لیوان تبلیغاتی

 

لیست قیمت لیوان تبلیغاتی

سایز سفارش

تعداد

یکرو

معمولی

فوری

لیوان کاغذی

۲۰۰ سی سی

۱۰۰۰ عدد
۱ الی ۴ رنگ

۴۱۰۰۰۰

۱۲ روز کاری

۵ روز کاری
۵۰۰۰ عدد
۱ الی ۴ رنگ

۱۸۵۰۰۰۰

۱۲ روز کاری

۵ روز کاری
 

لیوان کاغذی

۳۶۰ سی سی

۱۰۰۰ عدد
۱ الی ۴ رنگ

۴۹۰۰۰۰

۱۲ روز کاری

۵ روز کاری