لیست قیمت کیسه پارچه ای (ساک سوزنی)

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( 60 گرمی )

سایزهای ویژه (دسته پانچ شده) (بدون کاست)

(رنگهای موجود) (تـحـویـل فـوری)

ارتفاع × عرض 500 عددی 1000 عددی 3000 عددی 5000 عددی 20000 عددی
30 × 20 340 تومان 330 تومان 320 تومان 310 تومان 300 تومان
35 × 25 450 تومان 430 تومان 420 تومان 410 تومان 400 تومان
40 × 30 570 تومان 530 تومان 520 تومان 510 تومان 500 تومان
45 × 35 710 تومان 650 تومان 630 تومان 620 تومان 600 تومان
50 × 40 850 تومان 820 تومان 790 تومان 770 تومان 750 تومان

 

نکته: در صورتیکه می خواهید دستگیره بندی و یا کاست کف روی کیسه خود داشته باشید گزینه های بعدی را ملاحظه نمایید
فرصت استثنایی: سفارشهایی که از طریق سامانه فروش آنلاین ثبت و پرداخت می شوند شامل تخفیف بیشتری خواهند شد

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( 60 گرمی )

امکان اضافه نمودن دستگیره بندی

امکان اضافه نمودن کاست کف (تا 10 سانت)

ارتفاع × عرض نوع کاست گرماژ نوع چاپ فرم 1000 عددی
20 × 15 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 195 تومان
25 × 15 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 235 تومان
25 × 20 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 320 تومان
30 × 20 ویـــژه 60 گرمی بدون چاپ سایزهای ویژه را ببینید
30 × 20 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 330 تومان
35 × 20 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 420 تومان
40 × 20 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 475 تومان
25 × 25 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 400 تومان
30 × 25 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 460 تومان
35 × 25 ویـــژه 60 گرمی بدون چاپ سایزهای ویژه را ببینید
35 × 25 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 450 تومان
40 × 25 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 585 تومان
45 × 25 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 650 تومان
25 × 30 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 475 تومان
30 × 30 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 550 تومان
35 × 30 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 625 تومان
40 × 30 ویـــژه 60 گرمی بدون چاپ سایزهای ویژه را ببینید
40 × 30 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 570 تومان
45 × 30 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 740 تومان
50 × 30 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 810 تومان
30 × 35 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 605 تومان
35 × 35 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 690 تومان
40 × 35 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 775 تومان
45 × 35 ویـــژه 60 گرمی بدون چاپ سایزهای ویژه را ببینید
45 × 35 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 710 تومان
50 × 35 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 940 تومان
55 × 35 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1025 تومان
30 × 40 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 690 تومان
35 × 40 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 785 تومان
40 × 40 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 880 تومان
45 × 40 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 915 تومان
50 × 40 ویـــژه 60 گرمی بدون چاپ سایزهای ویژه را ببینید
50 × 40 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 850 تومان
55 × 40 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1095 تومان
60 × 40 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1190 تومان
35 × 45 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 825 تومان
40 × 45 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 930 تومان
45 × 45 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1030 تومان
50 × 45 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1130 تومان
55 × 45 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1235 تومان
60 × 45 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1330 تومان
40 × 50 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1130 تومان
45 × 50 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1245 تومان
50 × 50 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1355 تومان
55 × 50 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1465 تومان
60 × 50 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1480 تومان
45 × 55 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1355 تومان
50 × 55 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1480 تومان
55 × 55 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1600 تومان
60 × 55 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1725 تومان
50 × 60 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1600 تومان
55 × 60 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1735 تومان
60 × 60 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1870 تومان
60 × 65 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 2020 تومان
50 × 70 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 1950 تومان
55 × 70 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 2110 تومان
60 × 70 بدون کاست 60 گرمی بدون چاپ 2270 تومان
فرصت استثنایی: سفارشهایی که از طریق سامانه فروش آنلاین ثبت و پرداخت می شوند شامل تخفیف بیشتری خواهند شد

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( 90 گرمی )

امکان اضافه نمودن دستگیره بندی

امکان اضافه نمودن کاست کف (تا 10 سانت)

