خانه / لیست قیمت انواع پاکت

لیست قیمت انواع پاکت

 

لیست قیمت انواع پاکت

نامه ، اسنادی ، رادیولوژی ، حبابدار ، محرمانه ، فانتزی ، خشکبار

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

زمان تحویل 10 روز کاری میباشد

نوع جنس پاکت

سایز

چهار رنگ افست – تمام رنگی 

خرید آنلاین

پاکت کاغذ تـحریر

۸۰ گرمی

1000 عددی

A4

275000

 ثبت سفارش

A5

155000

ثبت سفارش

پاکت نامه ملخی

124000

 ثبت سفارش

پاکت کاغذ تـحریر

۸۰ گرمی

2000 عددی

A4 

395000

 ثبت سفارش

A5

230000

ثبت سفارش

پاکت نامه ملخی

175000

 ثبت سفارش

پاکت کاغذ تـحریر

۸۰ گرمی

5000 عددی

A4

730000

 ثبت سفارش

A5

420000

ثبت سفارش

پاکت نامه ملخی

335000

 ثبت سفارش

پاکت کاغذ تـحریر

100 گرمی

1000 عددی

A4

280000

A5

185000

پاکت نامه ملخی

155000

پاکت کاغذ گلاسـه

135 گرمی

1000 عددی

A4

290000

 ثبت سفارش

A5

168000

ثبت سفارش

پاکت نامه ملخی

140000

 ثبت سفارش

پاکت کاغذ گلاسـه

135 گرمی

2000 عددی

A4

460000

 ثبت سفارش

A5

255000

ثبت سفارش

پاکت نامه ملخی

224000

 ثبت سفارش

پاکت کاغذ گلاسـه

135 گرمی

5000 عددی

A4

910000

 ثبت سفارش

A5

530000

ثبت سفارش

پاکت نامه ملخی

415000

 ثبت سفارش

پاکت کاغذ کـتـان

120 گرمی

1000 عددی

A4

355000

 ثبت سفارش

A5

200000

ثبت سفارش

پاکت نامه ملخی

160000

 ثبت سفارش

پاکت کاغذ تحـریر

120 گرمی

1000 عددی

A3 – درب روی طول

ثبت سفارش

A3 – درب روی عرض

ثبت سفارش

پاکت کاغذ کـتـان

120 گرمی

1000 عددی

A3 – درب روی طول

ثبت سفارش

A3 – درب روی عرض

ثبت سفارش

لیست قیمت انواع پاکت – بـدون چـاپ

نامه ، اسنادی ، رادیولوژی ، حبابدار ، محرمانه ، فانتزی ، خشکبار

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

نوع جنس پاکت

سایز

بدون چاپ

قیمت روی تیراژ

حداقل 300 عدد

بدون چاپ

قیمت روی تیراژ

حداقل 1000 عدد

خرید آنلاین

پاکت نخودی A5

۱۷ در ۲۵ 

۱۳۰

80

ثبت سفارش

پاکت نخودی A4

۲۳ در ۳۱

۱۵۰

100

ثبت سفارش

پاکت نخودی A3

۲۹ در ۳۹ 

۱۹۰

140

ثبت سفارش

پاکت نخودی / رادیولوژی

۱۵ در ۲۰

۱۳۰

80

ثبت سفارش

پاکت نخودی / رادیولوژی

۲۰ در ۲۵

۱۵۰

95

ثبت سفارش

پاکت نخودی / رادیولوژی

۲۵ در ۳۱

۱۷۰

115

ثبت سفارش

پاکت نخودی / رادیولوژی

۲۵ در ۳۵

۱۸۰

125

ثبت سفارش

پاکت نخودی / رادیولوژی

۳۱ در ۴۱

۲۲۰

170

ثبت سفارش

پاکت نخودی / رادیولوژی

۳۲ در ۴۳

۲۳۰

180

ثبت سفارش

پاکت نخودی / رادیولوژی

۳۶ در ۳۶

۲۴۰

190

ثبت سفارش

پاکت نخودی / رادیولوژی

۳۶ در ۴۳

۲۴۰

190

ثبت سفارش

پاکت نخودی / رادیولوژی

۳۶ در ۵۰

۳۴۰

290

ثبت سفارش

پاکت زرد ایرانی A5

۱۷ در ۲۵

۱۵۰

100

ثبت سفارش

پاکت زرد ایرانی A4

۲۳ در ۳۱

۱۷۰

120

ثبت سفارش

پاکت زرد ایرانی A3

۲۹ در ۳۹

۲۳۰

172

ثبت سفارش

پاکت زرد ایرانی 

۳۱ در ۴۱

۲۸۰

230

ثبت سفارش

