خانه / لیست قیمت پاکت فروشگاهی

لیست قیمت پاکت فروشگاهی

 

لیست قیمت پاکت کاغذی فروشگاهی ، شاپینگ بگ

حداقل سفارش جهت چاپ ۱۰۰۰ عدد پاکت میباشد

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز میباشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

جهت بازدید گالری تصاویر و آشنایی با نمونه پاکت های تولید شده ایـنـجـا کلیک نمایید

توضیحات :

سفارشات با سایز و ابعاد اختصاصی پذیرفته می شود

تمامی پاکتها دارای بند نخی کنفی میباشند

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

 بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون

۱

کرافت

۱۱۵ گرمی

۱۵X20X7

آیا می دانید:

می توانید مشابه این کالا را

بصورت کیسه پارچه ای زیر قیمت کرافت

خرید نمایید

جهت ورود ایـنـجـا کلیک نمایید

550

650

750

– 

۲

کرافت

۱۲۵ گرمی

– 

۳

گلاسه

۱۳۵ گرمی

– 

۴

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۵ 

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۶ 

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

– 

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون

۷

کرافت

۱۱۵ گرمی

۱۷x25x8

آیا می دانید:

می توانید مشابه این کالا را

بصورت کیسه پارچه ای زیر قیمت کرافت

خرید نمایید

جهت ورود ایـنـجـا کلیک نمایید

600

700

800

۸

کرافت

۱۲۵ گرمی

۹

گلاسه

۱۳۵ گرمی

– 

۱۰

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۱۱

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۱۲

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

– 

ردیف  

نوع کاغذ 

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۱۳

کرافت

۱۱۵ گرمی

۲۵x24x8

آیا می دانید:

می توانید مشابه این کالا را

بصورت کیسه پارچه ای زیر قیمت کرافت

خرید نمایید

جهت ورود ایـنـجـا کلیک نمایید

600

700

800

۱۴

کرافت

۱۲۵ گرمی

۱۵

گلاسه

۱۳۵ گرمی

– 

۱۶

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۱۷

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۱۸

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

– 

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

 طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ 

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون  

۱۹

کرافت

۱۱۵ گرمی

۲۵x29x9

آیا می دانید:

می توانید مشابه این کالا را

بصورت کیسه پارچه ای زیر قیمت کرافت

خرید نمایید

جهت ورود ایـنـجـا کلیک نمایید

700

800

900

۲۰

کرافت

۱۲۵ گرمی

۲۱

گلاسه

۱۳۵ گرمی

۲۲

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۲۳

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۲۴

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

– 

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۲۵

کرافت

۱۱۵ گرمی

۲۳x35x8

آیا می دانید:

می توانید مشابه این کالا را

بصورت کیسه پارچه ای زیر قیمت کرافت

خرید نمایید

جهت ورود ایـنـجـا کلیک نمایید

650

750

850

۲۶

کرافت

۱۲۵ گرمی

۲۷

گلاسه

۱۳۵ گرمی

– 

۲۸

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۲۹

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۳۰

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

– 

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۳۱

کرافت

۱۱۵ گرمی

۲۵x32x9

آیا می دانید:

می توانید مشابه این کالا را

بصورت کیسه پارچه ای زیر قیمت کرافت

خرید نمایید

جهت ورود ایـنـجـا کلیک نمایید

750

850

950

۳۲

کرافت

۱۲۵ گرمی

۳۳

گلاسه

۱۳۵ گرمی

– 

۳۴

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۳۵

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۳۶

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۳۷

کرافت

۱۱۵ گرمی

۳۰x40x9

آیا می دانید:

می توانید مشابه این کالا را

بصورت کیسه پارچه ای زیر قیمت کرافت

خرید نمایید

جهت ورود ایـنـجـا کلیک نمایید

950

1050

1150

۳۸

کرافت

۱۲۵ گرمی

۳۹

گلاسه

۱۳۵ گرمی

۴۰

گلاسه

۱۷۰ گرمی

۴۱

گلاسه

۲۵۰ گرمی

۴۲

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول 

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۴۳

کرافت

۱۱۵ گرمی

۳۵x25x13

آیا می دانید:

می توانید مشابه این کالا را

بصورت کیسه پارچه ای زیر قیمت کرافت

خرید نمایید

جهت ورود ایـنـجـا کلیک نمایید

900

1000

1100

۴۴

کرافت

۱۲۵ گرمی

۴۵

گلاسه

۱۳۵ گرمی

۴۶

گلاسه

۱۷۰ گرمی

۴۷

گلاسه

۲۵۰ گرمی

۴۸

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۴۹

کرافت

۱۱۵ گرمی

۵۰x35x14

آیا می دانید:

می توانید مشابه این کالا را

بصورت کیسه پارچه ای زیر قیمت کرافت

خرید نمایید

جهت ورود ایـنـجـا کلیک نمایید

1100

1200

1300

۵۰

کرافت

۱۲۵ گرمی

۵۱

گلاسه

۱۳۵ گرمی

۵۲

گلاسه

۱۷۰ گرمی

۵۳

گلاسه

۲۵۰ گرمی

۵۴

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ

۱ رنگ

۲ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

                   
      photo_2016-04-04_16-03-24       

عضویت در کانال تلگرام