ارتفاع × عرض نوع کاست گرماژ نوع چاپ فرم 1000 عددی
20 × 15 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 310 تومان
25 × 15 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 375 تومان
25 × 20 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 495 تومان
30 × 20 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 580 تومان
35 × 20 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 660 تومان
40 × 20 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 745 تومان
25 × 25 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 625 تومان
30 × 25 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 725 تومان
35 × 25 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 825 تومان
40 × 25 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 930 تومان
45 × 25 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1035 تومان
25 × 30 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 745 تومان
30 × 30 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 870 تومان
35 × 30 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 990 تومان
40 × 30 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1115 تومان
45 × 30 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1240 تومان
50 × 30 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1360 تومان
30 × 35 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1010 تومان
35 × 35 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1155 تومان
40 × 35 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1300 تومان
45 × 35 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1440 تومان
50 × 35 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1590 تومان
55 × 35 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1730 تومان
30 × 40 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1155 تومان
35 × 40 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1320 تومان
40 × 40 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1485 تومان
45 × 40 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1575 تومان
50 × 40 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1730 تومان
55 × 40 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1890 تومان
60 × 40 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2045 تومان
35 × 45 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1420 تومان
40 × 45 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1595 تومان
45 × 45 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1770 تومان
50 × 45 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1950 تومان
55 × 45 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2130 تومان
60 × 45 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2300 تومان
40 × 50 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 1870 تومان
45 × 50 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2070 تومان
50 × 50 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2265 تومان
55 × 50 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2460 تومان
60 × 50 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2660 تومان
45 × 55 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2265 تومان
50 × 55 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2480 تومان
55 × 55 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2700 تومان
60 × 55 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2915 تومان
50 × 60 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 2800 تومان
55 × 60 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 3035 تومان
60 × 60 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 3270 تومان
60 × 65 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 3525 تومان
50 × 70 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 3230 تومان
55 × 70 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 3505 تومان
60 × 70 بدون کاست 90 گرمی بدون چاپ 3780 تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( 60 گرمی )

دوخت نخی ، دست دوز 

ارتفاع × عرض نوع کاست نوع دستگیره گرماژ نوع چاپ فرم 1000 عددی
25 × 25 10 سانتی بندی 60 گرمی بدون چاپ 1900 تومان
40 × 32 10 سانتی بندی 60 گرمی بدون چاپ 2000 تومان
45 × 35 10 سانتی بندی 60 گرمی بدون چاپ 2100 تومان
40 × 40 10 سانتی بندی 60 گرمی بدون چاپ 2200 تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی ( 90 گرمی )

دوخت نخی ، دست دوز 

ارتفاع × عرض نوع کاست نوع دستگیره گرماژ نوع چاپ فرم 1000 عددی
25 × 25 10 سانتی بندی 90 گرمی بدون چاپ 2150 تومان
40 × 32 10 سانتی بندی 90 گرمی بدون چاپ 2300 تومان
45 × 35 10 سانتی بندی 90 گرمی بدون چاپ 2400 تومان
40 × 40 10 سانتی بندی 90 گرمی بدون چاپ 2600 تومان
50 × 45 10 سانتی بندی 90 گرمی بدون چاپ 3200 تومان
60 × 50 10 سانتی بندی 90 گرمی بدون چاپ 3500 تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی فست فودی

مناسب فست فودها و رستورانها

ارتفاع × عرض نوع کاست نوع دستگیره گرماژ نوع چاپ فرم 1000 عددی
35 × 27 27 سانتی بندی 60 گرمی بدون چاپ تومان
35 × 29  29 سانتی بندی 60 گرمی بدون چاپ تومان
35 × 30 30 سانتی بندی 60 گرمی بدون چاپ تومان
35 × 32 16 سانتی بندی 60 گرمی بدون چاپ تومان

 

کیسه پارچه ای سوزنی رکابی

مناسب سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای

ارتفاع × عرض نوع کاست نوع دستگیره گرماژ نوع چاپ فرم 1000 عددی
40 × 18 12 سانتی رکابی 60 گرمی بدون چاپ تومان
47 × 21 16 سانتی رکابی 60 گرمی بدون چاپ تومان
55 × 27 18 سانتی رکابی 60 گرمی بدون چاپ تومان
65 × 35 20 سانتی رکابی 60 گرمی بدون چاپ تومان
تک رنگ طلایی یک طرف چاپ 250 تومان تک رنگ طلایی دو  طرف چاپ 500 تومان
تک رنگ یک طرف چاپ 200 تومان تک رنگ دو طرف چاپ 400 تومان
دو رنگ یک طرف چاپ 400 تومان دو رنگ دو طرف چاپ 800 تومان
سه رنگ یک طرف چاپ 600 تومان سه رنگ دو طرف چاپ 1200 تومان
نکته: به سفارش های چاپی که در سامانه فروش آنلاین ثبت می شود ، تخفیف تعلق می گیرد.

