لیست قیمت کیسه پارچه ای (ساک سوزنی)

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( 60 گرمی )

سایزهای ویژه (دسته پانچ شده) (بدون کاست)

(رنگهای موجود) (تـحـویـل فـوری)

ارتفاع × عرض 500 عددی1000 عددی3000 عددی5000 عددی20000 عددی
30 × 20 410 تومان370 تومان360 تومان350 تومان340 تومان
35 × 25 510 تومان470 تومان460 تومان450 تومان440 تومان
40 × 30 620 تومان580 تومان570 تومان560 تومان550 تومان
45 × 35 720 تومان680 تومان670 تومان660 تومان650 تومان
50 × 40 880 تومان840 تومان830 تومان820 تومان810 تومان

 

نکته: در صورتیکه می خواهید دستگیره بندی و یا کاست کف روی کیسه خود داشته باشید گزینه های بعدی را ملاحظه نمایید
فرصت استثنایی: سفارشهایی که از طریق سامانه فروش آنلاین ثبت و پرداخت می شوند شامل تخفیف بیشتری خواهند شد

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( 60 گرمی )

امکان اضافه نمودن دستگیره بندی

امکان اضافه نمودن کاست کف (تا 10 سانت)

ارتفاع × عرض نوع کاستگرماژنوع چاپفرم 1000 عددی
20 × 15 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ195 تومان
25 × 15 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ235 تومان
25 × 20 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ320 تومان
30 × 20 ویـــژه60 گرمیبدون چاپسایزهای ویژه را ببینید
35 × 20 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ420 تومان
40 × 20 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ475 تومان
25 × 25 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ400 تومان
30 × 25 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ460 تومان
35 × 25 ویـــژه60 گرمیبدون چاپسایزهای ویژه را ببینید
40 × 25بدون کاست60 گرمیبدون چاپ585 تومان
45 × 25 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ650 تومان
25 × 30 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ475 تومان
30 × 30 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ550 تومان
35 × 30 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ625 تومان
40 × 30 ویـــژه60 گرمیبدون چاپسایزهای ویژه را ببینید
45 × 30بدون کاست60 گرمیبدون چاپ740 تومان
50 × 30 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ810 تومان
30 × 35بدون کاست60 گرمیبدون چاپ605 تومان
35 × 35بدون کاست60 گرمیبدون چاپ690 تومان
40 × 35بدون کاست60 گرمیبدون چاپ775 تومان
45 × 35 ویـــژه60 گرمیبدون چاپسایزهای ویژه را ببینید
50 × 35 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ940 تومان
55 × 35 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1025 تومان
30 × 40 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ690 تومان
35 × 40 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ785 تومان
40 × 40 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ880 تومان
45 × 40 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ915 تومان
50 × 40 ویـــژه60 گرمیبدون چاپسایزهای ویژه را ببینید
55 × 40 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1095 تومان
60 × 40 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1190 تومان
35 × 45 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ825 تومان
40 × 45 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ930 تومان
45 × 45 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1030 تومان
50 × 45 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1130 تومان
55 × 45 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1235 تومان
60 × 45 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1330 تومان
40 × 50 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1130 تومان
45 × 50 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1245 تومان
50 × 50 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1355 تومان
55 × 50 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1465 تومان
60 × 50 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1480 تومان
45 × 55 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1355 تومان
50 × 55 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1480 تومان
55 × 55 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1600 تومان
60 × 55 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1725 تومان
50 × 60 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1600 تومان
55 × 60 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1735 تومان
60 × 60 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1870 تومان
60 × 65 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ2020 تومان
50 × 70 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ1950 تومان
55 × 70 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ2110 تومان
60 × 70 بدون کاست60 گرمیبدون چاپ2270 تومان
فرصت استثنایی: سفارشهایی که از طریق سامانه فروش آنلاین ثبت و پرداخت می شوند شامل تخفیف بیشتری خواهند شد

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( 90 گرمی )

امکان اضافه نمودن دستگیره بندی

امکان اضافه نمودن کاست کف (تا 10 سانت)

