

چاپ فوری

خرید آنلاین

راهنما

قیمت و زمان تحویل

قیمت و زمان تحویل

گلاسه یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

11000

۱۰ روزه

14000

3 روز کاری
ثبت سفارش
راهنما

گلاسه دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

16500

۱۰ روزه

18000

3 روز کاری
ثبت سفارش

گلاسه یکرو فیلتردار

1000
۸/۵ – ۴/۸

12000

۱۰ روزه

13000

4 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون مات یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

11000

۱۰ روزه

14000

3 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون مات دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

16500

۱۰ روزه

18000

3 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون مات دورو دورگرد 

1000
۹ – ۶

29500

۱۰ روزه

33000

4 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون براق یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

11000

۱۰ روزه

14000

3 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون براق دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

16500

۱۰ روزه

18000

3 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون براق دورو دورگرد 

1000
۹ – ۶

29500

۱۰ روزه

33000

4 روز کاری
ثبت سفارش

کتان امباس یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

15500

۱۰ روزه

17000

4 روز کاری
ثبت سفارش

کتان امباس دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

17500

۱۰ روزه

19000

4 روز کاری
ثبت سفارش

کتان آلمانی یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

21500

۱۰ روزه

24000

4 روز کاری
ثبت سفارش

کتان آلمانی دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

25500

۱۰ روزه

28000

4 روز کاری
ثبت سفارش

سوسماری یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

18500

۱۰ روزه

ثبت سفارش

سوسماری دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

20500

۱۰ روزه

ثبت سفارش

لیبل یووی

1000
۸/۵ – ۴/۸

15000

۱۰ روزه

16500

4 روز کاری
ثبت سفارش

لیبل با روکش سلفون براق

1000
۸/۵ – ۴/۸

16000

۱۰ روزه

17500

4 روز کاری
ثبت سفارش

لیبل یووی فیلتردار

1000
۸/۵ – ۴/۸

13500

۱۰ روزه

14500

4 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون مات مخملی یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

35500

۱۰ روزه

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

41500

۱۰ روزه

ثبت سفارش

کتان پلاستیک یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

24500

۱3 روزه

ثبت سفارش

کتان پلاستیک دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

26500

۱3 روزه

ثبت سفارش

 ↓ ویزیت فانتزی 

لمینت برجسته بزرگ دورگرد

کاغذ ایندربرد دوبل شده + روکش سلفون مات و براق

1000
۹ – ۶

47500

۱۰ روزه

53000

5 روز کاری
ثبت سفارش

لمینت برجسته کوچک ویزیتی دورگرد

کاغذ ایندربرد دوبل شده + روکش سلفون مات و براق

1000
۸/۵ – ۴/۸

40500

10 روزه

ثبت سفارش

لمینت برجسته مربع دورگرد

کاغذ ایندربرد دوبل شده + روکش سلفون مات و براق

1000
۵/۹ – ۵/۶

37000

10 روزه

ثبت سفارش

لمینت برجسته طلاکوب بزرگ

1000
۹ – ۶

83500

15 روزه

ثبت سفارش

لمینت برجسته طلاکوب کوچک

1000
۸/۵ – ۴/۸

54500

15 روزه

ثبت سفارش

لمینت براق بزرگ دورگرد

1000
۹ – ۶

47500

۱۲ روزه

53000

۵ روز کاری
ثبت سفارش

لمینت براق کوچک ویزیتی دورگرد

1000
۸/۵ – ۴/۸

40500

۱2 روزه

ثبت سفارش

لمینت براق مربع دورگرد

1000
۵ – ۵

36000

۱2 روزه

ثبت سفارش

لمینت مات بزرگ دورگرد

1000
۹ – ۶

67500

۱2 روزه

73000

۵ روز کاری
ثبت سفارش

لمینت مات کوچک ویزیتی دورگرد

1000
۸/۵ – ۴/۸

58500

۱2 روزه

ثبت سفارش

لمینت مات مربع دورگرد

1000
۵ – ۵

45000

۱2 روزه

ثبت سفارش

لمینت براق طرح موج دورگرد

1000
۹ – ۶

47500

۱2 روزه

ثبت سفارش

لمینت مات طرح موج دورگرد

1000
۹ – ۶

68500

۱2 روزه

ثبت سفارش

سلفون مات دورو موضعی دورگرد

1000
۹ – ۶

44500

۱۵ روزه

ثبت سفارش

سلفون مات دورو طلاکوب دورگرد

1000
۹ – ۶

67500

۱۵ روزه

ثبت سفارش

آهنربایی (مگنت)

1000
۹ – ۶

210000

20 روزه

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی دورو دورگرد

1000
۹ – ۶

63000

۱2 روزه

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی

1000
۹ – ۶

77500

20 روزه

ثبت سفارش

لمینت برجسته بزرگ  مخملی دورگرد

1000
۹ – ۶

82500

20 روزه

ثبت سفارش

لمینت برجسته کوچک  مخملی دورگرد

1000
۵/۹ – ۵/۶

57500

20 روزه

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

1000
۹ – ۶

98000

18 روزه

ثبت سفارش

طلا کارت لمینت براق دورگرد

1000
۹ – ۶

105000

18 روزه

ثبت سفارش

طلا کارت لمینت مات دورگرد

1000
۹ – ۶

120000

18 روزه

ثبت سفارش

 ↓ ویزیت خاص

پی وی سی ۳۰۰ میکرون (۵۰۰ عدد)

500
۹ – ۶

90000

10 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی 500 میکرون

1000
۹ – ۶

160000

8 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی 500 میکرون (۵۰۰ عدد)

500
۹ – ۶

100000

8 روزه

115000

۵ روز کاری
ثبت سفارش

پی وی سی 760 میکرون 

1000
۹ – ۶

410000

8 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی 760 میکرون (۵۰۰ عدد)

500
۹ – ۶

240000

8 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی 760 میکرون (250 عدد)

250
۹ – ۶

145000

8 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی 760 میکرون متالیک (۵۰۰ عدد)

500
۹ – ۶

345000

20 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) (۵۰۰ عدد)

500
۹ – ۶

110000

10 روزه

ثبت سفارش

لیبل شیشه ای

1000
۸/۵ – ۴/۸

60000

10 روزه

ثبت سفارش

لیبل متالایز

1000
۸/۵ – ۴/۸

80000

20 روزه

ثبت سفارش

 ↓ ویزیت دورگرد چاپ دیجیتال فوری

شیشه ای دیجیتال

100
8.5 در 5

35000

4 ساعت

ثبت سفارش
 

لمینت براق دیجیتال

100
8.5 در 5

30000

4 ساعت

ثبت سفارش
 

 لمینت مات دیجیتال

100
8.5 در 5

35000

4 ساعت

ثبت سفارش
 

کتان دیجیتال

100
8.5 در 5

20000

4 ساعت

ثبت سفارش
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


عضویت در کانال تلگرام