خانه / لیست قیمت کیسه پارچه ای (ساک سوزنی)

لیست قیمت کیسه پارچه ای (ساک سوزنی)

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور

کیسه پارچه ای 60 گرمی ، 90 گرمی (پرسی حرارتی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

کیسه پارچه ای 60 گرمی ، 90 گرمی (پرسی حرارتی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت کیسه پارچه ای ، ساک سوزنی

(فروشگاهی / تبلیغاتی / نمایشگاهی)

(پرسی حرارتی / اولتراسونیک)

سایز کیسه

توضیحات

گرماژ / قیمت هر عدد

ارتفاع ↑

×

عرض 

60 گرمی

 

90 گرمی

20

×

15

فرصت استثنایی 60 گرمی (حداقل 3000 عدد)

120

تومان

 

تومان

20

×

15

سایز غیرمتعارف

195

تومان

 

310

تومان

25

×

15

سایز غیرمتعارف 

235

تومان

 

375

تومان

25

×

20

فرصت استثنایی 60 گرمی (حداقل 3000 عدد)

245

تومان

 

تومان

25

×

20

سایز غیرمتعارف 

320

تومان

 

495

تومان

30

×

20

فرصت استثنایی 60 گرمی (حداقل 3000 عدد)

240

تومان

 

تومان

30

×

20

ویژه 60 گرمی  (حداقل 500 عدد)

310

تومان

 

تومان

30

×

20

90 گرمی (حداقل 1000 عدد)

تومان

 

580

تومان

35

×

20

سایز غیرمتعارف

420

تومان

 

660

تومان

40

×

20

سایز غیرمتعارف

475

تومان

 

745

تومان

25

×

25

سایز غیرمتعارف

400

تومان

 

625

تومان

30

×

25

سایز غیرمتعارف

460

تومان

 

725

تومان

35

×

25

فرصت استثنایی 60 گرمی (حداقل 3000 عدد)

420

تومان

 

تومان

35

×

25

ویژه 60 گرمی  (حداقل 500 عدد)

450

تومان

 

تومان

35

×

25

90 گرمی (حداقل 1000 عدد)

تومان

 

825

تومان

40

×

25

سایز غیرمتعارف

585

تومان

 

930

تومان

45

×

25

سایز غیرمتعارف

650

تومان

 

1035

تومان

25

×

30

سایز غیرمتعارف

475

تومان

 

745

تومان

30

×

30

سایز غیرمتعارف

550

تومان

 

870

تومان

35

×

30

سایز غیرمتعارف

625

تومان

 

990

تومان

40

×

30

فرصت استثنایی 60 گرمی (حداقل 3000 عدد)

520

تومان

 

تومان

40

×

30

ویژه 60 گرمی  (حداقل 500 عدد)

570

تومان

 

تومان

40

×

30

90 گرمی (حداقل 1000 عدد)

تومان

 

1115

تومان

45

×

30

سایز غیرمتعارف

740

تومان

 

1240

تومان

50

×

30

سایز غیرمتعارف

810

تومان

 

1360

تومان

30

×

35

سایز غیرمتعارف

605

تومان

 

1010

تومان

35

×

35

سایز غیرمتعارف

690

تومان

 

1155

تومان

40

×

35

سایز غیرمتعارف

775

تومان

 

1300

تومان

45

×

35

فرصت استثنایی 60 گرمی (حداقل 3000 عدد)

650

تومان

 

تومان

45

×

35

ویژه 60 گرمی  (حداقل 500 عدد)

710

تومان

 

تومان

45

×

35

90 گرمی (حداقل 1000 عدد)

تومان

 

1440

تومان

50

×

35

سایز غیرمتعارف

940

تومان

 

1590

تومان

55

×

35

سایز غیرمتعارف

1025

تومان

 

1730

تومان

30

×

40

سایز غیرمتعارف

690

تومان

 

1155

تومان

35

×

40

سایز غیرمتعارف

785

تومان

 

1320

تومان

40

×

40

سایز غیرمتعارف

880

تومان

 

1485

تومان

45

×

40

سایز غیرمتعارف

915

تومان

 

1575

تومان

50

×

40

فرصت استثنایی 60 گرمی (حداقل 3000 عدد)

800

تومان

 

تومان

50

×

40

ویژه 60 گرمی  (حداقل 500 عدد)

850

تومان

 

تومان

50

×

40

90 گرمی (حداقل 1000 عدد)

تومان

 

1730

تومان

55

×

40

سایز غیرمتعارف

1095

تومان

 

1890

تومان

60

×

40

سایز غیرمتعارف

1190

تومان

 

2045

تومان

35

×

45

سایز غیرمتعارف

825

تومان

 

