خانه / لیست قیمت ست اداری

لیست قیمت ست اداری

ست اداری

مشخصات سفارش

قیمت (تومان)

 
 
سربرگ A4
سربرگ A5
سربرگ A6
پاکت نامه
پاکت A4
تحریر 80 گرم
تحریر 100 گرم
کتان 120 گرم
زمان تحویل
سری اول
2000 عدد
2000 عدد
1000 عدد
1176000
1501000
2061000
10 روزکاری
سری دوم
3000 عدد
1000 عدد
1176000
1501000
2061000
10 روزکاری
سری سوم
1000 عدد
1000 عدد
1000 عدد
1327000
1764000
2380000
10 روزکاری
این فرم ها از نظر تیراژ و محصولات به 3 سری تقسیم شده که طبق نیاز توسط مشتری انتخاب می شود