خانه / لیست قیمت کارت ویزیت

لیست قیمت کارت ویزیت

  • ویزیت ساده
  • ویزیت فانتزی
  • ویزیت خاص
  • ویزیت دیجیتال فوری
  • لیبل (کاغذ پشت چسبدار)
  • ویزیت قالب دار

نوع جنس

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

خرید آنلاین

راهنما

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

گلاسه

8/5 در 4/8
1000
یکرو

13/000

10 روزه

16/000

5 روزه
ثبت سفارش
دورو

18/500

10 روزه

20/500

5 روزه
ثبت سفارش

سلفون مات

8/5 در 4/8
1000
یکرو

13/000

10 روزه

16/000

5 روزه
ثبت سفارش
دورو

18/500

10 روزه

20/500

5 روزه
ثبت سفارش

سلفون براق

8/5 در 4/8
1000
یکرو

13/000

10 روزه

16/000

5 روزه
ثبت سفارش
دورو

18/500

10 روزه

20/500

5 روزه
ثبت سفارش

کتان امباس

8/5 در 4/8
1000
یکرو

17/500

10 روزه

20/000

5 روزه
ثبت سفارش
دورو

19/500

10 روزه

22/000

5 روزه
ثبت سفارش

کتان آلمانی

8/5 در 4/8
1000
یکرو

25/000

10 روزه

28/000

5 روزه
ثبت سفارش
دورو

29/000

10 روزه

33/000

5 روزه
ثبت سفارش

سوسماری

8/5 در 4/8
1000
یکرو

21/000

10 روزه

5 روزه
ثبت سفارش
دورو

23/000

10 روزه

5 روزه
ثبت سفارش

کتان پلاستیک

8/5 در 4/8
1000
یکرو

28/000

10 روزه

5 روزه
ثبت سفارش
دورو

30/000

10 روزه

5 روزه
ثبت سفارش

سلفون مات مخملی

8/5 در 4/8
1000
یکرو

40/000

10 روزه

5 روزه
ثبت سفارش
دورو

46/500

10 روزه

5 روزه
ثبت سفارش

سلفون براق دورگرد

9 در 6
1000
یکرو/دورو

34/000

10 روزه

37/000

5 روزه
ثبت سفارش

سلفون مات دورگرد

9 در 6
1000
یکرو/دورو

34/000

10 روزه

37/000

5 روزه
ثبت سفارش
                 

کارت ویزیت ساده

نوع جنس 

سایز 

تعداد 

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری 

خرید آنلاین 

راهنما 

قیمت 

تحویل

قیمت

تحویل

 لمینت برجسته

9 در 6
1000
یکرو/دورو

53/500

10 روزه

59/500

5 روزه
ثبت سفارش 

 لمینت برجسته مخملی

9 در 6
1000
یکرو/دورو

92/500

15 روزه

ثبت سفارش

 لمینت براق

9 در 6
1000
یکرو/دورو

53/500

10 روزه

59/500

5 روزه
ثبت سفارش 

 لمینت مات

9 در 6
1000
یکرو/دورو

75/500

10 روزه

82/000

5 روزه
ثبت سفارش

 لمینت براق طرح موج

9 در 6
1000
یکرو/دورو

53/500

10 روزه

ثبت سفارش

 لمینت مات طرح موج

9 در 6
1000
یکرو/دورو

75/500

10 روزه

ثبت سفارش

 لمینت برجسته طلاکوب

9 در 6
1000
یکرو/دورو

93/500

20 روزه

ثبت سفارش 

 طلا کارت لمینت مات

9 در 6
1000
یکرو/دورو

134/500

15 روزه

ثبت سفارش 

 طلا کارت لمینت براق

9 در 6
1000
یکرو/دورو

118/000

15 روزه

ثبت سفارش 

 سلفون مات موضعی

9 در 6
1000
یکرو/دورو

50/000

15 روزه

ثبت سفارش 

 سلفون مات طلاکوب

9 در 6
1000
یکرو/دورو

75/500

15 روزه

ثبت سفارش 

 سلفون مات مخملی موضعی

9 در 6
1000
یکرو/دورو

87/000

20 روزه

ثبت سفارش 

 سلفون مات مخملی طلاکوب

9 در 6
1000
یکرو/دورو

110/000

20 روزه

ثبت سفارش 

 سلفون مات مخملی دورگرد

9 در 6
1000
یکرو/دورو

71/000

12 روزه

ثبت سفارش 

 آهنربایی

9 در 6
1000
یکرو

236/000

20 روزه

ثبت سفارش 

 لمینت برجسته ویزیتی

8/5 در 4/8
1000
یکرو/دورو

46/000

10 روزه

ثبت سفارش 

 لمینت براق ویزیتی

8/5 در 4/8
1000
یکرو/دورو

46/000

13 روزه

ثبت سفارش 

 لمینت مات ویزیتی

8/5 در 4/8
1000
یکرو/دورو

65/500

