خانه / لیست قیمت جعبه های فست فود

لیست قیمت جعبه های فست فود

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور

جعبه پیتزا پیکو (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه پیتزا پیکو (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه پیتزا پیکو

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

14

14

3.5

200 عدد

710

1000 عدد

520

620

720

3000 عدد

510

610

710

810

910

جعبه پیتزا پیکو

جعبه پیتزا مینی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه پیتزا مینی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه پیتزا مینی

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

19

19

3.5

200 عدد

980

1000 عدد

790

890

990

3000 عدد

780

880

980

1080

1180

جعبه پیتزا مینی

جعبه پیتزا یک نفره (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه پیتزا یک نفره (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه پیتزا یک نفره

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

23.5

23.5

4

200 عدد

1280

1000 عدد

1090

1190

1290

3000 عدد

1080

1180

1280

1380

1480

جعبه پیتزا یک نفره

جعبه پیتزا دو نفره (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه پیتزا دو نفره (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه پیتزا دو نفره

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

26.5

26.5

4

200 عدد

1480

1000 عدد

1290

1390

1490

3000 عدد

1280

1380

1480

1580

1680

جعبه پیتزا دو نفره

جعبه پیتزا ایتالیایی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه پیتزا ایتالیایی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه پیتزا ایتالیایی

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

29.5

29.5

3.5

200 عدد

1630

1000 عدد

1440

1540

1640

5000 عدد

1430

1530

1630

1730

1830

جعبه پیتزا ایتالیایی

جعبه پیتزا خانواده (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه پیتزا خانواده (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه پیتزا خانواده

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

32.5

32.5

5

200 عدد

2300

1000 عدد

2000

2150

2300

5000 عدد

1980

2080

2180

2280

2380

جعبه پیتزا خانواده

جعبه ساندویچ کرافت (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه ساندویچ کرافت (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه ساندویچ کرافت

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

30

9

6

200 عدد

1110

1000 عدد

920

1020

1120

3000 عدد

910

1010

1110

1210

1310

جعبه ساندویچ کرافت

جعبه ساندویچ فرنگی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه ساندویچ فرنگی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه ساندویچ فرنگی

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

30/5

7

7

1000 عدد

2040

2/040/000

2000 عدد

1800

3/600/000

5000 عدد

1680

8/400/000

جعبه ساندویچ فرنگی

جعبه همبرگر کرافت (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه همبرگر کرافت (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه همبرگر کرافت

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

14

14

7.5

200 عدد

1040

1000 عدد

850

950

1050

3000 عدد

840

940

1040

1140

1240

جعبه همبرگر کرافت

جعبه همبرگر فرنگی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه همبرگر فرنگی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه همبرگر فرنگی

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

13

8

8

1000 عدد

2040

2/040/000

2000 عدد

1800

3/600/000

5000 عدد

1680

8/400/000

جعبه همبرگر فرنگی

جعبه سوخاری کرافت (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه سوخاری کرافت (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه سوخاری کرافت

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

22.5

11.5

9

200 عدد

1300

1000 عدد

1110

1210

1310

3000 عدد

1100

1200

1300

1400

1500

جعبه سوخاری کرافت

جعبه سوخاری فرنگی (بیرون بر) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه سوخاری فرنگی (بیرون بر) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه سوخاری فرنگی (بیرون بر)

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

21/8

12

7/8

1000 عدد

2400

2/400/000

2000 عدد

2150

4/300/000

5000 عدد

2064

10/320/000

جعبه سوخاری فرنگی (بیرون بر)

جعبه سوخاری فرنگی (داخل سالن) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه سوخاری فرنگی (داخل سالن) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه سوخاری فرنگی (داخل سالن)

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

21/5

14/5

3

1000 عدد

950

950/000

2000 عدد

810

1/620/000

5000 عدد

720

3/600/000

جعبه سوخاری فرنگی (داخل سالن)

جعبه سیب زمینی فرنگی (بیرون بر) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه سیب زمینی فرنگی (بیرون بر) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه سیب زمینی فرنگی (مخروطی)(بیرون بر)

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

پایین لیوان

بالای لیوان

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

5/5

7/8

11

1000 عدد

1100

1/100/000

2000 عدد

975

1/950/000

5000 عدد

912

4/560/000

جعبه سیب زمینی فرنگی (بیرون بر)

جعبه سیب زمینی فرنگی (داخل سالن) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

جعبه سیب زمینی فرنگی (داخل سالن) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت جعبه سیب زمینی فرنگی (داخل سالن)

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

14

11

3

1000 عدد

650

650/000

2000 عدد

540

1/080/000

5000 عدد

500

2/500/000

جعبه سیب زمینی فرنگی (داخل سالن)

سینگل زیر پیتزا (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

سینگل زیر پیتزا (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت سینگل زیر پیتزا

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر عدد به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد

بدون چاپ

سینگل زیر پیتزا برای داخل جعبه مینی

18

18

350 عددی (یک بسته)

375 تومان هر عدد

1050 عددی (سه بسته)

175 تومان هر عدد

سینگل زیر پیتزا  برای داخل جعبه یک نفره

23

23

350 عددی (یک بسته)

400 تومان هر عدد

1050 عددی (سه بسته)

