لیست قیمت کارت ویزیت

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

 

لیست قیمت کارت ویزیت های ساده

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
چاپ یکروزه
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
گلاسه
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۳۴۰۰۰
۱۰ روزه
۴۰۰۰۰
۵ روزه
دورو
۴۶۰۰۰
۱۰ روزه
۵۱۰۰۰
۵ روزه
سلفون مات
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۳۵۰۰۰
۱۰ روزه
۴۱۰۰۰
۵ روزه
۷۶۰۰۰
۱ روزه
دورو
۴۷۰۰۰
۱۰ روزه
۵۲۰۰۰
۵ روزه
۸۷۰۰۰
۱ روزه
سلفون براق
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۳۵۰۰۰
۱۰ روزه
۴۱۰۰۰
۵ روزه
۷۶۰۰۰
۱ روزه
دورو
۴۷۰۰۰
۱۰ روزه
۵۲۰۰۰
۵ روزه
۸۷۰۰۰
۱ روزه
کتان امباس
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۵۹۰۰۰
۱۰ روزه
۶۴۰۰۰
۵ روزه
دورو
۶۳۰۰۰
۱۰ روزه
۶۸۰۰۰
۵ روزه
کتان آلمانی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۸۵۰۰۰
۱۰ روزه
۹۰۰۰۰
۵ روزه
دورو
۹۰۰۰۰
۱۰ روزه
۹۵۰۰۰
۵ روزه
سوسماری
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۴۶۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
دورو
۵۴۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
کتان پلاستیک
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۱۰ روزه
۵ روزه
دورو
۱۰ روزه
۵ روزه
          
سلفون براق دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۷۳۰۰۰
۱۰ روزه
۸۱۰۰۰
۵ روزه
۱۱۹۰۰۰
۱ روزه
سلفون براق دورگرد
۹ در ۶
۵۰۰
یکرو/دورو
۵۳۰۰۰
۱۰ روزه
۶۱۰۰۰
۵ روزه
سلفون مات دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۷۳۰۰۰
۱۰ روزه
۸۱۰۰۰
۵ روزه
۱۱۹۰۰۰
۱ روزه
سلفون مات دورگرد
۹ در ۶
۵۰۰
یکرو/دورو
۵۳۰۰۰
۱۰ روزه
۶۱۰۰۰
۵ روزه
طرح چرم
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۵۲۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
طرح چرم دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۷۰۰۰۰
۱۵ روزه
۵ روزه
طرح پروانه ای
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۹۰۰۰۰
۱۲ روزه
۵ روزه
  

 

لیست قیمت کارت ویزیت های فانتزی

نوع جنس 
سایز 
تعداد 
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری 
چاپ یکروزه
قیمت 
تحویل
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
 لمینت برجسته
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۳۰۰۰۰
۱۰ روزه
۱۳۸۰۰۰
۵ روزه
          
 لمینت براق
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۶۱۰۰۰
۱۰ روزه
۱۶۹۰۰۰
۵ روزه
۲۰۷۰۰۰
۱ روزه
 لمینت براق
۹ در ۶
۵۰۰
یکرو/دورو
۹۵۰۰۰
۱۰ روزه
۱۰۳۰۰۰
۵ روزه
۱ روزه
 لمینت مات
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۲۳۵۰۰۰
۱۰ روزه
۲۴۳۰۰۰
۵ روزه
۲۸۱۰۰۰
۱ روزه
 لمینت مات
۹ در ۶
۵۰۰
یکرو/دورو
۱۳۴۰۰۰
۱۰ روزه
۱۴۲۰۰۰
۵ روزه
۱ روزه
 لمینت براق طرح موج
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۶۱۰۰۰
۱۰ روزه
 لمینت مات طرح موج
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۲۳۵۰۰۰
۱۰ روزه
 لمینت برجسته طلاکوب
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۲۳۰۰۰۰
۲۰ روزه
 طلا کارت لمینت مات
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۳۳۶۰۰۰
۱۵ روزه
 طلا کارت لمینت براق
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۲۵۳۰۰۰
۱۵ روزه
 سلفون مات موضعی
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۹۶۰۰۰
۱۵ روزه
 سلفون مات طلاکوب
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۶۵۰۰۰
۱۵ روزه
          
