خانه / لیست قیمت دسته فاکتور ، قبض ، رسید

لیست قیمت دسته فاکتور ، قبض ، رسید

راهنمای استفاده از لیست قیمت (کلیک نمایید)

راهنمای استفاده از لیست قیمت (کلیک نمایید)

در این قسمت راهنمای استفاده از لیست قیمت کارت ویزیت قرار گرفته است

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور ، ثبت سفارش آنلاین

راهنمای استفاده از این صفحه:

توجه: مانند تصویر بالا (روی یکی از کلیدهای زیر) کلیک نمایید تا لیست مورد نظر باز شود

 

  • دسته فاکتور تحریر
  • دسته فاکتور کاربن لس
  • دسته قبض تحریر
  • دسته قبض کاربن لس
  • دسته قبض گلاسه
  • خدمات فوری

لیست قیمت دسته فاکتور

( رو تحریر 80 گرمی – زیر الوان 60 گرمی )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A6

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

207000

282000

7 روز کاری

دو رنگ

253000

363000

چهار رنگ

345000

500000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A6

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

403000

598000

7 روز کاری

دو رنگ

478000

696000

چهار رنگ

702000

989000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

138000

213000

7 روز کاری

دو رنگ

190000

282000

چهار رنگ

265000

374000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

253000

363000

7 روز کاری

دو رنگ

340000

489000

چهار رنگ

437000

616000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

529000

765000

7 روز کاری

دو رنگ

621000

932000

چهار رنگ

777000

1070000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

253000

386000

7 روز کاری

دو رنگ

305000

460000

چهار رنگ

432000

587000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

437000

633000

7 روز کاری

دو رنگ

547000

794000

چهار رنگ

673000

932000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

857000

1242000

7 روز کاری

دو رنگ

1087000

1450000

چهار رنگ

1214000

1628000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

483000

719000

7 روز کاری

دو رنگ

593000

834000

چهار رنگ

765000

943000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

794000

1087000

7 روز کاری

دو رنگ

903000

1219000

چهار رنگ

1116000

1461000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

1656000

2329000

7 روز کاری

دو رنگ

1944000

2559000

چهار رنگ

2249000

2870000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B6

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

230000

322000

7 روز کاری

دو رنگ

305000

420000

چهار رنگ

426000

587000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B6

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

437000

593000

7 روز کاری

دو رنگ

558000

777000

چهار رنگ

621000

903000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

173000

253000

7 روز کاری

دو رنگ

219000

322000

چهار رنگ

305000

426000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

294000

426000

7 روز کاری

دو رنگ

432000

575000

چهار رنگ

524000

690000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

593000

840000

7 روز کاری

دو رنگ

777000

1007000

چهار رنگ

851000

1162000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

322000

483000

7 روز کاری

دو رنگ

432000

621000

چهار رنگ

587000

794000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

541000

817000

7 روز کاری

دو رنگ

748000

1000000

چهار رنگ

915000

1237000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

1058000

1570000

7 روز کاری

دو رنگ

1133000

1800000

چهار رنگ

1271000

1892000

 

دسته فاکتور تحریر (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت دسته فاکتور

