خانه / پوستر تبلیغاتی

پوستر تبلیغاتی

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور ، ثبت سفارش آنلاین
  • پوستر گلاسه 135 گرمی
  • پوستر تحریر 80 گرمی

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر گلاسه A1

60×90
1000
یکرو چاپ

2632000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

4481000

10 روزه

پوستر گلاسه A2

45×60
1000
یکرو چاپ

1405000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

2319000

10 روزه

پوستر گلاسه A3

29.7×42
1000
یکرو چاپ

753000

10 روزه

1000
دورو چاپ

977000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1198000

10 روزه

2000
دورو چاپ

1439000

10 روزه

پوستر گلاسه B1

70×100
1000
یکرو چاپ

3140000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

5497000

10 روزه

پوستر گلاسه B2

50×70
1000
یکرو چاپ

1659000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

2827000

10 روزه

پوستر گلاسه B3

35×50
1000
یکرو چاپ

880000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1452000

10 روزه

پوستر گلاسه (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر تحریر A1

60×90
1000
یکرو چاپ

1758000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

2732000

10 روزه

پوستر تحریر A2

45×60
1000
یکرو چاپ

968000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1444000

10 روزه

پوستر تحریر A3

29.7×42
1000
یکرو چاپ

534000

10 روزه

1000
دورو چاپ

758000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

761000

10 روزه

2000
دورو چاپ

1000000

10 روزه

پوستر تحریر B1

70×100
1000
یکرو چاپ

1858000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

2934000

10 روزه

پوستر تحریر B2

50×70
1000
یکرو چاپ

1018000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1545000

10 روزه

پوستر تحریر B3

35×50
1000
یکرو چاپ

559000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

811000

10 روزه

پوستر تحریر (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

 

shares