 آهنربایی
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو
۸۰۰۰۰۰
۲۰ روزه
 لمینت برجسته ویزیتی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۰۴۰۰۰
۱۰ روزه
 لمینت براق ویزیتی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۲۹۰۰۰
۱۳ روزه
 لمینت مات ویزیتی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۸۸۰۰۰
۱۳ روزه
 لمینت برجسته کوچک
۵/۹ در ۵/۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۹۷۰۰۰
۱۰ روزه
          
 لمینت برجسته طلاکوب کوچک
۵/۹ در ۵/۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۷۲۰۰۰
۲۰ روزه
 لمینت براق مربع
۵/۵ در ۵/۵
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۰۴۰۰۰
۱۳ روزه
 لمینت مات مربع
۵/۵ در ۵/۵
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۵۳۰۰۰
۱۳ روزه
    

لیست قیمت کارت ویزیت های پی وی سی

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
 پی وی سی ۳۰۰ میکرون
۶ در ۹
۵۰۰ عدد
یکرو/دورو
۲۰۹۰۰۰
۱۰ روزه
پی وی سی ۵۰۰ میکرون
۶ در ۹
۵۰۰ عدد
یکرو/دورو
۲۱۲۰۰۰
۱۰ روزه
۲۳۰۰۰۰
۵ روزه
۱۰۰۰ عدد
۳۴۵۰۰۰
۱۰ روزه
پی وی سی ۷۶۰ میکرون
۶ در ۹  
۲۵۰ عدد
یکرو/دورو
 
۲۹۷۰۰۰
۱۰ روزه
۵۰۰ عدد
۵۰۶۰۰۰
۱۰ روزه
۱۰۰۰ عدد
۷۸۵۰۰۰
۱۰ روزه
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک
۶ در ۹
۵۰۰ عدد
یکرو/دورو
۶۷۱۰۰۰
۲۰ روزه
پی وی سی برفکی نیمه شفاف
۶ در ۹
۵۰۰ عدد
یکرو/دورو
۲۲۵۰۰۰
۱۰ روزه
 

لیست قیمت کارت ویزیت های خاص

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
لمینت براق دایره
۶ در ۶ 
۱۰۰۰ عدد
دورو
۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
لمینت مات دایره
۶ در ۶ 
۱۰۰۰ عدد
دورو
۲۰۰/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کرافت متالایز مربع
۶ در ۶ 
۱۰۰۰ عدد
دورو
۱۹۰/۰۰۰ تومان
۱۵ روزه
کرافت متالایز دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۲۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵ روزه
لمینت کرافت
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۱۷۳/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کرافت ساده
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۹۹/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کارتی ۳۰۰ گرمی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰ عدد
یکرو
۵۴/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
۱۰۰۰ عدد
دورو
۵۷/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کارتی ۳۰۰ گرمی
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۸۵/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
لمینت کارتی ۳۰۰ گرمی
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۱۴۶/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کتان دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۹۰/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کتان لمینت دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۱۵۵/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کارت رمزینه (اسکرچ)
تعداد بیشتر شامل تخفیف میباشد
۸/۵ در ۵/۵
۱۰۰۰ عدد
دورو
تماس گرفته شود
۱۰ روزه
سه بعدی
NEW
۹ در ۶
۲۵۰ عدد
یکرو
تماس گرفته شود
۱۴ روزه
فابریانو طلاکوب لب طلا
NEW
۹ در ۶
۲۵۰ عدد
یکرو
تماس گرفته شود
۱۲ روزه
فـلـزی
NEW
۹ در ۵/۵
یک عدد
یکرو
تماس گرفته شود
۵ روزه
 

 

لیست قیمت کارت ویزیت های مخملی

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
چاپ یکروزه
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
سلفون مات مخملی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۸۸۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
دورو
۹۸۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
سلفون مات مخملی دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
 