ارتفاع × عرض نوع کاستگرماژنوع چاپفرم 1000 عددی
20 × 15 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ310 تومان
25 × 15 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ375 تومان
25 × 20 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ495 تومان
30 × 20 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ580 تومان
35 × 20 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ660 تومان
40 × 20 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ745 تومان
25 × 25 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ625 تومان
30 × 25 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ725 تومان
35 × 25 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ825 تومان
40 × 25بدون کاست90 گرمیبدون چاپ930 تومان
45 × 25 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1035 تومان
25 × 30 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ745 تومان
30 × 30 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ870 تومان
35 × 30 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ990 تومان
40 × 30 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1115 تومان
45 × 30بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1240 تومان
50 × 30 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1360 تومان
30 × 35بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1010 تومان
35 × 35بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1155 تومان
40 × 35بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1300 تومان
45 × 35 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1440 تومان
50 × 35 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1590 تومان
55 × 35 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1730 تومان
30 × 40 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1155 تومان
35 × 40 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1320 تومان
40 × 40 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1485 تومان
45 × 40 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1575 تومان
50 × 40 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1730 تومان
55 × 40 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1890 تومان
60 × 40 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2045 تومان
35 × 45 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1420 تومان
40 × 45 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1595 تومان
45 × 45 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1770 تومان
50 × 45 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1950 تومان
55 × 45 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2130 تومان
60 × 45 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2300 تومان
40 × 50 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ1870 تومان
45 × 50 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2070 تومان
50 × 50 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2265 تومان
55 × 50 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2460 تومان
60 × 50 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2660 تومان
45 × 55 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2265 تومان
50 × 55 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2480 تومان
55 × 55 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2700 تومان
60 × 55 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2915 تومان
50 × 60 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ2800 تومان
55 × 60 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ3035 تومان
60 × 60 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ3270 تومان
60 × 65 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ3525 تومان
50 × 70 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ3230 تومان
55 × 70 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ3505 تومان
60 × 70 بدون کاست90 گرمیبدون چاپ3780 تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( 60 گرمی )

دوخت نخی ، دست دوز 

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم 1000 عددی
25 × 25 10 سانتیبندی60 گرمیبدون چاپ1900 تومان
40 × 32 10 سانتیبندی60 گرمیبدون چاپ2000 تومان
45 × 35 10 سانتیبندی60 گرمیبدون چاپ2100 تومان
40 × 40 10 سانتیبندی60 گرمیبدون چاپ2200 تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( 90 گرمی )

دوخت نخی ، دست دوز 

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم 1000 عددی
25 × 25 10 سانتیبندی90 گرمیبدون چاپ2150 تومان
40 × 32 10 سانتیبندی90 گرمیبدون چاپ2300 تومان
45 × 35 10 سانتیبندی90 گرمیبدون چاپ2400 تومان
40 × 40 10 سانتیبندی90 گرمیبدون چاپ2600 تومان
50 × 45 10 سانتیبندی90 گرمیبدون چاپ3200 تومان
60 × 50 10 سانتیبندی90 گرمیبدون چاپ3500 تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی فست فودی

مناسب فست فودها و رستورانها

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم 1000 عددی
35 × 27 27 سانتیبندی60 گرمیبدون چاپتومان
35 × 29  29 سانتیبندی60 گرمیبدون چاپتومان
35 × 30 30 سانتیبندی60 گرمیبدون چاپتومان
35 × 32 16 سانتیبندی60 گرمیبدون چاپتومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی رکابی

مناسب سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای

ارتفاع × عرض نوع کاستنوع دستگیرهگرماژنوع چاپفرم 1000 عددی
40 × 18 12 سانتیرکابی60 گرمیبدون چاپتومان
47 × 21 16 سانتیرکابی60 گرمیبدون چاپتومان
55 × 27 18 سانتیرکابی60 گرمیبدون چاپتومان
65 × 35 20 سانتیرکابی60 گرمیبدون چاپتومان
تک رنگ طلایی یک طرف چاپ250 تومانتک رنگ طلایی دو  طرف چاپ500 تومان
تک رنگ یک طرف چاپ200 تومانتک رنگ دو طرف چاپ400 تومان
دو رنگ یک طرف چاپ400 توماندو رنگ دو طرف چاپ800 تومان
سه رنگ یک طرف چاپ600 تومانسه رنگ دو طرف چاپ1200 تومان
نکته: به سفارش های چاپی که در سامانه فروش آنلاین ثبت می شود ، تخفیف تعلق می گیرد.

