لیست قیمت نایلون ، نایلکس ، کیسه های تبلیغاتی

نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کافیست روی متن مورد نظر کلیک نمایید

لیست قیمت کیسه نایلکس و نایلونی ( بدون چاپ )

در انبار موجود و آماده تحویل میباشند

(حداقل سفارش یک کیسه میباشد)

قیمت نایلون خـام ( قیمت امروز )

* کیسه نایلونی براق دسته موزی (مواد نو) کیلویی ۲۱۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلکس مات خشک دسته موزی کیلویی ۲۳۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلکس آجدار  دسته رکابی کیلویی ۱۷۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلونی براق  دسته رکابی (مواد نوکیلویی ۲۲۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلونی براق دسته تقویت (مواد نو) کیلویی ۲۱۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلونی براق دسته بندی (مواد نو) کیلویی ۲۱۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلونی براق دسته بندی بغل کاست (مواد نوکیلویی ۲۳۰۰۰ تومان 

* کیسه نایلکس مات خشک دسته بندی بغل کاست کیلویی ۲۴۰۰۰ تومان 

* نایلون به صورت رول یا طاقه (مواد نوکیلویی ۲۱۰۰۰ تومان

* دسته موزی و دسته رکابی هر کیسه ۲۵ کیلوگرم میباشد

* دسته تقویت و دسته بندی هر کیسه ۲۰ کیلوگرم میباشد

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلونی دسته موزی (پانچ شده) (مواد نو) (۱۸۰ میکرون) (رنگ شیری) (تحمل بار تا ۳ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۰۱

۳۰ × ۲۰

۴۴۰

۶۴۰

۶۴۰

۱۰۴۰

۱۰۰۲

۳۵ × ۲۵

۵۲۵

۷۲۵

۷۲۵

۱۱۲۵

۱۰۰۳

۴۰ × ۳۰

۶۲۰

۸۲۰

۸۲۰

۱۲۲۰

۱۰۰۴

۵۰ × ۳۵

۹۰۰

۱۱۰۰

۱۱۰۰

۱۵۰۰

۱۰۰۵

۵۵ × ۴۵

۱۲۵۰

۱۴۵۰

۱۴۵۰

۱۸۵۰

۱۰۰۶

۶۵ × ۵۵

۱۸۱۵

۲۰۱۵

۲۰۱۵

۲۴۱۵

mozi
توضیحات: عرض کیسه دسته موزی ، کد ۱۰۰۵ و کد ۱۰۰۶ که بزرگترین سایزها در جدول هستند با کاست های بغل محاسبه شده اند

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلکس خشک دسته موزی (پانچ شده) (۱۶۰ میکرون) (رنگ مشکی) (تحمل بار تا ۳ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۰۷

۳۰ × ۲۰

۴۰۰

۶۰۰

۶۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۸

۳۵ × ۲۵

۵۰۵

۷۰۵

۷۰۵

۱۱۰۵

۱۰۰۹

۴۰ × ۳۰

۶۲۰

۸۲۰

۸۲۰

۱۲۲۰

۱۰۱۰

۵۰ × ۳۵

۸۲۰

۱۰۲۰

۱۰۲۰

۱۴۲۰

mozi

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلکس دسته رکابی آجدار (۹۰ میکرون) (رنگ شیری) (تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۱۱

۴۰ × ۳۰

۳۵۰

۵۵۰

۵۵۰

۹۵۰

۱۰۱۲

۴۷ × ۳۷

۴۱۵

۶۱۵

۶۱۵

۱۰۱۵

۱۰۱۳

۵۵ × ۴۵

۵۱۰

۷۱۰

۷۱۰

۱۱۱۰

۱۰۱۴

۶۵ × ۵۵

۶۸۵

۸۸۵

۸۸۵

۱۲۸۵

۱۰۱۵

۷۵ × ۶۵

۱۳۵۰

۱۵۵۰

۱۵۵۰

۱۹۵۰

۱۰۱۶

۹۰ × ۷۰

۲۰۰۰

۲۳۰۰

۲۳۰۰

۲۸۰۰

rekabi

توضیحات: در این نوع کیسه (دسته رکابی) حتما به کاست ها دقت نمایید. عرض نوشته شده به همراه کاست های بغل محاسبه شده است

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلونی دسته رکابی (۹۰ میکرون) (رنگ شیری) (تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۱۷

۴۰ × ۳۰

۱۰۱۸

۴۷ × ۳۷

۱۰۱۹

۵۵ × ۴۵

۱۲۵۰

۱۴۵۰

۱۴۵۰

۱۸۵۰

۱۰۲۰

۶۵ × ۵۵

۱۹۰۰

۲۱۰۰

۲۱۰۰

۲۵۰۰

۱۰۲۱

۷۵ × ۶۵

۲۵۰۰

۲۸۰۰

۲۸۰۰

۳۳۰۰

۱۰۲۲

۹۰ × ۷۰

۴۷۰۰

۵۰۰۰

۵۰۰۰

۵۵۰۰

rekabi

توضیحات: در این نوع کیسه (دسته رکابی) حتما به کاست ها دقت نمایید. عرض نوشته شده به همراه کاست های بغل محاسبه شده است

