خانه / پوستر تبلیغاتی

پوستر تبلیغاتی

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور ، ثبت سفارش آنلاین
  • پوستر گلاسه 135 گرمی
  • پوستر تحریر 80 گرمی

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر گلاسه A1

60×90
1000
یکرو چاپ

1985000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

3150000

10 روزه

پوستر گلاسه A2

45×60
1000
یکرو چاپ

1075000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1660000

10 روزه

پوستر گلاسه A3

29.7×42
1000
یکرو چاپ

542000

10 روزه

1000
دورو چاپ

765000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

835000

10 روزه

2000
دورو چاپ

1045000

10 روزه

پوستر گلاسه B1

70×100
1000
یکرو چاپ

2295000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

3750000

10 روزه

پوستر گلاسه B2

50×70
1000
یکرو چاپ

1230000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1960000

10 روزه

پوستر گلاسه B3

35×50
1000
یکرو چاپ

620000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

985000

10 روزه

پوستر گلاسه (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر تحریر A1

60×90
1000
یکرو چاپ

1480000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

2190000

10 روزه

پوستر تحریر A2

45×60
1000
یکرو چاپ

830000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1164000

10 روزه

پوستر تحریر A3

29.7×42
1000
یکرو چاپ

423000

10 روزه

1000
دورو چاپ

645000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

595000

10 روزه

2000
دورو چاپ

798000

10 روزه

پوستر تحریر B1

70×100
1000
یکرو چاپ

1563000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

2355000

10 روزه

پوستر تحریر B2

50×70
1000
یکرو چاپ

870000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1255000

10 روزه

پوستر تحریر B3

35×50
1000
یکرو چاپ

445000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

639000

10 روزه

پوستر تحریر (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

 

shares