1420

تومان

40

×

45

سایز غیرمتعارف

930

تومان

 

1595

تومان

45

×

45

سایز غیرمتعارف

1030

تومان

 

1770

تومان

50

×

45

سایز غیرمتعارف

1130

تومان

 

1950

تومان

55

×

45

سایز غیرمتعارف

1235

تومان

 

2130

تومان

60

×

45

سایز غیرمتعارف

1330

تومان

 

2300

تومان

40

×

50

سایز غیرمتعارف

1030

تومان

 

1770

تومان

45

×

50

سایز غیرمتعارف

1145

تومان

 

1970

تومان

50

×

50

سایز غیرمتعارف

1255

تومان

 

2165

تومان

55

×

50

سایز غیرمتعارف

1365

تومان

 

2360

تومان

60

×

50

سایز غیرمتعارف

1380

تومان

 

2560

تومان

45

×

55

سایز غیرمتعارف

1255

تومان

 

2165

تومان

50

×

55

سایز غیرمتعارف

1380

تومان

 

2380

تومان

55

×

55

سایز غیرمتعارف

1500

تومان

 

2600

تومان

60

×

55

سایز غیرمتعارف

1625

تومان

 

2815

تومان

50

×

60

سایز غیرمتعارف

1500

تومان

 

2600

تومان

55

×

60

سایز غیرمتعارف

1635

تومان

 

2835

تومان

60

×

60

سایز غیرمتعارف

1770

تومان

 

3070

تومان

60

×

65

سایز غیرمتعارف

1920

تومان

 

3325

تومان

50

×

70

سایز غیرمتعارف

1750

تومان

 

3030

تومان

55

×

70

سایز غیرمتعارف

1910

تومان

 

3305

تومان

60

×

70

سایز غیرمتعارف

2070

تومان

 

3580

تومان

×

پوشه A4

تومان

 

تومان

×

پوشه A5

تومان

 

تومان

×

پوشه ملخی (نامه)

تومان

 

تومان

کیسه پارچه ای 60 گرمی ، 90 گرمی

خدمات (دستگیره ، کاست و...)(جهت مشاهده هزینه خدمات اینجا کلیک نمایید)

خدمات (دستگیره ، کاست و...)(جهت مشاهده هزینه خدمات اینجا کلیک نمایید)

روش محاسبه قیمت :

* هزینه کیسه خام + هزینه چاپ + کلیشه (رایگان) + کاست (در صورت نیاز) + هزینه ارسال تا باربری برای شهرستانها (رایگان)

*  هزینه دستگیره موزی (پانچ شده) رایگان میباشد

*  هزینه دستگیره لـوپ (زنبیلی) به ازای هر کیسه مبلغ 100 تومان به کیسه خام اضافه می شود (««  در صورت نیاز به دسته بندی)

*  هزینه کاست کـف برای پارچه 60 گرمی به ازای هر کیسه مبلغ 100 تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)

هزینه کاست کـف برای پارچه 90 گرمی به ازای هر کیسه مبلغ 200 تومان  اضافه می شود(««  در صورت نیاز به کاست کف)

*  هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه 60 گرمی (سه طرف کاست 500 تومان به هر کیسه اضافه می شود)

*  هزینه کاست بـغـل + کاست کف برای پارچه 90 گرمی (سه طرف کاست 700 تومان به هر کیسه اضافه می شود)

*  هزینه کیسه دو تکه یا سه تکه (دو رنگ یا سه رنگ متفاوت) به ازای هر کیسه مبلغ 400 تومان اضافه می شود 

*  هزینه بند جمع شو به ازای هر کیسه مبلغ 400 تومان به کیسه خام اضافه می شود 

*  هزینه کوله پشتی به ازای هر کیسه مبلغ 700 تومان به کیسه خام اضافه می شود 

* هزینه بند دوشی مبلغ 700 تومان به هر کیسه اضافه می شود

*  نکته : جهت تولید دستگیره لوپ (دسته بندی) حداقل عرض کیسه باید 30 سانتی متر باشد

* امکان تولید از (عرض 20 سانتی متر الی 70 سانتی متر) و (ارتفاع 20 سانتی متر الی 60 سانتی متر)

* امکان تولید کیسه های 2 تکه و 3 تکه فراهم میباشد. مثال: (پایین کیسه مشکی بالای کیسه سفید و دستگیره ها رنگی)

* امکان تولید همزمان پارچه و نایلون فراهم میباشد. مثال: (قسمتی از کیسه ، پارچه و قسمتی نایلون باشد)

* امکان تولید کاست  جهت حمل اجناس حجیم 

* امکان تولید کیسه پارچه ای مخصوص حمل جعبه های پیتزا ، همبرگر ، ساندویچ ، سوخاری (فست فودیها و رستورانها)

