خانه / لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

این قسمت در حال به روزرسانی میباشد در حال حاضر می توانید با مراجعه به سامانه فروش آنلاین سفارش های خود را ثبت ، پرداخت و پیگیری نمایید

  • تراکت
  • سربرگ
  • سرنسخه
  • بروشور
  • یادداشت
لیست تراکت
لیست سربرگ
لیست سرنسخه
لیست بروشور
لیست یادداشت

 

لیست قیمت تراکت ، سربرگ ، بروشور

 

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز می باشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

 

 

در صورت نیاز هزینه خط تا جهت بروشور و هزینه سرچسب جهت سربرگ به مبالغ درج شده اضافه می شود

 

نوع جنس کـاغذ

سایز

زمان

تعداد

گرماژ

یکرو

دورو

خرید آنلاین

راهنما

کاغذ الوان رنگی (ریسوگراف)

A5

یک روزه
۱۰۰۰
60 گرمی
ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ تحریر سفید (ریسوگراف)

A5

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی
ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ کرافت نخودی (ریسوگراف)

A5

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی
ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ الوان رنگی (ریسوگراف)

A4

یک روزه
۱۰۰۰
60 گرمی
ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ تحریر سفید (ریسوگراف)

A4

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی
ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ کرافت نخودی (ریسوگراف)

A4

یک روزه
۱۰۰۰
80 گرمی
ثبت سفارش در تلگرام
 

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
1000
80 گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
1000
80 گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۱۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
2000
80 گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

1 روز کاری
۲۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 210 در 297 میلی متر قبل از برش)

A4 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A4 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A4 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش

کاغذ تحریر

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش

کاغذ تحریر

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش

کاغذ تحریر (جهت تراکت یا سربرگ)

(تراکت : سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 148 در 210 میلی متر قبل از برش)

A5 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A5 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A5 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ تحریر

(تراکت : سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

(واقعی : سایز 105 در 148 میلی متر قبل از برش)

A6 / تراکت

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A6 / تراکت

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

10 روزه
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

A6 / واقعی

3 روز کاری
۵۰۰۰
۸۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۱۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل 1 روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

1 روز کاری
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۲۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه (تحویل ۳ روز کاری)

(سایز 100 در 145 میلی متر قبل از برش)

A6

3 روز کاری
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 240 در 340 میلی متر قبل از برش)

B4

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز 170 در 240 میلی متر قبل از برش)

B5

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسه 

(سایز – در – میلی متر قبل از برش)

B6

10 روزه
۵۰۰۰
۱۳۵ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ کتان

(سایز 200 در 290 میلی متر قبل از برش)

A4

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ کتان

(سایز 145 در 200 میلی متر قبل از برش)

A5

10 روزه
۱۰۰۰
۱۲۰ گرمی
ثبت سفارش
راهنما

کاغذ گلاسـه

A4

10 روزه
5000
۱۲۰ گرمی
ثبت سفارش
 

A5

ثبت سفارش
 

A6

ثبت سفارش
 

کاغذ گلاسـه

(تحویل ۳ روز کاری)

A4

3 روز کاری
5000
۱۲۰ گرمی
ثبت سفارش
 

A5

ثبت سفارش
 

A6

ثبت سفارش
 

کاغذ گلاسـه

A4

10 روزه
2000
۱7۰ گرمی
ثبت سفارش
 

A5

ثبت سفارش
 

A6

ثبت سفارش
 
   
   

 

shares