خانه / پوستر تبلیغاتی

پوستر تبلیغاتی

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور ، ثبت سفارش آنلاین
  • پوستر گلاسه 135 گرمی
  • پوستر تحریر 80 گرمی

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر گلاسه A1

60×90
1000
یکرو چاپ

2726000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

4657000

10 روزه

پوستر گلاسه A2

45×60
1000
یکرو چاپ

1425000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

2379000

10 روزه

پوستر گلاسه A3

29.7×42
1000
یکرو چاپ

712000

10 روزه

1000
دورو چاپ

975000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1178000

10 روزه

2000
دورو چاپ

1458000

10 روزه

پوستر گلاسه B1

70×100
1000
یکرو چاپ

3258000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

5721000

10 روزه

پوستر گلاسه B2

50×70
1000
یکرو چاپ

1691000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

2911000

10 روزه

پوستر گلاسه B3

35×50
1000
یکرو چاپ

845000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1444000

10 روزه

پوستر گلاسه (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر تحریر A1

60×90
1000
یکرو چاپ

1893000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

2990000

10 روزه

پوستر تحریر A2

45×60
1000
یکرو چاپ

1008000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1546000

10 روزه

پوستر تحریر A3

29.7×42
1000
یکرو چاپ

504000

10 روزه

1000
دورو چاپ

767000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

762000

10 روزه

2000
دورو چاپ

1042000

10 روزه

پوستر تحریر B1

70×100
1000
یکرو چاپ

1960000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

3125000

10 روزه

پوستر تحریر B2

50×70
1000
یکرو چاپ

1042000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1613000

10 روزه

پوستر تحریر B3

35×50
1000
یکرو چاپ

521000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

795000

10 روزه

پوستر تحریر (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)