* امکان تولید کیسه پارچه ای رکابی جهت مصارف سوپرمارکتها ، فروشگاههای زنجیره ای ، داروخانه ها ، کتابفروشی ها و …

* امکان تولید کیسه 20 گرمی الی 150 گرمی (جهت مصارف مختلف)

* امکان تولید در 15 رنگ مختلف

* کیسه های با سایز ویـژه از قبل تولید شده و آماده تحویل میباشند (ویژه ها حتی 500 عدد سفارش)(فرم چاپ 1000 عددی محاسبه می شود)

خدمات (دستگیره ، کاست و…)

هزینه چاپ روی کیسه (جهت مشاهده قیمت چاپ اینجا کلیک نمایید)

هزینه چاپ روی کیسه (جهت مشاهده قیمت چاپ اینجا کلیک نمایید)

*  هزینه هر رنگ چاپ روی کیسه های خام به شرح ذیل میباشند :

یک رنگ یک طرف چاپ 150 تومان

یک رنگ دو طرف چاپ 300 تومان

دو رنگ یک طرف چاپ 300 تومان

دو رنگ دو طرف چاپ 600 تومان

سه رنگ یک طرف چاپ 450 تومان

سه رنگ دو طرف چاپ 900 تومان

یک رنگ طلایی یک طرف چاپ 200 تومان

یک رنگ طلایی دو طرف چاپ 400 تومان

هزینه چاپ روی کیسه

کیسه پارچه ای 60 گرمی ، 90 گرمی (دست دوز ، دوخت نخی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

کیسه پارچه ای 60 گرمی ، 90 گرمی (دست دوز ، دوخت نخی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت کیسه پارچه ای ، ساک سوزنی

(فروشگاهی / تبلیغاتی / نمایشگاهی)

(دست دوز / دوخت نخی)

امکان تولید جهت تفاوت رنگ بدنه کیسه و دسته و عطف کنار وجود دارد

نوع کاست

سایز کیسه

توضیحات

گرماژ / قیمت هر عدد

سه طرف

ارتفاع ↑

×

عرض 

60 گرمی

 

90 گرمی

10

25

×

25

کاست کف+کاست های بغل+دستگیره بندی

1890

تومان

 

2150

تومان

10 

40

×

32

کاست کف+کاست های بغل+دستگیره بندی

2000

تومان

 

2300

تومان

10

45

×

35

کاست کف+کاست های بغل+دستگیره بندی

2100

تومان

 

2400

تومان

10 

40

×

40

کاست کف+کاست های بغل+دستگیره بندی

2200

تومان

 

2500

تومان

10

50

×

45

کاست کف+کاست های بغل+دستگیره بندی

تومان

 

3200

تومان

10 

60

×

50

کاست کف+کاست های بغل+دستگیره بندی

تومان

 

3500

تومان

کیسه پارچه ای 60 گرمی ، 90 گرمی (دست دوز ، دوخت نخی)

کیسه پارچه ای رکابی (جدید)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

کیسه پارچه ای رکابی (جدید)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت کیسه پارچه ای ، ساک سوزنی

(سوپرمارکت ها / فروشگاههای زنجیره ای / میادین میوه و تره بار)

(رکابی)(کف دوز / حرارتی / اولتراسونیک)

نوع کاست

سایز کیسه

توضیحات

گرماژ / قیمت هر عدد

بغل کاست

ارتفاع ↑

×

عرض 

30 گرمی

 

60 گرمی

12+

40

×

18

ته دوز+کاست های بغل+دستگیره رکابی

تومان

 

تومان

16+

47

×

21

ته دوز+کاست های بغل+دستگیره رکابی

تومان

 

تومان

18+

55

×

27

ته دوز+کاست های بغل+دستگیره رکابی

تومان

 

تومان

20+ 

65

×

35

ته دوز+کاست های بغل+دستگیره رکابی

تومان

 

تومان

کیسه پارچه ای رکابی (جدید)

کیسه پارچه ای حمل جعبه های فست فود (جدید)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

کیسه پارچه ای حمل جعبه های فست فود (جدید)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت کیسه پارچه ای ، ساک سوزنی

(فست فود ها / رستورانها)

(پرسی حرارتی / اولتراسونیک)

نوع کاست

سایز کیسه

نوع استفاده

گرماژ / قیمت هر عدد

سه طرف

ارتفاع ↑

×

عرض 

40 گرمی

 

60 گرمی

27

35

×

27

کیسه پارچه ای حمل جعبه پیتزا یک نفره

تومان

 

تومان

29

35

×

29

کیسه پارچه ای حمل جعبه پیتزا دو نفره

تومان

 

