خانه / لیست قیمت کارت ویزیت

لیست قیمت کارت ویزیت

 

 

لیست قیمت کارت ویزیت

کلیه فرمها ۱۰۰۰ عددی میباشد

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

 ↓ ویزیت ساده 

نوع جنس کارت ویزیت

تیراژ

عدد

سایز

چاپ معمولی

چاپ فوری

خرید آنلاین

راهنما

قیمت و زمان تحویل

قیمت و زمان تحویل

گلاسه یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

10000

۱۰ روزه

12000

3 روز کاری
ثبت سفارش
راهنما

گلاسه دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

15000

۱۰ روزه

16000

3 روز کاری
ثبت سفارش

گلاسه یکرو فیلتردار

1000
۸/۵ – ۴/۸

11000

۱۰ روزه

12000

4 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون مات یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

10000

۱۰ روزه

12000

3 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون مات دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

15000

۱۰ روزه

16000

3 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون مات دورو دورگرد 

1000
۹ – ۶

28000

۱۰ روزه

31000

4 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون براق یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

10000

۱۰ روزه

12000

3 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون براق دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

15000

۱۰ روزه

16000

3 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون براق دورو دورگرد 

1000
۹ – ۶

28000

۱۰ روزه

31000

4 روز کاری
ثبت سفارش

کتان امباس یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

14000

۱۰ روزه

15000

4 روز کاری
ثبت سفارش

کتان امباس دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

16000

۱۰ روزه

17000

4 روز کاری
ثبت سفارش

کتان آلمانی یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

20000

۱۰ روزه

22000

4 روز کاری
ثبت سفارش

کتان آلمانی دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

24000

۱۰ روزه

26000

4 روز کاری
ثبت سفارش

سوسماری یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

17000

۱۰ روزه

ثبت سفارش

سوسماری دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

19000

۱۰ روزه

ثبت سفارش

لیبل یووی

1000
۸/۵ – ۴/۸

13500

۱۰ روزه

14500

4 روز کاری
ثبت سفارش

لیبل با روکش سلفون براق

1000
۸/۵ – ۴/۸

14500

۱۰ روزه

15500

4 روز کاری
ثبت سفارش

لیبل یووی فیلتردار

1000
۸/۵ – ۴/۸

12500

۱۰ روزه

13500

4 روز کاری
ثبت سفارش

سلفون مات مخملی یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

33000

۱۰ روزه

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

39000

۱۰ روزه

ثبت سفارش

کتان پلاستیک یکرو

1000
۸/۵ – ۴/۸

23000

۱3 روزه

ثبت سفارش

کتان پلاستیک دورو

1000
۸/۵ – ۴/۸

25000

۱3 روزه

ثبت سفارش

 ↓ ویزیت فانتزی 

لمینت برجسته بزرگ دورگرد

کاغذ ایندربرد دوبل شده + روکش سلفون مات و براق

1000
۹ – ۶

۴۵۰۰۰

۱۰ روزه

50000

5 روز کاری
ثبت سفارش

لمینت برجسته کوچک ویزیتی دورگرد

کاغذ ایندربرد دوبل شده + روکش سلفون مات و براق

1000
۸/۵ – ۴/۸

۳۸۰۰۰

10 روزه

ثبت سفارش

لمینت برجسته مربع دورگرد

کاغذ ایندربرد دوبل شده + روکش سلفون مات و براق

1000
۵/۹ – ۵/۶

۳۵۰۰۰

10 روزه

ثبت سفارش

لمینت برجسته طلاکوب بزرگ

1000
۹ – ۶

80000

15 روزه

ثبت سفارش

لمینت برجسته طلاکوب کوچک

1000
۸/۵ – ۴/۸

52000

15 روزه

ثبت سفارش

لمینت براق بزرگ دورگرد

1000
۹ – ۶

۴۵۰۰۰

۱۲ روزه

50000

۵ روز کاری
ثبت سفارش

لمینت براق کوچک ویزیتی دورگرد

1000
۸/۵ – ۴/۸

۳۸۰۰۰

۱2 روزه

ثبت سفارش

لمینت براق مربع دورگرد

1000
۵ – ۵

34000

۱2 روزه

ثبت سفارش

لمینت مات بزرگ دورگرد

1000
۹ – ۶

۶۵۰۰۰

۱2 روزه

70000

۵ روز کاری
ثبت سفارش

لمینت مات کوچک ویزیتی دورگرد

1000
۸/۵ – ۴/۸

۵۶۰۰۰

۱2 روزه

ثبت سفارش

لمینت مات مربع دورگرد

1000
۵ – ۵

۴۳۰۰۰

۱2 روزه

ثبت سفارش

لمینت براق طرح موج دورگرد

1000
۹ – ۶

۴۵۰۰۰

۱2 روزه

ثبت سفارش

لمینت مات طرح موج دورگرد

1000
۹ – ۶

۶۵۰۰۰

۱2 روزه

ثبت سفارش

سلفون مات دورو موضعی دورگرد

1000
۹ – ۶

42000

۱۵ روزه

ثبت سفارش

سلفون مات دورو طلاکوب دورگرد

1000
۹ – ۶

65000

۱۵ روزه

ثبت سفارش

آهنربایی (مگنت)

1000
۹ – ۶

200000

20 روزه

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی دورو دورگرد

1000
۹ – ۶

60000

۱2 روزه

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی

1000
۹ – ۶

75000

20 روزه

ثبت سفارش

لمینت برجسته بزرگ  مخملی دورگرد

1000
۹ – ۶

80000

20 روزه

ثبت سفارش

لمینت برجسته کوچک  مخملی دورگرد

1000
۵/۹ – ۵/۶

55000

20 روزه

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

1000
۹ – ۶

95000

18 روزه

ثبت سفارش

طلا کارت لمینت براق دورگرد

1000
۹ – ۶

100000

18 روزه

ثبت سفارش

طلا کارت لمینت مات دورگرد

1000
۹ – ۶

115000

18 روزه

ثبت سفارش

 ↓ ویزیت خاص

پی وی سی ۳۰۰ میکرون (۵۰۰ عدد)

500
۹ – ۶

85000

10 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی 500 میکرون

1000
۹ – ۶

155000

8 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی 500 میکرون (۵۰۰ عدد)

500
۹ – ۶

95000

8 روزه

110000

۵ روز کاری
ثبت سفارش

پی وی سی 760 میکرون 

1000
۹ – ۶

390000

8 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی 760 میکرون (۵۰۰ عدد)

500
۹ – ۶

230000

8 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی 760 میکرون (250 عدد)

250
۹ – ۶

140000

8 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی 760 میکرون متالیک (۵۰۰ عدد)

500
۹ – ۶

330000

20 روزه

ثبت سفارش

پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) (۵۰۰ عدد)

500
۹ – ۶

105000

10 روزه

ثبت سفارش

لیبل شیشه ای

1000
۸/۵ – ۴/۸

55000

10 روزه

ثبت سفارش

لیبل متالایز

1000
۸/۵ – ۴/۸

75000

20 روزه

ثبت سفارش

 ↓ ویزیت دورگرد چاپ دیجیتال فوری

شیشه ای دیجیتال

100
8.5 در 5

35000

4 ساعت

ثبت سفارش
 

لمینت براق دیجیتال

100
8.5 در 5

30000

4 ساعت

ثبت سفارش
 

 لمینت مات دیجیتال

100
8.5 در 5

35000

4 ساعت

ثبت سفارش
 

کتان دیجیتال

100
8.5 در 5

20000

4 ساعت

ثبت سفارش
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


عضویت در کانال تلگرام