لیست قیمت کارت ویزیت

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

 

لیست قیمت کارت ویزیت های ساده

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
چاپ یکروزه
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
گلاسه
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۳۹۰۰۰
۱۰ روزه
۴۴۰۰۰
۵ روزه
دورو
۵۱۰۰۰
۱۰ روزه
۵۶۰۰۰
۵ روزه
سلفون مات
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۴۲۰۰۰
۱۰ روزه
۴۷۰۰۰
۵ روزه
۸۲۰۰۰
۱ روزه
دورو
۵۶۰۰۰
۱۰ روزه
۶۱۰۰۰
۵ روزه
۹۶۰۰۰
۱ روزه
سلفون براق
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۴۲۰۰۰
۱۰ روزه
۴۷۰۰۰
۵ روزه
۸۲۰۰۰
۱ روزه
دورو
۵۶۰۰۰
۱۰ روزه
۶۱۰۰۰
۵ روزه
۹۶۰۰۰
۱ روزه
کتان امباس
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۶۷۰۰۰
۱۰ روزه
۷۲۰۰۰
۵ روزه
دورو
۷۱۰۰۰
۱۰ روزه
۷۶۰۰۰
۵ روزه
کتان آلمانی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۹۱۰۰۰
۱۰ روزه
۹۶۰۰۰
۵ روزه
دورو
۹۶۰۰۰
۱۰ روزه
۱۰۱۰۰۰
۵ روزه
سوسماری
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۵۵۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
دورو
۶۳۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
کتان پلاستیک
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۱۰ روزه
۵ روزه
دورو
۱۰ روزه
۵ روزه
          
سلفون براق دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۷۹۰۰۰
۱۰ روزه
۸۷۰۰۰
۵ روزه
۱۲۵۰۰۰
۱ روزه
سلفون براق دورگرد
۹ در ۶
۵۰۰
یکرو/دورو
۵۹۰۰۰
۱۰ روزه
۶۷۰۰۰
۵ روزه
سلفون مات دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۷۹۰۰۰
۱۰ روزه
۸۷۰۰۰
۵ روزه
۱۲۵۰۰۰
۱ روزه
سلفون مات دورگرد
۹ در ۶
۵۰۰
یکرو/دورو
۵۹۰۰۰
۱۰ روزه
۶۷۰۰۰
۵ روزه
طرح چرم
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۵۹۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
طرح چرم دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۷۹۰۰۰
۱۵ روزه
۵ روزه
طرح پروانه ای
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۰۴۰۰۰
۱۲ روزه
۵ روزه
  

 

لیست قیمت کارت ویزیت های فانتزی

نوع جنس 
سایز 
تعداد 
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری 
چاپ یکروزه
قیمت 
تحویل
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
 لمینت برجسته
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۵۹۰۰۰
۱۰ روزه
۱۶۷۰۰۰
۵ روزه
          
 لمینت براق
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۴۲۰۰۰
۱۰ روزه
۱۵۰۰۰۰
۵ روزه
۱۸۸۰۰۰
۱ روزه
 لمینت براق
۹ در ۶
۵۰۰
یکرو/دورو
۸۸۰۰۰
۱۰ روزه
۹۶۰۰۰
۵ روزه
۱ روزه
 لمینت مات
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۲۴۲۰۰۰
۱۰ روزه
۲۵۰۰۰۰
۵ روزه
۲۸۸۰۰۰
۱ روزه
 لمینت مات
۹ در ۶
۵۰۰
یکرو/دورو
۱۴۱۰۰۰
۱۰ روزه
۱۴۹۰۰۰
۵ روزه
۱ روزه
 لمینت براق طرح موج
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۴۲۰۰۰
۱۰ روزه
 لمینت مات طرح موج
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۲۴۲۰۰۰
۱۰ روزه
 لمینت برجسته طلاکوب
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۲۵۹۰۰۰
۲۰ روزه
 طلا کارت لمینت مات
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۳۴۹۰۰۰
۱۵ روزه
 طلا کارت لمینت براق
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۲۳۸۰۰۰
۱۵ روزه
 سلفون مات موضعی
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۱۶۰۰۰
۱۵ روزه
 سلفون مات طلاکوب
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۲۰۱۰۰۰
۱۵ روزه
          