۱۲۵۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
سلفون مات مخملی موضعی
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
 
۱۴۵۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
سلفون مات مخملی طلاکوب
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
 
۲۱۴۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
لمینت مخملی برجسته کوچک
۵/۹ در ۵/۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
 
۱۴۱۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
لمینت مخملی برجسته بزرک
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
 
۱۸۸۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
  

 

لیست قیمت کارت ویزیت های دیجیتال (فوری)

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
شیشه ای شفاف ترنسپرنت
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۱۵۰۰۰۰
۵ روزه
۲۰۰۰۰۰
۴ ساعته
شیشه ای نیمه شفاف ترنسپرنت
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۱۷۰۰۰۰
۵ روزه
۲۲۰۰۰۰
۴ ساعته
کرافت
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۱۷۰۰۰۰
۲ روزه
لمینت براق
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۱۴۰۰۰۰
۴ ساعته
لمینت مات
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۱۶۰۰۰۰
۴ ساعته
کتان
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۴۰۰۰۰
۴ ساعته
کارت پرسنلی
PVC 760
۹ در ۶
یک عدد
دورو
۴۰۰۰
۱ روزه
پی وی سی متالیک
PVC 760
۹ در ۶
۱۰۰ عدد
دورو
۴۰۰۰۰۰
۱ روزه
آهنربایی
۸/۵ در ۵
۱۰۰ عدد
یکرو
۲۵۰۰۰۰
۲ روزه
        

لیست قیمت لیبل ها (کاغذ پشت چسبدار)

نوع جنس
سایز
تعداد
نوع چاپ
چاپ معمولی
چاپ فوری
چاپ یکروزه
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
لیبل یووی 
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۵۲۰۰۰
۱۰ روزه
۵۷۰۰۰
۵ روزه
۹۲۰۰۰
۱ روزه
لیبل سلفون براق
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۵۵۰۰۰
۱۰ روزه
۶۰۰۰۰
۵ روزه
لیبل سلفون مات
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۵۵۰۰۰
۳۰ روزه
۵ روزه
لیبل سلفون مات طلاکوب
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۹۱۰۰۰
۳۰ روزه
۵ روزه
لیبل یووی قالب دار
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۸۷۰۰۰
۱۵ روزه
۵ روزه
لیبل متالایز
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۲۷۰۰۰۰
۲۰ روزه
 
 
لیبل شیشه ای
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۱۹۸۰۰۰
۱۰ روزه
 
 
برچسب اموال تکرنگ
۵/۵ در ۱/۵
۱۰۰۰
یکرو
۲۲۰۰۰۰
۵ روزه
 
 
برچسب اموال رنگی
۵/۵ در ۱/۵
۱۰۰۰
یکرو
۲۵۰۰۰۰
۵ روزه
 
 
هلوگرام
۲ در ۲
۱۰۰۰
یکرو
۴۵۰۰۰۰
۵ روزه
 
 
لیبل PVC
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
تماس گرفته شود
۵ روزه
 
 
لیبل پلی استر
۲ در ۳
۱۰۰۰
یکرو
تماس گرفته شود
۱۰ روزه
 
 
لیبل گچی
۵/۵ در ۱/۵
۱۰۰۰
یکرو
۳۵۰۰۰۰
۵ روزه
 
 
توضیحات: در مورد طراحی و چاپ لیبل در ارتباط با مجوزات و قوانین مربوطه حتما با دفتر تماس بگیرید (بعضی از کارها نیاز به مجوز دارند)

لیست قیمت کارت ویزیت های قالب دار

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
چاپ یکروزه
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
کارت ویزیت با قالب دلخواه
نحوه محاسبه قیمت:
هزینه ساخت قالب: مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ تومان
هزینه ضرب قالب بوسیله دستگاه: هر ۱۰۰۰ عدد مبلغ ۷۰٫۰۰۰ تومان 
در صورتیکه سفارش بالای ۱۰۰۰ عدد داشته باشید هزینه ضرب قالب فقط محاسبه خواهد شد