خانه / لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ ، بروشور

 

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

 

 

در صورت نیاز هزینه خط تا جهت بروشور و هزینه سرچسب جهت سربرگ به مبالغ درج شده اضافه می شود

 

نوع جنس کـاغذ

سایز

زمان

تعداد

گرماژ

یکرو

دورو

خرید آنلاین

راهنما

کاغذ الوان رنگی (ریسوگراف)

A5

یک روزه
۱۰۰۰
60 گرمی

17000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ تحریر سفید (ریسوگراف)

A5

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

21000

31000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ کرافت نخودی (ریسوگراف)

A5

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

40000

50000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ الوان رنگی (ریسوگراف)

A4

یک روزه
۱۰۰۰
60 گرمی

24000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ تحریر سفید (ریسوگراف)

A4

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

32000

42000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ کرافت نخودی (ریسوگراف)

A4

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی

59000

66000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

69000

101000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
1000
80 گرمی

112000

142000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

87000

139000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
1000
80 گرمی

140000

204000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

99000

169000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

49000

84000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

24000

42000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

34000

50000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

66000

81000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

43000

69000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

80000

112000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

17000

25000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

53000

51000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

21000

34000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی

50000

66000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

89000

125000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

141000

173000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

190000

226000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
2000
80 گرمی

109000

159000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

179000

235000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

214000

278000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

139000

209000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

69000

104000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

34000

52000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

44000

62000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

83000

99000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

120000

138000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

54000

79000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

102000

130000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

132000

164000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

22000

31000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

54000

62000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

85000

94000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

27000

39000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

63000

78000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی

91000

107000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

161000

195000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

224000

260000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

191000

239000

ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

302000

350000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

249000

329000

ثبت سفارش در تلگرام

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

124000

164000

ثبت سفارش در تلگرام

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

62000

82000

ثبت سفارش در تلگرام

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

80000

97000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

127000

145000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

95000

119000

ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

166000

190000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

40000

48000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

79000

88000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

47000

59000

ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی

98000

110000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

81000

119000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

122000

164000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

40000

59000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

71000

92000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

20000

29000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

46000

56000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

127000

193000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

63000

96000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی

31000

48000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

119000

153000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

173000

205000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

222000

246000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

59000

76000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

99000

115000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

136000

148000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

29000

38000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

62000

70000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

93000

99000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

185000

249000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

92000

124000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی

46000

62000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

235000

267000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

296000

328000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

117000

133000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

163000

179000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

58000

66000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

97000

105000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

349000

439000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

174000

219000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی

87000

109000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ کتان

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی

169000

203000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ کتان

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی

84000

101000

ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسـه

A4

10 روزه
5000
۱۲۰ گرمی

209000

235000

ثبت سفارش در تلگرام
 

A5

104000

117000

ثبت سفارش در تلگرام
 

A6

52000

58000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ گلاسـه

(تحویل ۳ روز کاری)

A4

3 روز کاری
5000
۱۲۰ گرمی

268000

294000

ثبت سفارش در تلگرام
 

A5

149000

162000

ثبت سفارش در تلگرام
 

A6

90000

96000

ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ گلاسـه

A4

10 روزه
2000
۱7۰ گرمی

169000

215000

ثبت سفارش در تلگرام
 

A5

84000

107000

ثبت سفارش در تلگرام
 

A6

42000

53000

ثبت سفارش در تلگرام
 
   
   

 

عضویت در کانال تلگرام