روش محاسبه قیمت :
* هزینه کیسه خام + هزینه چاپ + کلیشه (رایگان) + کاست (در صورت نیاز) + هزینه ارسال تا باربری برای شهرستانها(رایگان)
*  هزینه دستگیره موزی (پانچ شده) رایگان میباشد
*  هزینه دستگیره لـوپ (زنبیلی) به ازای هر کیسه مبلغ 120 تومان به کیسه خام اضافه می شود (««  در صورت نیاز به دسته بندی)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه 60 گرمی به ازای هر کیسه مبلغ 120 تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
*  هزینه کاست کـف برای پارچه 90 گرمی به ازای هر کیسه مبلغ 300 تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه 60 گرمی (سه طرف کاست 600 تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه 90 گرمی (سه طرف کاست 800 تومان به هر کیسه اضافه می شود)
هزینه کیسه دو تکه یا سه تکه (دو رنگ یا سه رنگ متفاوت) به ازای هر کیسه مبلغ 400 تومان اضافه می شود 
هزینه بند جمع شو به ازای هر کیسه مبلغ 450 تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه کوله پشتی به ازای هر کیسه مبلغ 700 تومان به کیسه خام اضافه می شود 
هزینه بند دوشی مبلغ 700 تومان به هر کیسه اضافه می شود
*  نکته : جهت تولید دستگیره لوپ (دسته بندی) حداقل عرض کیسه باید 30 سانتی متر باشد
امکان تولید از (عرض 20 سانتی متر الی 70 سانتی متر) و (ارتفاع 20 سانتی متر الی 60 سانتی متر)
امکان تولید کیسه های 2 تکه و 3 تکه فراهم میباشد. مثال: (پایین کیسه مشکی بالای کیسه سفید و دستگیره ها رنگی)
امکان تولید همزمان پارچه و نایلون فراهم میباشد. مثال: (قسمتی از کیسه ، پارچه و قسمتی نایلون باشد)
امکان تولید کاست  جهت حمل اجناس حجیم 
* امکان تولید کیسه پارچه ای مخصوص حمل جعبه های پیتزا ، همبرگر ، ساندویچ ، سوخاری (فست فودیها و رستورانها)
امکان تولید کیسه پارچه ای رکابی جهت مصارف سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای ، داروخانه ها ، کتابفروشی ها و …
امکان تولید کیسه 20 گرمی الی 150 گرمی (جهت مصارف مختلف)
امکان تولید در 15 رنگ مختلف
کیسه های با سایز ویـژه از قبل تولید شده و آماده تحویل میباشند (ویژه ها حتی 500 عدد سفارش)(فرم چاپ 1000 عددی محاسبه می شود)

واحد تولید مجتمع چاپ تندیس : این مجموعه با استفاده از دستگا ه های تمام اتوماتیک که باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید می گردد قادر به انجام کلیه مراحل تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی از جمله برش پارچه، تولید کیسه ،چاپ و بسته بندی می باشد.

تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی با کیفیت مستلزم استفاده از پارچه مرغوب، دستگا ه های کارآمد و به روز و همچنین پرسنل ماهر و با تجربه به کار با دستگاه می باشد.

پارچه : پارچه های استفاده شده در این مجموعه منحصرا” ساخت شرکتهای معتبر و به نام ایرانی می باشند. این پارچه از دسته منسوجات بدون بافت ( Non Woven ) است. مواد اولیه این نوع پارچه ها از پلی پروپیلن ( PP ) گرید اسپان باند² بوده که به همین دلیل کیسه های پارچه ای تبلیغاتی تولید شده با این نوع پارچه از استحکام بالا و همچنین خاصیت آب گریزی برخوردار است.

دستگاه های تولید کیسه پارچه ای : این دستگاهها طاقه پارچه برش خورده را طی فرآیندی تمام اتوماتیک به کیسه پارچه ای تبلیغاتی تبدیل می کنند.

عملیات دوخت ( Welding ) : در این فرآیند با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک صورت می گیرد. دستگاه های اولتراسونیک با تولید امواج مافوق صوت و استفاده از گرما عملیات دوخت با سرعتی بالاتر از دوخت های سنتی و بدون استفاده از وسایل جانبی انجام می دهد. این دستگاهها قادر به تولید 100.000 عدد کیسه پارچه ای تبلیغاتی در روز می باشند.

دستگاه دسته زن : این دستگاه نیز با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک قابلیت اضافه نمودن دستگیره بندی ( زنبیلی ) را از جنس خود کیسه های پارچه ای در اندازه و قطرهای مختلف دارد. (بصورت آنلاین و همزمان با تولید کیسه)

دستگاه چاپ : در این مجموعه چاپ به دو صورت انجام می شود. برای مقدار سفارشهای کم ، بصورت چاپ سیلک با دستگاه انجام می شود و همچنین برای سفارشهای با مقدار زیاد بصورت چاپ ماشینی امکانات و دستگاههای فول اتومات فراهم میباشند. لذا این مجموعه با استفاده از دستگاه چاپ چهار رنگ با قابلیت چاپ بر روی 30.000 کیسه تبلیغاتی پارچه ای در روز، با نیروی انسانی و زمانی به مراتب کمتر از چاپ سنتی را دارد.