200 تومان هر عدد

سینگل زیر پیتزا برای داخل جعبه دونفره

26

26

350 عددی (یک بسته)

465 تومان هر عدد

1050 عددی (سه بسته)

265 تومان هر عدد

سینگل زیر پیتزا برای داخل جعبه ایتالیایی

28

28

200 عددی (یک بسته)

505 تومان هر عدد

1000 عددی (پنج بسته)

305 تومان هر عدد

سینگل زیر پیتزا برای داخل جعبه خانواده

32

32

300 عددی (دو بسته)

525 تومان هر عدد

1200 عددی (چهار بسته)

325 تومان هر عدد

سینگل زیر پیتزا

کاغذ رومیزی (داخل سینی) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

کاغذ رومیزی (داخل سینی) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

گلاسه

135 گرمی

48

34

1000 عدد

1200

1/200/000

2000 عدد

1140

2/280/000

5000 عدد

1104

5/520/000

 

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

گلاسه

135 گرمی

34

24

1000 عدد

750

750/000

2000 عدد

550

1/100/000

5000 عدد

420

2/100/000

 

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

تحریر

80 گرمی

48

34

1000 عدد

730

730/000

2000 عدد

600

1/200/000

5000 عدد

510

2/550/000

 

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

تحریر

80 گرمی

34

24

1000 عدد

450

450/000

2000 عدد

325

650/000

5000 عدد

240

1/200/000

کاغذ رومیزی (داخل سینی)

کاغذ مومی (دورپیچ ساندویچ همبرگر) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

کاغذ مومی (دورپیچ ساندویچ همبرگر) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت کاغذ مومی

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر کیلوگرم به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد در هر کیلوگرم

بدون چاپ

کاغذ مومی دورپیچ برای ساندویچ بزرگ

50

35

140 برگ

کیلویی 35000 تومان

کاغذ مومی دورپیچ برای همبرگر

35

33

210 برگ

کیلویی 35000 تومان

کاغذ مومی دورپیچ برای ساندویچ کوچک

35

25

280 برگ

کیلویی 35000 تومان

کاغذ مومی دورپیچ برای زیر پیتزا

23

23

420 برگ

کیلویی 35000 تومان

 

لیست قیمت کاغذ مومی

با چاپ افست طرح شما

نوع کاغذ

مورد استفاده

سایز / ابعاد

تعداد

چاپ تک رنگ

چاپ دو رنگ

کاغذ مومی 40 گرمی

ساندویچ بزرگ

35 در 50

1400 برگ

کاغذ مومی 40 گرمی

ساندویچ بزرگ

35 در 50

10000 برگ

کاغذ مومی 40 گرمی

ساندویچ کوچک

32 در 34

2100 برگ

کاغذ مومی 40 گرمی

ساندویچ کوچک

32 در 34

15000 برگ

کاغذ مومی 40 گرمی

ساندویچ همبرگر

24 در 34

2800 برگ

کاغذ مومی 40 گرمی

ساندویچ همبرگر

24 در 34

20000 برگ

کاغذ مومی 40 گرمی

زیر پیتزا

23 در 23

4200 برگ

کاغذ مومی 40 گرمی

زیر پیتزا

23 در 23

30000 برگ

کاغذ مومی (دورپیچ ساندویچ همبرگر)

پاکت مومی (ساندویچ همبرگر) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت مومی (ساندویچ همبرگر) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت پاکت مومی

 

سایز / ابعاد

قیمت هر عدد پاکت به تومان

نوع پاکت

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

چاپ تک رنگ

چاپ دو رنگ

ساندویچ کوچک

13

30

500 تومان

650 تومان

800 تومان

ساندویچ بزرگ

15

35

600 تومان

750 تومان

900 تومان

همبرگر

15

23

600 تومان

750 تومان

900 تومان

پاکت مومی (ساندویچ همبرگر)

پاکت متالایز (ساندویچ همبرگر) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت متالایز (ساندویچ همبرگر) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت پاکت متالایز

 

سایز / ابعاد

قیمت هر عدد پاکت به تومان

نوع پاکت

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

چاپ تک رنگ

چاپ دو رنگ

ساندویچ کوچک

13

30

– تومان

– تومان

– تومان

ساندویچ بزرگ

15

35

– تومان

– تومان

– تومان

همبرگر

15

23

– تومان

– تومان

– تومان

پاکت مومی (ساندویچ همبرگر)

پاکت کرافت حمل (فست فودی) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

پاکت کرافت حمل (فست فودی) (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت پاکت کرافت نخودی

مناسب حمل جعبه های فست فود

 

سایز / ابعاد

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع پاکت

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

پاکت حمل جعبه همبرگر

17

17

40

750

900

1050

1200

1350

پاکت حمل جعبه ساندویچ/سوخاری

30

14

40

750

900

1050

1200

1350

پاکت حمل جعبه پیتزا یک نفره

24.5

24.5

40

800

950

1100

1250

1400

پاکت حمل جعبه پیتزا دو نفره

28

28

40

850

1000

1150

1300

1450

پاکت حمل جعبه پیتزا ایتالیایی

32

32

40

900

1050

1200

1350

1500

پاکت حمل جعبه پیتزا خانواده

35

35

40

1000

1200

1400

1600

1800

پاکت مومی (ساندویچ همبرگر)