خانه / لیست قیمت پوستر تبلیغاتی

لیست قیمت پوستر تبلیغاتی

 

لیست قیمت پوسترهای تبلیغاتی

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

نوع جنس کـاغذ

سایز

تعداد

گرماژ

یکرو / دورو

نوع چاپ

قیمت به تومان

پوستر کاغذ تـحریر

A3

29/7 × 42

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

270000

دورو

تمام رنگی

400000

پوستر کاغذ تـحریر

A3

29/7 × 42

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

330000

دورو

تمام رنگی

460000

پوستر کاغذ تـحریر

B3

34 × 48

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

285000

پوستر کاغذ تـحریر

B3

34 × 48

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

355000

پوستر کاغذ تـحریر

A2

۴۵ × ۶۰

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

490000

پوستر کاغذ تـحریر

A2

۴۵ × ۶۰

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

610000

پوستر کاغذ تـحریر

B2

۵۰ × ۷۰

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

495000

پوستر کاغذ تـحریر

B2

۵۰ × ۷۰

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

645000

پوستر کاغذ تـحریر

A1

60 × 90

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

925000

پوستر کاغذ تـحریر

A1

60 × 90

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

1170000

پوستر کاغذ تـحریر

B1

70 × 100

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

935000

پوستر کاغذ تـحریر

B1

70 × 100

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

1240000

پوستر کاغذ گلاسـه

A3

29/7 × 42

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

310000

دورو

تمام رنگی

440000

پوستر کاغذ گلاسـه

A3

29/7 × 42

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

400000

دورو

تمام رنگی

540000

پوستر کاغذ گلاسـه

B3

34 × 48

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

315000

پوستر کاغذ گلاسـه

B3

34 × 48

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

450000

پوستر کاغذ گلاسـه

A2

۴۵ × ۶۰

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

520000

پوستر کاغذ گلاسـه

A2

۴۵ × ۶۰

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

700000

پوستر کاغذ گلاسـه

B2

۵۰ × ۷۰

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

580000

پوستر کاغذ گلاسـه

B2

۵۰ × ۷۰

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

800000

پوستر کاغذ گلاسـه

A1

60 × 90

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

990000

پوستر کاغذ گلاسـه

A1

60 × 90

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

1350000

پوستر کاغذ گلاسـه

B1

70 × 100

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

1120000

پوستر کاغذ گلاسـه

B1

70 × 100

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

1570000

 

عضویت در کانال تلگرام