لیست قیمت ست اداری

ست اداری

زمان تحویل  ۱۰  روز کاری

مشخصات سفارش

قیمت (تومان)

 

سربرگ A4

سربرگ A5

سربرگ A6

پاکت نامه

پاکت A4

تحریر ۸۰ گرم

تحریر ۱۰۰ گرم

کتان ۱۲۰ گرم

سری اول

۲۰۰۰ عدد

۲۰۰۰ عدد

۱۰۰۰ عدد

۱۰۹۸۰۰۰

۱۴۲۲۰۰۰

۱۸۷۰۰۰۰

سری دوم

۳۰۰۰ عدد

۱۰۰۰ عدد

۱۰۹۸۰۰۰

۱۴۲۲۰۰۰

۱۸۷۰۰۰۰

سری سوم

۱۰۰۰ عدد

۱۰۰۰ عدد

۱۰۰۰ عدد

۱۲۴۵۰۰۰

۱۶۰۷۰۰۰

۲۲۴۶۰۰۰

این فرم ها از نظر تیراژ و محصولات به ۳ سری تقسیم شده که طبق نیاز توسط مشتری انتخاب می شود