خانه / لیست قیمت پوستر تبلیغاتی

لیست قیمت پوستر تبلیغاتی

 

لیست قیمت پوسترهای تبلیغاتی

زمان تحویل  6  روز کاری

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

نوع جنس کـاغذ

سایز

تعداد

گرماژ

نوع چاپ

قیمت به تومان

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

195000

پوستر کاغذ تـحریر – دورو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

310000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

250000

پوستر کاغذ تـحریر – دورو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

380000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

210000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

270000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

390000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

500000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

395000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

530000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

60 × 90

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

780000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

60 × 90

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

1000000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

70 × 100

۱۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

790000

پوستر کاغذ تـحریر – یکرو چاپ

70 × 100

۲۰۰۰

۸۰ گرمی

تمام رنگی

1060000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

230000

پوستر کاغذ گلاسـه – دورو چاپ

A3

297 × 420

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

345000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

310000

پوستر کاغذ گلاسـه – دورو چاپ

A3

297 × 420

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

440000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

235000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

B3

340 × 480

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

355000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

420000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۴۵ × ۶۰

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

580000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

470000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

۵۰ × ۷۰

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

670000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

60 × 90

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

840000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

60 × 90

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

1160000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

70 × 100

۱۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

950000

پوستر کاغذ گلاسـه – یکرو چاپ

70 × 100

۲۰۰۰

۱۳۵ گرمی

تمام رنگی

1350000

 

عضویت در کانال تلگرام