خانه / لیست قیمت ست اداری

لیست قیمت ست اداری

ست اداری

مشخصات سفارش

قیمت (تومان)

 
 
سربرگ A4
سربرگ A5
سربرگ A6
پاکت نامه
پاکت A4
تحریر 80 گرم
تحریر 100 گرم
کتان 120 گرم
زمان تحویل
سری اول
2000 عدد
2000 عدد
1000 عدد
863000
1170000
1272000
10 روزکاری
سری دوم
3000 عدد
1000 عدد
863000
1170000
1272000
10 روزکاری
سری سوم
1000 عدد
1000 عدد
1000 عدد
953000
1353000
1448000
10 روزکاری
این فرم ها از نظر تیراژ و محصولات به 3 سری تقسیم شده که طبق نیاز توسط مشتری انتخاب می شود
 
 

 

 

shares