خانه / لیست قیمت ست اداری

لیست قیمت ست اداری

ست اداری

مشخصات سفارش

قیمت (تومان)

 
 
سربرگ A4
سربرگ A5
سربرگ A6
پاکت نامه
پاکت A4
تحریر 80 گرم
تحریر 100 گرم
کتان 120 گرم
زمان تحویل
سری اول
2000 عدد
2000 عدد
1000 عدد
990000
1153000
1377000
10 روزکاری
سری دوم
3000 عدد
1000 عدد
990000
1153000
1377000
10 روزکاری
سری سوم
1000 عدد
1000 عدد
1000 عدد
1080000
1259000
1696000
10 روزکاری
این فرم ها از نظر تیراژ و محصولات به 3 سری تقسیم شده که طبق نیاز توسط مشتری انتخاب می شود