( کاربن لس  NCR )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A6

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

230000

322000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

242000

334000

دو رنگ قرمز مشکی

305000

403000

چهار رنگ

403000

524000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A6

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

483000

673000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

501000

690000

دو رنگ قرمز مشکی

639000

857000

چهار رنگ

765000

949000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ مشکی

179000

259000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

184000

265000

دو رنگ قرمز مشکی

225000

340000

چهار رنگ

288000

403000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

322000

455000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

334000

466000

دو رنگ قرمز مشکی

414000

547000

چهار رنگ

512000

696000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

719000

1007000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

736000

1024000

دو رنگ قرمز مشکی

857000

1139000

چهار رنگ

972000

1271000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ مشکی

311000

443000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

317000

449000

دو رنگ قرمز مشکی

409000

558000

چهار رنگ

478000

616000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

581000

817000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

593000

828000

دو رنگ قرمز مشکی

731000

926000

چهار رنگ

800000

1018000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

1352000

1909000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

1369000

1927000

دو رنگ قرمز مشکی

1438000

2047000

چهار رنگ

1582000

2203000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ مشکی

627000

909000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

639000

920000

دو رنگ قرمز مشکی

748000

1000000

چهار رنگ

846000

1064000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

1087000

1541000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

1104000

1559000

دو رنگ قرمز مشکی

1260000

1662000

چهار رنگ

1444000

1800000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A3

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

2438000

3623000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

2461000

3680000

دو رنگ قرمز مشکی

2611000

3738000

چهار رنگ

2795000

4037000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B6

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

271000

368000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

282000

380000

دو رنگ قرمز مشکی

328000

432000

چهار رنگ

472000

604000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B6

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

575000

823000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

593000

840000

دو رنگ قرمز مشکی

708000

978000

چهار رنگ

874000

1007000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ مشکی

213000

311000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

219000

317000

دو رنگ قرمز مشکی

276000

397000

چهار رنگ

334000

466000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

386000

564000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

397000

575000

دو رنگ قرمز مشکی

483000

662000

چهار رنگ

593000

765000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B5

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

851000

1317000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

869000

1334000

دو رنگ قرمز مشکی

949000

1472000

چهار رنگ

1110000

1478000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ مشکی

403000

598000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

414000

610000

دو رنگ قرمز مشکی

495000

719000

چهار رنگ

662000

851000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ مشکی

696000

1030000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

713000

1047000

دو رنگ قرمز مشکی

800000

1202000

چهار رنگ

1007000

1311000

 

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

B4

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ مشکی

1708000

2473000

9 روز کاری

تک رنگ سرمه ای

1731000

2530000

دو رنگ قرمز مشکی

1783000

2680000

چهار رنگ

2000000

2714000

 

دسته فاکتور کاربن لس (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت دسته قبض تحریر

( تک برگی: تحریر 80 گرمی )

( دو برگی: رو تحریر 80 گرمی – زیر الوان 60 گرمی )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت تک برگی

قیمت دو برگی

زمان تحویل

A4 ÷ 3

3000 تایی

تک رنگ

207000

311000

7 روز کاری

6000 تایی

تک رنگ

357000

541000

7 روز کاری

9000 تایی

تک رنگ

518000

725000

7 روز کاری

 

دسته قبض تحریر (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت دسته قبض کاربن لس

( کاربن لس  NCR )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A4 ÷ 3

3000 تایی

تک رنگ

426000

547000

7 روز کاری

6000 تایی

تک رنگ

748000

978000

7 روز کاری

9000 تایی

تک رنگ

1007000

1242000

7 روز کاری

 

دسته قبض کاربن لس (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت دسته قبض گلاسه

( تک برگی: گلاسه 120 گرمی )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت تک برگی

زمان تحویل

A4 ÷ 3

3000 شماره (60 دسته)

تک رنگ

575000

7 روز کاری

6000 شماره (120 دسته)

تک رنگ

851000

7 روز کاری

9000 شماره (180 دسته)

تک رنگ

1087000

7 روز کاری

 

دسته قبض گلاسه (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت دسته فاکتور کاربن لس (فوری)

( کاربن لس  NCR )

( قیمت به تومان میباشد )

سایز سفارش

تعداد

نوع چاپ

قیمت دو برگی

قیمت سه برگی

زمان تحویل

A5

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

204000

288000

2 روز کاری

چهار رنگ

342000

456000

3 روز کاری

 

A5

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

372000

516000

2 روز کاری

چهار رنگ

564000

756000

3 روز کاری

 

A5

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

792000

1104000

2 روز کاری

چهار رنگ

1044000

1374000

3 روز کاری

 

A4

1000 شماره (20 دسته)

تک رنگ

342000

480000

2 روز کاری

چهار رنگ

528000

666000

3 روز کاری

 

A4

2000 شماره (40 دسته)

تک رنگ

648000

888000

2 روز کاری

چهار رنگ

858000

1092000

3 روز کاری

 

A4

5000 شماره (100 دسته)

تک رنگ

1458000

2040000

2 روز کاری

چهار رنگ

1740000

2388000

3 روز کاری

 
توضیحات:
  • سفارشات فوری از شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت 11 صبح پذیرفته می شود.
  • زمان تحویل کارهای فوری طبق زمانبندی پایان ساعت اداری میباشد.

خدمات فوری (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

shares