 آهنربایی
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو
۲۰ روزه
 لمینت برجسته ویزیتی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۲۷۰۰۰
۱۰ روزه
 لمینت براق ویزیتی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۱۴۰۰۰
۱۳ روزه
 لمینت مات ویزیتی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۹۴۰۰۰
۱۳ روزه
 لمینت برجسته کوچک
۵/۹ در ۵/۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۱۹۰۰۰
۱۰ روزه
          
 لمینت برجسته طلاکوب کوچک
۵/۹ در ۵/۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۹۴۰۰۰
۲۰ روزه
 لمینت براق مربع
۵/۵ در ۵/۵
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۹۲۰۰۰
۱۳ روزه
 لمینت مات مربع
۵/۵ در ۵/۵
۱۰۰۰
یکرو/دورو
۱۵۸۰۰۰
۱۳ روزه
    

لیست قیمت کارت ویزیت های پی وی سی

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
 پی وی سی ۳۰۰ میکرون
۶ در ۹
۵۰۰ عدد
یکرو/دورو
۲۳۰۰۰۰
۱۰ روزه
پی وی سی ۵۰۰ میکرون
۶ در ۹
۵۰۰ عدد
یکرو/دورو
۲۴۷۰۰۰
۱۰ روزه
۲۶۷۰۰۰
۵ روزه
۱۰۰۰ عدد
۳۸۸۰۰۰
۱۰ روزه
پی وی سی ۷۶۰ میکرون
۶ در ۹  
۲۵۰ عدد
یکرو/دورو
 
۳۴۱۰۰۰
۱۰ روزه
۵۰۰ عدد
۵۳۶۰۰۰
۱۰ روزه
۱۰۰۰ عدد
۹۱۵۰۰۰
۱۰ روزه
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک
۶ در ۹
۵۰۰ عدد
یکرو/دورو
۷۳۵۰۰۰
۲۰ روزه
پی وی سی برفکی نیمه شفاف
۶ در ۹
۵۰۰ عدد
یکرو/دورو
۲۳۷۰۰۰
۱۰ روزه
 

لیست قیمت کارت ویزیت های خاص

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
لمینت براق دایره
۶ در ۶ 
۱۰۰۰ عدد
دورو
۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
لمینت مات دایره
۶ در ۶ 
۱۰۰۰ عدد
دورو
۲۰۰/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کرافت متالایز مربع
۶ در ۶ 
۱۰۰۰ عدد
دورو
۱۹۰/۰۰۰ تومان
۱۵ روزه
کرافت متالایز دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۲۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵ روزه
لمینت کرافت
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۲۰۳/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کرافت ساده
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۱۰۹/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کارتی ۳۰۰ گرمی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰ عدد
یکرو
۷۰/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
۱۰۰۰ عدد
دورو
۷۵/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کارتی ۳۰۰ گرمی
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۹۵/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
لمینت کارتی ۳۰۰ گرمی
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۱۴۶/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کتان امباس دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۱۰۲/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کتان لمینت امباس دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰ عدد
دورو
۱۸۸/۰۰۰ تومان
۱۰ روزه
کارت رمزینه (اسکرچ)
تعداد بیشتر شامل تخفیف میباشد
۸/۵ در ۵/۵
۱۰۰۰ عدد
دورو
تماس گرفته شود
۱۰ روزه
سه بعدی
NEW
۹ در ۶
۲۵۰ عدد
یکرو
تماس گرفته شود
۱۴ روزه
فابریانو طلاکوب لب طلا
NEW
۹ در ۶
۲۵۰ عدد
یکرو
تماس گرفته شود
۱۲ روزه
فـلـزی
NEW
۹ در ۵/۵
یک عدد
یکرو
تماس گرفته شود
۵ روزه
 

 

لیست قیمت کارت ویزیت های مخملی

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
چاپ یکروزه
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
سلفون مات مخملی
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۱۰۹۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
دورو
۱۱۹۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
سلفون مات مخملی دورگرد
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
 
۱۶۴۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
سلفون مات مخملی موضعی
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
 
۱۸۹۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
سلفون مات مخملی طلاکوب
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
 
