خانه / لیست قیمت پوستر تبلیغاتی

لیست قیمت پوستر تبلیغاتی

 

لیست قیمت پوسترهای تبلیغاتی

زمان تحویل  6  روز کاری

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

نوع جنس کـاغذ

سایز

تعداد

گرماژ

نوع چاپ

قیمت به تومان

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

180000

پوستر کاغذ تـحریر – دورو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

290000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

235000

پوستر کاغذ تـحریر – دورو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

360000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

190000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

250000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

360000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

470000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

365000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

490000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

60 × 90

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

735000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

60 × 90

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

950000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

70 × 100

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

760000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

70 × 100

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

1000000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

210000

پوستر کاغذ گلاسـه – دورو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

330000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

280000

پوستر کاغذ گلاسـه – دورو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

410000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

220000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

330000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

395000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

550000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

435000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

620000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

60 × 90

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

800000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

60 × 90

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

1100000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

70 × 100

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

900000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

70 × 100

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

1250000

 

عضویت در کانال تلگرام