لیست قیمت ست اداری

ست اداری

زمان تحویل  ۱۰  روز کاری

مشخصات سفارش

قیمت (تومان)

 

سربرگ A4

سربرگ A5

سربرگ A6

پاکت نامه

پاکت A4

تحریر ۸۰ گرم

تحریر ۱۰۰ گرم

کتان ۱۲۰ گرم

سری اول

۲۰۰۰ عدد

۲۰۰۰ عدد

۱۰۰۰ عدد

۱۰۴۷۰۰۰

۱۵۵۱۰۰۰

۱۹۹۹۰۰۰

سری دوم

۳۰۰۰ عدد

۱۰۰۰ عدد

۱۰۴۷۰۰۰

۱۵۵۱۰۰۰

۱۹۹۹۰۰۰

سری سوم

۱۰۰۰ عدد

۱۰۰۰ عدد

۱۰۰۰ عدد

۱۱۹۳۰۰۰

۱۷۴۲۰۰۰

۲۳۸۰۰۰۰

این فرم ها از نظر تیراژ و محصولات به ۳ سری تقسیم شده که طبق نیاز توسط مشتری انتخاب می شود