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلونی دسته تقویت (۱۴۰ میکرون) (کف کاست) (مواد نو) (رنگ شیری / مشکی) (تحمل بار تا ۵ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۲۳

۴۰ × ۳۰

۷۱۵

۹۱۵

۹۱۵

۱۳۱۵

۱۰۲۴

۴۵ × ۳۵

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۴۰۰

۱۰۲۵

۵۰ × ۴۰

۹۸۰

۱۱۸۰

۱۱۸۰

۱۵۸۰

۱۰۲۶

۶۰ × ۵۰

۱۴۳۵

۱۶۳۵

۱۶۳۵

۲۰۳۵

taghviyat

توضیحات: کیسه های دسته تقویت لایه تقویت در قسمت دستگیره و کاست کف جهت بارهای نیمه حجیم استفاده می شوند

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلونی دسته بندی (۱۴۰ میکرون) (کف کاست) (مواد نو) (رنگ شیری / مشکی) (تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۲۷

۴۰ × ۳۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۴۰۰

۱۰۲۸

۴۵ × ۳۵

۹۸۰

۱۱۸۰

۱۱۸۰

۱۵۸۰

۱۰۲۹

۵۰ × ۴۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۴۰۰

۱۸۰۰

۱۰۳۰

۶۰ × ۵۰

۱۶۰۰

۱۸۰۰

۱۸۰۰

۲۲۰۰

توضیحات: کیسه های دسته بندی کف کاست جهت بارهای نیمه حجیم استفاده می شوند

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلونی دسته بندی بغل کاست (۱۴۰ میکرون) (مواد نو) (رنگ شیری / مشکی) (تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۳۱

۴۵ × ۴۵

۱۳۵۰

۱۵۵۰

۱۵۵۰

۱۹۵۰

۱۰۳۲

۵۸ × ۵۵

۱۷۵۰

۱۹۵۰

۱۹۵۰

۲۳۵۰

bandi
توضیحات: کیسه های دسته بندی بغل کاست جهت بارهای حجیم استفاده می شوند

چاپ سیلک (مقدار کم سفارش)

مناسب شرکتها ، فروشگاهها ، تبلیغات در نمایشگاه ، سوپرمارکتها ، داروخانه ها ، لوازم ورزشی ، تلفن همراه ، بوتیک ها

(حداقل سفارش ۱۰۰۰ عدد میباشد)(قیمت به تومان)

تحویل فوری حتی یکروزه

کیسه نایلکس خشک دسته بندی بغل کاست (۱۴۰ میکرون) (مواد نو) (رنگ شیری / مشکی) (تحمل بار تا ۴ کیلوگرم)

(قیمت هر عدد کیسه به تومان)
کد محصول
ارتفاع × عرض
تک رنگ یک طرف چاپ
تک رنگ دو طرف چاپ
دو رنگ یک طرف چاپ
دو رنگ دو طرف چاپ

۱۰۳۳

۴۵ × ۴۵

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۱۶۰۰

۲۰۰۰

۱۰۳۴

۵۸ × ۵۵

bandi
توضیحات: کیسه های دسته بندی بغل کاست جهت بارهای حجیم استفاده می شوند

لیست قیمت چاپ ماشینی

مناسب سازمانها ، شرکتها ، ارگانها ، فروشگاهها و رستورانهای زنجیره ای 

زمان تحویل ۱۰ الی ۱۵ روز کاری

* شما می توانید قیمت نایلون خام مورد نظر خود را با هزینه چاپ ماشینی جمع نموده و ضرب در مقدار سفارش نمایید
* هزینه کلیشه در چاپ ماشینی بعد از دریافت طرح توسط واحد کلیشه سازی محاسبه می شود
* در چاپ ماشینی هزینه کلیشه / حمل و نقل و باربری / به عهده سفارش دهنده می باشد
حداقل سفارش نایلون دسته موزی و دسته رکابی جهت چاپ ماشینی ۲۰۰ کیلوگرم میباشد / اگر مقدار کمتری سفارش دارید به لیست قیمت چاپ سیلک مراجعه نمایید
حداقل سفارش نایلون دسته تقویت و دسته بندی جهت چاپ ماشینی ۳۰۰ کیلوگرم میباشد
زمان تحویل سفارش بصورت چاپ ماشینی ۱۰ الی ۱۵ روز کاری میباشد
حداقل سفارش نایلون جهت چاپ تصـویر یک تن معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم میباشد
امکان تولید نایلون تا عرض ۱۶۰ سانتی متر در این مجموعه فراهم میباشد
امکان تولید نایلون بصورت رول و طاقه در این مجموعه فراهم میباشد
امکان تولید نایلون یک طرف شیری رنگ و یک طرف شفاف در این مجموعه فراهم میباشد (حداقل ۳۰۰ کیلوگرم)
* امکان تولید نایلون شفاف بدون چاپ و یا با چاپ رگباری در این مجموعه فراهم میباشد
* در چاپ ماشینی مبلغ کل بعد از وزن نهایی تولید شده محاسبه خواهد شد