۲۷۴۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
لمینت مخملی برجسته کوچک
۵/۹ در ۵/۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
 
۱۷۵۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
لمینت مخملی برجسته بزرک
۹ در ۶
۱۰۰۰
یکرو/دورو
 
۲۳۳۰۰۰
۱۰ روزه
۵ روزه
  

 

لیست قیمت کارت ویزیت های دیجیتال (فوری)

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
شیشه ای شفاف ترنسپرنت
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۱۵۰۰۰۰
۵ روزه
۲۰۰۰۰۰
۴ ساعته
شیشه ای نیمه شفاف ترنسپرنت
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۱۷۰۰۰۰
۵ روزه
۲۲۰۰۰۰
۴ ساعته
کرافت
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۱۷۰۰۰۰
۲ روزه
لمینت براق
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۱۴۰۰۰۰
۴ ساعته
لمینت مات
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۱۶۰۰۰۰
۴ ساعته
کتان
۸/۵ در ۵
۱۰۰
یکرو/دورو
۴۰۰۰۰
۴ ساعته
کارت پرسنلی
PVC 760
۹ در ۶
یک عدد
دورو
۴۰۰۰
۱ روزه
پی وی سی متالیک
PVC 760
۹ در ۶
۱۰۰ عدد
دورو
۴۰۰۰۰۰
۱ روزه
آهنربایی
۸/۵ در ۵
۱۰۰ عدد
یکرو
۲۵۰۰۰۰
۲ روزه
        

لیست قیمت لیبل ها (کاغذ پشت چسبدار)

نوع جنس
سایز
تعداد
نوع چاپ
چاپ معمولی
چاپ فوری
چاپ یکروزه
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
لیبل یووی 
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۵۵۰۰۰
۱۰ روزه
۶۰۰۰۰
۵ روزه
۹۵۰۰۰
۱ روزه
لیبل سلفون براق
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۵۷۰۰۰
۱۰ روزه
۶۲۰۰۰
۵ روزه
لیبل سلفون مات
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۵۷۰۰۰
۳۰ روزه
۵ روزه
لیبل سلفون مات طلاکوب
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۹۶۰۰۰
۳۰ روزه
۵ روزه
لیبل یووی قالب دار
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۹۰۰۰۰
۱۵ روزه
۵ روزه
لیبل متالایز
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۲۸۴۰۰۰
۳۰ روزه
 
 
لیبل شیشه ای
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
۲۱۹۰۰۰
۱۰ روزه
 
 
برچسب اموال تکرنگ
۵/۵ در ۱/۵
۱۰۰۰
یکرو
۲۲۰۰۰۰
۵ روزه
 
 
برچسب اموال رنگی
۵/۵ در ۱/۵
۱۰۰۰
یکرو
۲۵۰۰۰۰
۵ روزه
 
 
هلوگرام
۲ در ۲
۱۰۰۰
یکرو
۴۵۰۰۰۰
۵ روزه
 
 
لیبل PVC
۸/۵ در ۴/۸
۱۰۰۰
یکرو
تماس گرفته شود
۵ روزه
 
 
لیبل پلی استر
۲ در ۳
۱۰۰۰
یکرو
تماس گرفته شود
۱۰ روزه
 
 
لیبل گچی
۵/۵ در ۱/۵
۱۰۰۰
یکرو
۳۵۰۰۰۰
۵ روزه
 
 
توضیحات: در مورد طراحی و چاپ لیبل در ارتباط با مجوزات و قوانین مربوطه حتما با دفتر تماس بگیرید (بعضی از کارها نیاز به مجوز دارند)

لیست قیمت کارت ویزیت های قالب دار

نوع جنس
سایز
تعداد
یکرو
دورو
چاپ معمولی
چاپ فوری
چاپ یکروزه
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
قیمت
تحویل
کارت ویزیت با قالب دلخواه
نحوه محاسبه قیمت:
هزینه ساخت قالب: مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ تومان
هزینه ضرب قالب بوسیله دستگاه: هر ۱۰۰۰ عدد مبلغ ۷۰٫۰۰۰ تومان 
در صورتیکه سفارش بالای ۱۰۰۰ عدد داشته باشید هزینه ضرب قالب فقط محاسبه خواهد شد