روش محاسبه قیمت :
* هزینه کیسه خام + هزینه چاپ + کلیشه (رایگان) + کاست (در صورت نیاز) + هزینه ارسال تا باربری برای شهرستانها(رایگان)
*  هزینه دستگیره موزی (پانچ شده) رایگان میباشد
*  هزینه دستگیره لـوپ (زنبیلی) به ازای هر کیسه مبلغ 120 تومان به کیسه خام اضافه می شود (««  در صورت نیاز به دسته بندی)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه 60 گرمی به ازای هر کیسه مبلغ 120 تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه 90 گرمی به ازای هر کیسه مبلغ 300 تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه 60 گرمی (سه طرف کاست 600 تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه 90 گرمی (سه طرف کاست 800 تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کیسه دو تکه یا سه تکه (دو رنگ یا سه رنگ متفاوت) به ازای هر کیسه مبلغ 400 تومان اضافه می شود 
هزینه بند جمع شو به ازای هر کیسه مبلغ 450 تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه کوله پشتی به ازای هر کیسه مبلغ 700 تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه بند دوشی مبلغ 700 تومان به هر کیسه اضافه می شود
*  نکته : جهت تولید دستگیره لوپ (دسته بندی) حداقل عرض کیسه باید 30 سانتی متر باشد
امکان تولید از (عرض 20 سانتی متر الی 70 سانتی متر) و (ارتفاع 20 سانتی متر الی 60 سانتی متر)
امکان تولید کیسه های 2 تکه و 3 تکه فراهم میباشد. مثال: (پایین کیسه مشکی بالای کیسه سفید و دستگیره ها رنگی)
امکان تولید همزمان پارچه و نایلون فراهم میباشد. مثال: (قسمتی از کیسه ، پارچه و قسمتی نایلون باشد)
امکان تولید کاست  جهت حمل اجناس حجیم 
* امکان تولید کیسه پارچه ای مخصوص حمل جعبه های پیتزا ، همبرگر ، ساندویچ ، سوخاری (فست فودیها و رستورانها)
امکان تولید کیسه پارچه ای رکابی جهت مصارف سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای ، داروخانه ها ، کتابفروشی ها و …
امکان تولید کیسه 20 گرمی الی 150 گرمی (جهت مصارف مختلف)
امکان تولید در 15 رنگ مختلف
کیسه های با سایز ویـژه از قبل تولید شده و آماده تحویل میباشند (ویژه ها حتی 500 عدد سفارش)(فرم چاپ 1000 عددی محاسبه می شود)

واحد تولید مجتمع چاپ تندیس : این مجموعه با استفاده از دستگا ه های تمام اتوماتیک که باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید می گردد قادر به انجام کلیه مراحل تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی از جمله برش پارچه، تولید کیسه ،چاپ و بسته بندی می باشد.

تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی با کیفیت مستلزم استفاده از پارچه مرغوب، دستگا ه های کارآمد و به روز و همچنین پرسنل ماهر و با تجربه به کار با دستگاه می باشد.

پارچه : پارچه های استفاده شده در این مجموعه منحصرا” ساخت شرکتهای معتبر و به نام ایرانی می باشند. این پارچه از دسته منسوجات بدون بافت ( Non Woven ) است. مواد اولیه این نوع پارچه ها از پلی پروپیلن ( PP ) گرید اسپان باند² بوده که به همین دلیل کیسه های پارچه ای تبلیغاتی تولید شده با این نوع پارچه از استحکام بالا و همچنین خاصیت آب گریزی برخوردار است.

دستگاه های تولید کیسه پارچه ای : این دستگاهها طاقه پارچه برش خورده را طی فرآیندی تمام اتوماتیک به کیسه پارچه ای تبلیغاتی تبدیل می کنند.

عملیات دوخت ( Welding ) : در این فرآیند با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک صورت می گیرد. دستگاه های اولتراسونیک با تولید امواج مافوق صوت و استفاده از گرما عملیات دوخت با سرعتی بالاتر از دوخت های سنتی و بدون استفاده از وسایل جانبی انجام می دهد. این دستگاهها قادر به تولید 100.000 عدد کیسه پارچه ای تبلیغاتی در روز می باشند.

دستگاه دسته زن : این دستگاه نیز با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک قابلیت اضافه نمودن دستگیره بندی ( زنبیلی ) را از جنس خود کیسه های پارچه ای در اندازه و قطرهای مختلف دارد. (بصورت آنلاین و همزمان با تولید کیسه)

دستگاه چاپ : در این مجموعه چاپ به دو صورت انجام می شود. برای مقدار سفارشهای کم ، بصورت چاپ سیلک با دستگاه انجام می شود و همچنین برای سفارشهای با مقدار زیاد بصورت چاپ ماشینی امکانات و دستگاههای فول اتومات فراهم میباشند. لذا این مجموعه با استفاده از دستگاه چاپ چهار رنگ با قابلیت چاپ بر روی 30.000 کیسه تبلیغاتی پارچه ای در روز، با نیروی انسانی و زمانی به مراتب کمتر از چاپ سنتی را دارد.