خانه / لیست قیمت پوستر تبلیغاتی

لیست قیمت پوستر تبلیغاتی

 

لیست قیمت پوسترهای تبلیغاتی

زمان تحویل  6  روز کاری

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

نوع جنس کـاغذ

سایز

تعداد

گرماژ

نوع چاپ

قیمت به تومان

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

175000

پوستر کاغذ تـحریر – دورو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

245000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

220000

پوستر کاغذ تـحریر – دورو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

290000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

181000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

238000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

300000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

400000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

330000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

450000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

60 × 90

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

705000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

60 × 90

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

913000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

70 × 100

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

726000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

70 × 100

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

957000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

185000

پوستر کاغذ گلاسـه – دورو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

300000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

250000

پوستر کاغذ گلاسـه – دورو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

390000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

218000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

313000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

365000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

500000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

410000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

585000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

60 × 90

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

787000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

60 × 90

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

1075000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

70 × 100

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

874000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

70 × 100

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

1250000

 

عضویت در کانال تلگرام