خانه / لیست قیمت پاکت اسنادی

لیست قیمت پاکت اسنادی

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور

پاکت تحریر 80 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت تحریر 80 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت تحریر 80 گرمی

نوع پاکت

سایز فایل

تعداد

قیمت

زمان تحویل

پاکت نامه

 260×230

1000

291000

10 روز کاری

2000

493000

10 روز کاری

5000

1070000

10 روز کاری
 

پاکت A5

345×245

1000

350000

10 روز کاری

2000

577000

10 روز کاری

5000

1240000

10 روز کاری
 

پاکت A4

480×345

1000

683000

10 روز کاری

2000

1120000

10 روز کاری

5000

2397000

10 روز کاری
 

پاکت تحریر 80 گرمی

پاکت تحریر 100 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت تحریر 100 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت تحریر 100 گرمی

نوع پاکت

سایز فایل

تعداد

قیمت

زمان تحویل

پاکت نامه

 260×230

1000

388000

10 روز کاری
 

پاکت A5

345×245

1000

459000

10 روز کاری
 

پاکت A4

480×345

1000

902000

10 روز کاری
 

پاکت تحریر 100 گرمی

پاکت تحریر 120 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت تحریر 120 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت تحریر 120 گرمی

نوع پاکت

سایز فایل

تعداد

قیمت

زمان تحویل

پاکت A3

670×475

1000

2156000

10 روز کاری
 

پاکت تحریر 120 گرمی

پاکت گلاسه 135 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت گلاسه 135 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت گلاسه 135 گرمی

نوع پاکت

سایز فایل

تعداد

قیمت

زمان تحویل

پاکت نامه

 260×230

1000

421000

10 روز کاری

2000

752000

10 روز کاری

5000

1719000

10 روز کاری
 

پاکت A5

345×245

1000

496000

10 روز کاری

2000

869000

10 روز کاری

5000

1970000

10 روز کاری
 

پاکت A4

480×345

1000

975000

10 روز کاری

2000

1704000

10 روز کاری

5000

3856000

10 روز کاری
 

پاکت گلاسه 135 گرمی

پاکت کتان 120 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت کتان 120 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت کتان 120 گرمی

نوع پاکت

سایز فایل

تعداد

قیمت

زمان تحویل

پاکت نامه

 260×230

1000

533000

10 روز کاری
 

پاکت A5

345×245

1000

630000

10 روز کاری
 

پاکت A4

480×345

1000

1243000

10 روز کاری
 

پاکت A3

670×475

1000

2324000

10 روز کاری
 

پاکت کتان 120 گرمی

پاکت کارتی 140 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت کارتی 140 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت کارتی 140 گرمی

نوع پاکت

سایز فایل

تعداد

قیمت

زمان تحویل

پاکت نامه

 258×236

1000

661000

15 روز کاری

2000

1165000

15 روز کاری
 

پاکت A5

 348×245

1000

683000

15 روز کاری

2000

1198000

15 روز کاری
 

پاکت A4

 478×345

1000

1299000

15 روز کاری

2000

2296000

15 روز کاری
 

پاکت کارتی 140 گرمی