خانه / لیست قیمت پوستر تبلیغاتی

لیست قیمت پوستر تبلیغاتی

 

لیست قیمت پوسترهای تبلیغاتی

زمان تحویل  6  روز کاری

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

نوع جنس کـاغذ

سایز

تعداد

گرماژ

یکرو / دورو

نوع چاپ

قیمت به تومان

پوستر کاغذ تـحریر

A3

29/7 × 42

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

245000

دورو

تمام رنگی

360000

پوستر کاغذ تـحریر

A3

29/7 × 42

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

300000

دورو

تمام رنگی

430000

پوستر کاغذ تـحریر

B3

34 × 48

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

260000

پوستر کاغذ تـحریر

B3

34 × 48

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

320000

پوستر کاغذ تـحریر

A2

۴۵ × ۶۰

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

440000

پوستر کاغذ تـحریر

A2

۴۵ × ۶۰

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

550000

پوستر کاغذ تـحریر

B2

۵۰ × ۷۰

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

450000

پوستر کاغذ تـحریر

B2

۵۰ × ۷۰

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

580000

پوستر کاغذ تـحریر

A1

60 × 90

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

830000

پوستر کاغذ تـحریر

A1

60 × 90

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

1050000

پوستر کاغذ تـحریر

B1

70 × 100

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

840000

پوستر کاغذ تـحریر

B1

70 × 100

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

یکرو

تمام رنگی

1110000

پوستر کاغذ گلاسـه

A3

29/7 × 42

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

280000

دورو

تمام رنگی

400000

پوستر کاغذ گلاسـه

A3

29/7 × 42

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

360000

دورو

تمام رنگی

490000

پوستر کاغذ گلاسـه

B3

34 × 48

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

285000

پوستر کاغذ گلاسـه

B3

34 × 48

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

405000

پوستر کاغذ گلاسـه

A2

۴۵ × ۶۰

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

470000

پوستر کاغذ گلاسـه

A2

۴۵ × ۶۰

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

630000

پوستر کاغذ گلاسـه

B2

۵۰ × ۷۰

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

520000

پوستر کاغذ گلاسـه

B2

۵۰ × ۷۰

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

720000

پوستر کاغذ گلاسـه

A1

60 × 90

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

890000

پوستر کاغذ گلاسـه

A1

60 × 90

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

1210000

پوستر کاغذ گلاسـه

B1

70 × 100

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

1000000

پوستر کاغذ گلاسـه

B1

70 × 100

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

یکرو

تمام رنگی

1400000

 

عضویت در کانال تلگرام