تومان

30

35

×

30

کیسه پارچه ای حمل جعبه پیتزا ایتالیایی

تومان

 

تومان

16

35

×

32

کیسه پارچه ای حمل جعبه ساندویچ،همبرگر

تومان

 

تومان

کیسه پارچه ای حمل جعبه های فست فود (جدید)

لیست کیسه های جشنواره تخفیفات (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست کیسه های جشنواره تخفیفات (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت کیسه پارچه ای ، ساک سوزنی

(جشنواره 40% تخفیف)

(پرسی حرارتی / اولتراسونیک)

**  جشنواره تخفیفات ویژه **

لیست کیسه های پارچه ای تولید شده و موجود در انبار

انتخاب محصول از لیست معرفی شده شامل 40 درصد تخفیف میباشد

↓ جهت مشاهده لیست کیسه های موجود در جشنواره روی تصاویر و لیست ها کلیک نمایید ↓

در حال حاضر موجود نیست در حال حاضر موجود نیست در حال حاضر موجود نیست در حال حاضر موجود نیست
در حال حاضر موجود نیست در حال حاضر موجود نیست در حال حاضر موجود نیست در حال حاضر موجود نیست
در حال حاضر موجود نیست در حال حاضر موجود نیست در حال حاضر موجود نیست در حال حاضر موجود نیست

لیست کیسه های جشنواره تخفیفات

نمونه رنگ پارچه (کالیته)(جهت مشاهده رنگها اینجا کلیک نمایید)

نمونه رنگ پارچه (کالیته)(جهت مشاهده رنگها اینجا کلیک نمایید)

نمونه رنگ پارچه های تولیدی در این مجموعه

جهت بزرگنمایی و مشاهده نمونه رنگ پارچه ها روی تصویر پایین کلیک نمایید

 

نمونه رنگ پارچه (کالیته)

درباره خطوط تولید کیسه های پارچه ای (جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید)

درباره خطوط تولید کیسه های پارچه ای (جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید)

واحد تولید مجتمع چاپ تندیس : این مجموعه با استفاده از دستگا ه های تمام اتوماتیک که باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید می گردد قادر به انجام کلیه مراحل تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی از جمله برش پارچه، تولید کیسه ،چاپ و بسته بندی می باشد.

تولید کیسه پارچه ای تبلیغاتی با کیفیت مستلزم استفاده از پارچه مرغوب، دستگا ه های کارآمد و به روز و همچنین پرسنل ماهر و با تجربه به کار با دستگاه می باشد.

پارچه : پارچه های استفاده شده در این مجموعه منحصرا” ساخت شرکتهای معتبر و به نام ایرانی می باشند. این پارچه از دسته منسوجات بدون بافت ( Non Woven ) است. مواد اولیه این نوع پارچه ها از پلی پروپیلن ( PP ) گرید اسپان باند² بوده که به همین دلیل کیسه های پارچه ای تبلیغاتی تولید شده با این نوع پارچه از استحکام بالا و همچنین خاصیت آب گریزی برخوردار است.

دستگاه های تولید کیسه پارچه ای : این دستگاهها طاقه پارچه برش خورده را طی فرآیندی تمام اتوماتیک به کیسه پارچه ای تبلیغاتی تبدیل می کنند.

عملیات دوخت ( Welding ) : در این فرآیند با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک صورت می گیرد. دستگاه های اولتراسونیک با تولید امواج مافوق صوت و استفاده از گرما عملیات دوخت با سرعتی بالاتر از دوخت های سنتی و بدون استفاده از وسایل جانبی انجام می دهد. این دستگاهها قادر به تولید 100.000 عدد کیسه پارچه ای تبلیغاتی در روز می باشند.

دستگاه دسته زن : این دستگاه نیز با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک قابلیت اضافه نمودن دستگیره بندی ( زنبیلی ) را از جنس خود کیسه های پارچه ای در اندازه و قطرهای مختلف دارد. (بصورت آنلاین و همزمان با تولید کیسه)

دستگاه چاپ : در این مجموعه چاپ به دو صورت انجام می شود. برای مقدار سفارشهای کم ، بصورت چاپ سیلک با دستگاه انجام می شود و همچنین برای سفارشهای با مقدار زیاد بصورت چاپ ماشینی امکانات و دستگاههای فول اتومات فراهم میباشند. لذا این مجموعه با استفاده از دستگاه چاپ چهار رنگ با قابلیت چاپ بر روی 30.000 کیسه تبلیغاتی پارچه ای در روز، با نیروی انسانی و زمانی به مراتب کمتر از چاپ سنتی را دارد.

 

درباره خطوط تولید کیسه های پارچه ای