خانه / لیست قیمت کاتالوگ ، بروشور

لیست قیمت کاتالوگ ، بروشور

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور

لیست قیمت کاتالوگ گلاسه یووی 300 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

سایز A4 – فرم 18 لت

200×288 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

735000

10 روز کاری

780000

5 روز کاری
دورو چاپ

900000

10 روز کاری

945000

5 روز کاری

سایز A5 – فرم 8 لت

192×145 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری

سایز A6 – فرم 6 لت

144×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری
     
     

 

لیست قیمت کاتالوگ سلفون مات 300 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

سایز A4 – فرم 18 لت

200×288 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

765000

10 روز کاری

810000

5 روز کاری
دورو چاپ

945000

10 روز کاری

990000

5 روز کاری

سایز A5 – فرم 8 لت

192×145 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری

سایز A6 – فرم 6 لت

144×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری
     
     

 

لیست قیمت کاتالوگ سلفون براق 300 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

سایز A4 – فرم 18 لت

200×288 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

765000

10 روز کاری

810000

5 روز کاری
دورو چاپ

945000

10 روز کاری

990000

5 روز کاری

سایز A5 – فرم 8 لت

192×145 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری

سایز A6 – فرم 6 لت

144×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

5 روز کاری
     
     

 

لیست قیمت کاتالوگ سوسماری 300 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A4

200×288 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

930000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

1050000

10 روز کاری

5 روز کاری
     
     

 

لیست قیمت بروشور گلاسه (تا شده) 135 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A4

200×288 میلیمتر

1000 عدد
دورو چاپ

488000

10 روز کاری

508000

5 روز کاری
2000 عدد
دورو چاپ

792000

10 روز کاری

817000

5 روز کاری

A3

290×400 میلیمتر

1000 عدد
دورو چاپ

967000

10 روز کاری

987000

5 روز کاری
2000 عدد
دورو چاپ

1565000

10 روز کاری

1590000

5 روز کاری