13 روزه

ثبت سفارش 

 لمینت برجسته کوچک

5/9 در 5/6
1000
یکرو/دورو

41/500

10 روزه

ثبت سفارش 

 لمینت برجسته مخملی کوچک

5/9 در 5/6
1000
یکرو/دورو

65/000

20 روزه

ثبت سفارش 

 لمینت برجسته طلاکوب کوچک

5/9 در 5/6
1000
یکرو/دورو

61/000

20 روزه

ثبت سفارش 

 لمینت براق مربع

5/5 در 5/5
1000
یکرو/دورو

41/000

13 روزه

ثبت سفارش 

 لمینت مات مربع

5/5 در 5/5
1000
یکرو/دورو

51/000

13 روزه

ثبت سفارش 

کارت ویزیت فانتزی

نوع جنس

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

خرید آنلاین

راهنما

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

 پی وی سی 300 میکرون

6 در 9
500 عدد
یکرو/دورو

100/000

10 روزه
ثبت سفارش 

پی وی سی 500 میکرون

6 در 9
500 عدد
یکرو/دورو

112/000

10 روزه

139/000

5 روزه
ثبت سفارش
1000 عدد

179/500

10 روزه
ثبت سفارش

پی وی سی 760 میکرون

6 در 9  
250 عدد
یکرو/دورو

 

162/500

10 روزه
ثبت سفارش
500 عدد

269/000

10 روزه
ثبت سفارش
1000 عدد

460/000

10 روزه
ثبت سفارش

پی وی سی 760 میکرون متالیک

6 در 9
500 عدد
یکرو/دورو

387/000

20 روزه
ثبت سفارش

پی وی سی برفکی نیمه شفاف

6 در 9
500 عدد
یکرو/دورو

123/500

10 روزه
ثبت سفارش

کارت رمزینه (اسکرچ)

تعداد بیشتر شامل تخفیف میباشد
8/5 در 5/5
1000 عدد
دورو

160/000

10 روزه
ثبت سفارش

سه بعدی

NEW

9 در 6
250 عدد
یکرو

300/000

14 روزه
ثبت سفارش

فابریانو طلاکوب لب طلا

NEW

9 در 6
250 عدد
یکرو

340/000

12 روزه
ثبت سفارش

فـلـزی

NEW

9 در 6
یک عدد
یکرو

5/000

5 روزه
ثبت سفارش

کارت ویزیت خاص

نوع جنس

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ فوری

خرید آنلاین

راهنما

قیمت

تحویل

شیشه ای شفاف ترنسپرنت

8/5 در 5
100
یکرو/دورو

45/000

4 ساعته
ثبت سفارشتصویر محصول

شیشه ای نیمه شفاف ترنسپرنت

8/5 در 5
100
یکرو/دورو

50/000

4 ساعته
ثبت سفارشتصویر محصول

لمینت براق

8/5 در 5
100
یکرو/دورو

40/000

4 ساعته
ثبت سفارشتصویر محصول

لمینت مات

8/5 در 5
100
یکرو/دورو

45/000

4 ساعته
ثبت سفارشتصویر محصول

کتان

8/5 در 5
100
یکرو/دورو

20/000

4 ساعته
ثبت سفارشتصویر محصول

کارت پرسنلی

PVC 760

9 در 6
یک عدد
دورو

8/000

1 روزه
ثبت سفارش

پی وی سی متالیک

PVC 760

9 در 6
100 عدد
دورو

150/000

1 روزه
ثبت سفارش

آهنربایی

8/5 در 5
100 عدد
یکرو

80/000

1 روزه
ثبت سفارش

کارت ویزیت چاپ دیجیتال

نوع جنس

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

خرید آنلاین

راهنما

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

لیبل یووی 

8/5 در 4/8
1000
یکرو

17/000

10 روزه

19/000

5 روزه
ثبت سفارش 

لیبل سلفون براق

8/5 در 4/8
1000
یکرو

18/000

10 روزه

20/000

5 روزه
ثبت سفارش 

لیبل متالایز

8/5 در 4/8
1000
یکرو

89/500

20 روزه

 ثبت سفارش

لیبل شیشه ای

8/5 در 4/8
1000
یکرو

67/500

10 روزه

ثبت سفارش 

برچسب اموال

تکرنگ

5/5 در 1/5
1000
یکرو

80/000

5 روزه

ثبت سفارش

هلوگرام

2 در 2
1000
یکرو

240/000

5 روزه

ثبت سفارش

لیبل PVC

8/5 در 4/8
1000
یکرو

65/000

5 روزه

ثبت سفارش

لیبل پلی استر

2 در 3
1000
یکرو

250/000

10 روزه

ثبت سفارش

لیبل گچی

5/5 در 1/5
1000
یکرو

120/000

5 روزه

ثبت سفارش
                 

لیبل

قالب دار

 


عضویت در کانال تلگرام