خانه / لیست قیمت کاتالوگ ، بروشور

لیست قیمت کاتالوگ ، بروشور

راهنمای استفاده از لیست قیمت (کلیک نمایید)

راهنمای استفاده از لیست قیمت (کلیک نمایید)

در این قسمت راهنمای استفاده از لیست قیمت کاتالوگ ، بروشور قرار گرفته است

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور ، ثبت سفارش آنلاین

  • کاتالوگ گلاسه یووی 300 گرمی
  • کاتالوگ سلفون مات 300 گرمی
  • کاتالوگ سلفون براق 300 گرمی
  • کاتالوگ سوسماری 300 گرمی
  • بروشور گلاسه 135 گرمی

لیست قیمت کاتالوگ گلاسه یووی 300 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

سایز A4 – فرم 18 لت

200×288 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

896000

10 روز کاری

950000

5 روز کاری
دورو چاپ

1094000

10 روز کاری

1148000

5 روز کاری

سایز A5 – فرم 8 لت

192×145 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

448000

10 روز کاری

475000

5 روز کاری
دورو چاپ

547000

10 روز کاری

574000

5 روز کاری

سایز A6 – فرم 6 لت

144×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

332000

10 روز کاری

350000

5 روز کاری
دورو چاپ

398000

10 روز کاری

416000

5 روز کاری
     
     

کاتالوگ گلاسه یووی 300 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت کاتالوگ سلفون مات 300 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

سایز A4 – فرم 18 لت

200×288 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

896000

10 روز کاری

950000

5 روز کاری
دورو چاپ

1094000

10 روز کاری

1148000

5 روز کاری

سایز A5 – فرم 8 لت

192×145 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

448000

10 روز کاری

475000

5 روز کاری
دورو چاپ

547000

10 روز کاری

574000

5 روز کاری

سایز A6 – فرم 6 لت

144×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

332000

10 روز کاری

350000

5 روز کاری
دورو چاپ

398000

10 روز کاری

416000

5 روز کاری
     
     

کاتالوگ سلفون مات 300 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت کاتالوگ سلفون براق 300 گرمی

( 18 لت )

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

سایز A4 – فرم 18 لت

200×288 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

896000

10 روز کاری

950000

5 روز کاری
دورو چاپ

1094000

10 روز کاری

1148000

5 روز کاری

سایز A5 – فرم 8 لت

192×145 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

448000

10 روز کاری

475000

5 روز کاری
دورو چاپ

547000

10 روز کاری

574000

5 روز کاری

سایز A6 – فرم 6 لت

144×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

332000

10 روز کاری

350000

5 روز کاری
دورو چاپ

398000

10 روز کاری

416000

5 روز کاری
     
     

کاتالوگ سلفون براق 300 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت کاتالوگ سوسماری 300 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A4

200×288 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

1200000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

1200000

10 روز کاری

5 روز کاری
     
     

کاتالوگ سوسماری 300 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت بروشور گلاسه 135 گرمی  ( تا شده )

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A4

200×288 میلیمتر

1000 عدد
دورو چاپ

405000

10 روز کاری

425000

5 روز کاری
2000 عدد
دورو چاپ

653000

10 روز کاری

678000

5 روز کاری

A3

290×400 میلیمتر

1000 عدد
دورو چاپ

800000

10 روز کاری

820000

5 روز کاری
2000 عدد
دورو چاپ

1287000

10 روز کاری

1312000

5 روز کاری
     
     

بروشور گلاسه 135 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)