پاکت سفید ۷۰ گرمی A5

۱۷ در ۲۵

۱۳۰

85

ثبت سفارش

پاکت سفید ۷۰ گرمی A4

۲۳ در ۳۱

۱۵۰

100

 ثبت سفارش

پاکت سفید ۸۰ گرمی A5

۱۷ در ۲۵

۱۴۰

85

ثبت سفارش

پاکت سفید ۸۰ گرمی A4

۲۳ در ۳۱

۱۵۰

100

 ثبت سفارش

پاکت سفید ۸۰ گرمی A3

۲۹ در ۳۹

۲۰۰

150

ثبت سفارش

پاکت سفید نامه ملخی 

11 در 22

50

 ثبت سفارش

پاکت حبابدار A5

۱۷ در ۲۵

۴۵۰

390

ثبت سفارش

پاکت حبابدار A4

۲۴ در ۳۲

۵۸۰

530

ثبت سفارش

پاکت حبابدار A3

۳۰ در ۴۶

۸۰۰

750

ثبت سفارش

پاکت نامه حبابدار ملخی 

۱۲ در ۲۳

۳۸۰

330

ثبت سفارش

پاکت حبابدار CD

۱۶ در ۱۶

400

350

ثبت سفارش

پاکت سیاه محرمانه لایه دار A3

۳۰ در ۴۶

۸۰۰

750

ثبت سفارش

پاکت سیاه محرمانه لایه دار A4

۲۴ در ۳۲

۵۸۰

530

ثبت سفارش

پاکت سیاه محرمانه لایه دار A5

۱۷ در ۲۵

۴۴۰

390

ثبت سفارش

پاکت سیاه محرمانه ملخی (نامه) لایه دار

۱۲ در ۲۳

۳۸۰

330

ثبت سفارش

پاکت داخل سیاه محرمانه A5

۱۷ در ۲۵

۱۷۰

120

ثبت سفارش

پاکت داخل سیاه محرمانه A4

۲۳ در ۳۱

۲۰۰

150

ثبت سفارش

پاکت داخل سیاه محرمانه A3

۲۹ در ۳۹

۲۵۰

200

ثبت سفارش

پاکت داخل سیاه محرمانه ملخی (نامه)

۱۲ در ۲۳

۱۲۰

68

ثبت سفارش

پاکت پستی (با نوشته فرستنده و گیرنده)

 A4

۲۸۰

230

ثبت سفارش

پاکت پستی (با نوشته فرستنده و گیرنده)

 A5

۲۵۰

200

ثبت سفارش

پاکت سفید عکس

۶ در ۹

۸۰

32

ثبت سفارش

پاکت سفید عکس

۹ در ۱۲

۹۰

38

ثبت سفارش

پاکت سفید عکس

۱۱ در ۱۶

۱۰۰

45

ثبت سفارش

پاکت سفید عکس

۱۳ در ۱۸

۱۰۰

50

ثبت سفارش

پاکت سفید عکس

۱۵ در ۲۰

۱۲۰

65

ثبت سفارش

پاکت سفید عکس

۱۷ در ۲۳

۱۲۰

70

ثبت سفارش

↓  پاکت خشکباری  

شــرح پـاکــت 

سـایـز 

تعداد در هر کیلوگرم

قیمت زیـر 100 کیلوگرم 

قیمت بالای 100 کیلوگرم

ثبت سفارش

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۱۳ در ۱۸

200 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 9500 تومان 

کیلویی 8500 تومان 

ثبت سفارش

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۱۲ در ۲۷

95 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 9500 تومان 

کیلویی 8500 تومان 

ثبت سفارش

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۱۳ در ۳۰

70 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 9500 تومان 

کیلویی 8500 تومان 

ثبت سفارش

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۱۷ در ۳۴

60 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 9500 تومان 

کیلویی 8500 تومان 

ثبت سفارش

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۱۹ در ۳۷

50 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 9500 تومان 

کیلویی 8500 تومان 

ثبت سفارش

پاکت خشکبار کرافت نخودی

۲۳ در ۴۲

40 عدد در هر کیلوگرم

کیلویی 9500 تومان 

کیلویی 8500 تومان 

ثبت سفارش

 

عضویت در کانال تلگرام