خانه / پوستر تبلیغاتی

پوستر تبلیغاتی

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور

لیست قیمت پوستر گلاسه

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر گلاسه A1

60×90
1000
یکرو چاپ

2971000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

5146000

10 روزه

پوستر گلاسه A2

45×60
1000
یکرو چاپ

1547000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

2624000

10 روزه

پوستر گلاسه A3

29.7×42
1000
یکرو چاپ

774000

10 روزه

1000
دورو چاپ

1037000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1301000

10 روزه

2000
دورو چاپ

1581000

10 روزه

پوستر گلاسه B1

70×100
1000
یکرو چاپ

3576000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

6356000

10 روزه

پوستر گلاسه B2

50×70
1000
یکرو چاپ

1849000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

3228000

10 روزه

پوستر گلاسه B3

35×50
1000
یکرو چاپ

925000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1603000

10 روزه

 

لیست قیمت پوستر تحریر

نوع سفارش

سایز

تعداد

یکرو

دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

پوستر تحریر A1

60×90
1000
یکرو چاپ

2184000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

3573000

10 روزه

پوستر تحریر A2

45×60
1000
یکرو چاپ

1154000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1837000

10 روزه

پوستر تحریر A3

29.7×42
1000
یکرو چاپ

577000

10 روزه

1000
دورو چاپ

840000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

907000

10 روزه

2000
دورو چاپ

1187000

10 روزه

پوستر تحریر B1

70×100
1000
یکرو چاپ

2408000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

4021000

10 روزه

پوستر تحریر B2

50×70
1000
یکرو چاپ

1266000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

2061000

10 روزه

پوستر تحریر B3

35×50
1000
یکرو چاپ

633000

10 روزه

2000
یکرو چاپ

1019000

10 روزه