خانه / لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

این قسمت در حال به روزرسانی میباشد در حال حاضر می توانید با مراجعه به سامانه فروش آنلاین سفارش های خود را ثبت ، پرداخت و پیگیری نمایید

  • تراکت
  • سربرگ
  • سرنسخه
  • بروشور
  • یادداشت
لیست تراکت
لیست سربرگ
لیست سرنسخه
لیست بروشور
لیست یادداشت

 

لیست قیمت تراکت ، سربرگ ، بروشور

 

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

 

 

در صورت نیاز هزینه خط تا جهت بروشور و هزینه سرچسب جهت سربرگ به مبالغ درج شده اضافه می شود

 

نوع جنس کـاغذ

سایز

زمان

تعداد

گرماژ

یکرو

دورو

خرید آنلاین

راهنما

کاغذ الوان رنگی (ریسوگراف)

A5

یک روزه
۱۰۰۰
60 گرمی

17000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ تحریر سفید (ریسوگراف)

A5

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

21000

31000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ کرافت نخودی (ریسوگراف)

A5

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

40000

50000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ الوان رنگی (ریسوگراف)

A4

یک روزه
۱۰۰۰
60 گرمی

24000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ تحریر سفید (ریسوگراف)

A4

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

32000

42000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ کرافت نخودی (ریسوگراف)

A4

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

59000

66000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

79000

115000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
1000
80 گرمی

109000

145000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

99000

157000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
1000
80 گرمی

134000

195000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

112000

191000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

56000

96000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

28000

48000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

40000

57000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

60000

77000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

50000

79000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

75000

104000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

20000

29000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

35000

44000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

25000

40000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

43000

58000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

100000

142000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

140000

179000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
2000
80 گرمی

124000

180000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

165000

220000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

157000

236000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

79000

118000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

40000

59000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

51000

71000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

76000

96000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

62000

90000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

92000

120000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

26000

36000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

47000

57000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

31000

45000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

54000

68000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

182000

220000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

232000

270000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

215000

267000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

265000

317000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

280000

370000

ثبت سفارش

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

140000

185000

ثبت سفارش

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

70000

93000

ثبت سفارش

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

91000

110000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

135000

145000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

108000

135000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

140000

177000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

46000

55000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

76000

86000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

54000

68000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

79000

93000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

92000

135000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

122000

165000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

46000

67500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

66000

86000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

23000

33500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

38000

48000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

144000

218000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

71500

109000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

36000

55000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

135000

172500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

170000

208000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

67500

86500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

91000

111000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

33500

43500

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

53000

64000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

209000

280000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

105000

140000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

52000

70000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

265000

300000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

315000

350000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

132500

150000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

167000

185000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

66000

75000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

96000

105000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

392000

493000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

196000

247000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

98000

124000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ کتان

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی

191000

229000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ کتان

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی

96000

115000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسـه

A4

10 روزه
5000
۱۲۰ گرمی

234000

265000

ثبت سفارش
 

A5

118000

133000

ثبت سفارش
 

A6

59000

66000

ثبت سفارش
 

کاغذ گلاسـه

(تحویل ۳ روز کاری)

A4

3 روز کاری
5000
۱۲۰ گرمی

274000

310000

ثبت سفارش
 

A5

153000

168000

ثبت سفارش
 

A6

85000

93000

ثبت سفارش
 

کاغذ گلاسـه

A4

10 روزه
2000
۱7۰ گرمی

191000

242000

ثبت سفارش
 

A5

96000

121000

ثبت سفارش
 

A6

48000

61000

ثبت سفارش