خانه / لیست قیمت پاکت فروشگاهی

لیست قیمت پاکت فروشگاهی

 

لیست قیمت پاکت کاغذی فروشگاهی ، شاپینگ بگ

حداقل سفارش جهت چاپ ۱۰۰۰ عدد پاکت میباشد

قابل توجه شما همکاران و مشتریان محترم

قیمتها به روز میباشند

(به علت نوسانات قیمت در بازار کاغذ قیمت ها هر روز به روزرسانی می شود)

کلیه قیمت ها به تومان می باشند

جهت بازدید گالری تصاویر و آشنایی با نمونه پاکت های تولید شده ایـنـجـا کلیک نمایید

توضیحات :

سفارشات با سایز و ابعاد اختصاصی پذیرفته می شود

تمامی پاکتها دارای بند نخی کنفی میباشند

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

 بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون

۱

کرافت

۱۱۵ گرمی

۱۵X20X7

۴۵۰

۵۵۰

۶۵۰

– 

۲

کرافت

۱۲۵ گرمی

– 

۳

گلاسه

۱۳۵ گرمی

– 

۴

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۵ 

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۶ 

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

– 

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون

۷

کرافت

۱۱۵ گرمی

۱۷x25x8

۵۰۰

۶۰۰

۷۰۰

۸

کرافت

۱۲۵ گرمی

۹

گلاسه

۱۳۵ گرمی

– 

۱۰

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۱۱

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۱۲

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

– 

ردیف  

نوع کاغذ 

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۱۳

کرافت

۱۱۵ گرمی

۲۵x24x8

۵۰۰

۶۰۰

۷۰۰

۱۴

کرافت

۱۲۵ گرمی

۱۵

گلاسه

۱۳۵ گرمی

– 

۱۶

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۱۷

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۱۸

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

– 

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

 طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ 

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون  

۱۹

کرافت

۱۱۵ گرمی

۲۵x29x9

۶۰۰

۷۰۰

۸۰۰

۲۰

کرافت

۱۲۵ گرمی

۲۱

گلاسه

۱۳۵ گرمی

۲۲

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۲۳

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۲۴

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

– 

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۲۵

کرافت

۱۱۵ گرمی

۲۳x35x8

۵۵۰

۶۵۰

۷۵۰

۲۶

کرافت

۱۲۵ گرمی

۲۷

گلاسه

۱۳۵ گرمی

– 

۲۸

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۲۹

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۳۰

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

– 

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۳۱

کرافت

۱۱۵ گرمی

۲۵x32x9

۶۵۰

۷۵۰

۸۵۰

۳۲

کرافت

۱۲۵ گرمی

۳۳

گلاسه

۱۳۵ گرمی

– 

۳۴

گلاسه

۱۷۰ گرمی

– 

۳۵

گلاسه

۲۵۰ گرمی

– 

۳۶

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۳۷

کرافت

۱۱۵ گرمی

۳۰x40x9

۸۵۰

۹۵۰

۱۰۵۰

۳۸

کرافت

۱۲۵ گرمی

۳۹

گلاسه

۱۳۵ گرمی

۴۰

گلاسه

۱۷۰ گرمی

۴۱

گلاسه

۲۵۰ گرمی

۴۲

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول 

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۴۳

کرافت

۱۱۵ گرمی

۳۵x25x13

۸۰۰

۹۰۰

۱۰۰۰

۴۴

کرافت

۱۲۵ گرمی

۴۵

گلاسه

۱۳۵ گرمی

۴۶

گلاسه

۱۷۰ گرمی

۴۷

گلاسه

۲۵۰ گرمی

۴۸

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۴۹

کرافت

۱۱۵ گرمی

۵۰x35x14

۱۰۰۰

۱۱۰۰

۱۲۰۰

۵۰

کرافت

۱۲۵ گرمی

۵۱

گلاسه

۱۳۵ گرمی

۵۲

گلاسه

۱۷۰ گرمی

۵۳

گلاسه

۲۵۰ گرمی

۵۴

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

ردیف

نوع کاغذ

گرماژ

سایز

قیمت هر عدد پاکت با چاپ

طول

عرض

ارتفاع

۱ رنگ

۱ طرف

چاپ

۲ رنگ

۱ طرف

چاپ

۱ رنگ

۲ طرف

چاپ 

تمام رنگی

۲ طرف چاپ

با سلفون 

۵۵

کرافت

۸۰ گرمی

۵۶

کرافت

۱۲۵ گرمی

۵۷

گلاسه

۱۳۵ گرمی

۵۸

گلاسه

۱۷۰ گرمی

۵۹

گلاسه

۲۵۰ گرمی

۶۰

پشت طوسی

۲۰۰ گرمی

                   
      photo_2016-04-04_16-03-24       

عضویت در کانال تلگرام