قیمت نایلون خـام ( قیمت امروز ) 

 

هزینه چاپ ماشینی 

* کیسه نایلونی براق دسته موزی (مواد نو) کیلویی ۲۱۰۰۰ تومان
* کیسه نایلکس مات خشک دسته موزی کیلویی ۲۳۰۰۰ تومان
* کیسه نایلکس آجدار  دسته رکابی کیلویی ۱۷۰۰۰ تومان
* کیسه نایلونی براق  دسته رکابی (مواد نو) کیلویی ۲۲۰۰۰ تومان
* کیسه نایلونی براق دسته تقویت (مواد نو) کیلویی ۲۱۰۰۰ تومان
* کیسه نایلونی براق دسته بندی (مواد نو) کیلویی ۲۱۰۰۰ تومان
* کیسه نایلونی براق دسته بندی بغل کاست (مواد نو) کیلویی ۲۳۰۰۰ تومان
* کیسه نایلکس مات خشک دسته بندی بغل کاست کیلویی ۲۴۰۰۰ تومان
* نایلون به صورت رول یا طاقه (مواد نو) کیلویی ۲۱۰۰۰ تومان

+

* یک رنگ یک طرف چاپ کیلویی ۲۵۰۰ تومان (حداقل ۲۰۰ کیلوگرم )
* یک رنگ دو طرف چاپ کیلویی ۳۵۰۰ تومان (حداقل ۲۰۰ کیلوگرم )
* دو رنگ یک طرف چاپ کیلویی ۳۵۰۰ تومان (حداقل ۲۰۰ کیلوگرم )
* دو رنگ دو طرف چاپ کیلویی ۶۰۰۰ تومان (حداقل ۵۰۰ کیلوگرم )

↓  تعداد کیسه در هر کیلوگرم  ↓

به نوع جنس کیسه ها دقت فرمایید

تعداد در هر کیلوگرم حدودا با تلرانس چند عدد بیشتر یا کمتر در نظر گرفته شده است

کیسه دسته موزی  ۱۸۰ میکرون

سایزجنس نایلونی نرمجنس نایلکس خشک
 شیریشیری
۲۰ در ۳۰۸۷ عدد ۱۱۵ عدد
۲۵ در ۳۵۶۵ عدد ۷۵ عدد
۳۰ در ۴۰۵۰ عدد۵۵ عدد
۳۵ در ۵۰۳۰ عدد۳۷ عدد
۴۵ در ۵۵۲۰ عدد
۵۵ در ۶۵۱۳ عدد
 

کیسه دسته رکابی ۹۰ میکرون

سایزجنس نایلکس آجدارجنس نایلونی نرم
 شیریشیری
۳۰ در ۴۰۱۱۵ عدد
۳۷ در ۴۷۸۰ عدد
۴۵ در ۵۵۵۵ عدد۲۱ عدد
۵۵ در ۶۵۳۵ عدد۱۳ عدد
۶۵ در ۷۵۱۵عدد۱۰ عدد
۷۰ در ۹۰۱۰ عدد۵ عدد
 

کیسه دسته تقویت  ۱۴۰ میکرون

سایز

جنس نایلونی نرم

 
 شیری – مشکی 
۳۰ در ۴۰۴۱ عدد 
۳۵ در ۴۵۳۵ عدد 
۴۰ در ۵۰۲۷ عدد 
۵۰ در ۶۰۱۷ عدد 
 

کیسه دسته بندی ته کاست ۱۴۰ میکرون

سایز

جنس نایلونی نرم 

 
 شیری – مشکی 
۳۰ در ۴۰۳۵ عدد 
۳۵ در ۴۵۲۷ عدد 
۴۰ در ۵۰۲۱ عدد 
۵۰ در ۶۰۱۵ عدد 
 

کیسه دسته بندی بغل کاست ۱۶۰ میکرون

جنس نایلونی نرم

سایز 

شیری – مشکی

 
۴۵ در ۴۵۲۰ عدد 
۵۵ در ۵۸۱۵ عدد 

 

کیسه دسته بندی بغل کاست ۱۶۰ میکرون

جنس نایلکس خشک

سایز 

شیری

 
۴۵ در ۴۵۲۰ عدد 
۵۵ در ۵۸ 

قابل توجه : 

نقشه و نمای نایلونها در تصویر زیر قرار گرفته است. دوستانی که می خواهند فضای چاپ و نوع نایلون و قرار گرفتن کاست های نایلونها را ببینند به تصویر راهنمای زیر دقت نمایند (به کاست نایلونها حتما دقت شود)
ghaleb-nylon-web24-94.3.26