خانه / لیست قیمت جعبه های فست فود

لیست قیمت جعبه های فست فود

راهنمای استفاده از لیست قیمت (کلیک نمایید)

راهنمای استفاده از لیست قیمت (کلیک نمایید)

در این قسمت راهنمای استفاده از لیست قیمت جعبه های فست فود قرار گرفته است

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور ، ثبت سفارش آنلاین

راهنمای استفاده از این صفحه:

توجه: مانند تصویر بالا (روی یکی از کلیدهای زیر) کلیک نمایید تا لیست مورد نظر باز شود

 • جعبه پیتزا پیکو
 • جعبه پیتزا مینی
 • جعبه پیتزا یک نفره
 • جعبه پیتزا دو نفره
 • جعبه پیتزا ایتالیایی
 • جعبه پیتزا خانواده
 • جعبه ساندویچ
 • جعبه همبرگر
 • جعبه سوخاری
 • جعبه سیب زمینی
 • سینگل زیر پیتزا
 • کاغذ رومیزی (داخل سینی)
 • کاغذ مومی
 • پاکت مومی
 • پاکت متالایز
 • پاکت حمل بیرون بر کرافت

لیست قیمت جعبه پیتزا پیکو

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

14

14

3.5

200 عدد

710

1000 عدد

520

620

720

3000 عدد

510

610

710

810

910

جعبه پیتزا پیکو+

لیست قیمت جعبه پیتزا مینی

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

19

19

3.5

200 عدد

980

1000 عدد

790

890

990

3000 عدد

780

880

980

1080

1180

جعبه پیتزا مینی+

لیست قیمت جعبه پیتزا یک نفره

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

23.5

23.5

4

200 عدد

1280

1000 عدد

1090

1190

1290

3000 عدد

1080

1180

1280

1380

1480

جعبه پیتزا یک نفره+

لیست قیمت جعبه پیتزا دو نفره

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

26.5

26.5

4

200 عدد

1480

1000 عدد

1290

1390

1490

3000 عدد

1280

1380

1480

1580

1680

جعبه پیتزا دو نفره+

لیست قیمت جعبه پیتزا ایتالیایی

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

29.5

29.5

3.5

200 عدد

1630

1000 عدد

1440

1540

1640

5000 عدد

1430

1530

1630

1730

1830

جعبه پیتزا ایتالیایی+

لیست قیمت جعبه پیتزا خانواده

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

32.5

32.5

5

200 عدد

2300

1000 عدد

2000

2150

2300

5000 عدد

1980

2080

2180

2280

2380

جعبه پیتزا خانواده+

لیست قیمت جعبه ساندویچ کرافت

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

30

9

6

200 عدد

1110

1000 عدد

920

1020

1120

3000 عدد

910

1010

1110

1210

1310

 

لیست قیمت جعبه ساندویچ فرنگی

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

30/5

7

7

1000 عدد

1560

1/560/000

2000 عدد

1390

2/780/000

5000 عدد

1260

6/300/000

جعبه ساندویچ کرافت+

لیست قیمت جعبه همبرگر کرافت

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

14

14

7.5

200 عدد

1040

1000 عدد

850

950

1050

3000 عدد

840

940

1040

1140

1240

 

لیست قیمت جعبه همبرگر فرنگی

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

13

8

8

1000 عدد

1560

1/560/000

2000 عدد

1390

2/780/000

5000 عدد

1260

6/300/000

جعبه همبرگر کرافت+

لیست قیمت جعبه سوخاری کرافت

 

سایز / ابعاد

 

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

کرافت نخودی

یک تکه

بهداشتی

22.5

11.5

9

200 عدد

1300

1000 عدد

1110

1210

1310

3000 عدد

1100

1200

1300

1400

1500

 

لیست قیمت جعبه سوخاری فرنگی (بیرون بر)

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

21/8

12

7/8

1000 عدد

1840

1/840/000

2000 عدد

1670

3/340/000

5000 عدد

1540

7/700/000

 

لیست قیمت جعبه سوخاری فرنگی (داخل سالن)

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

21/5

14/5

3

1000 عدد

720

720/000

2000 عدد

650

1/300/000

5000 عدد

588

2/940/000

جعبه سوخاری+

لیست قیمت جعبه سیب زمینی فرنگی (مخروطی)(بیرون بر)

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

پایین لیوان

بالای لیوان

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

5/5

7/8

11

1000 عدد

800

800/000

2000 عدد

790

1/580/000

5000 عدد

748

3/740/000

 

لیست قیمت جعبه سیب زمینی فرنگی (داخل سالن)

( کاغذ ایندربرد 270 گرمی )

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

ایندربرد

270 گرمی

14

11

3

1000 عدد

460

460/000

2000 عدد

420

840/000

5000 عدد

396

1/980/000

جعبه سیب زمینی فرنگی+

لیست قیمت سینگل زیر پیتزا

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر عدد به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد

بدون چاپ

برای داخل

جعبه مینی

18

18

350 عددی (یک بسته)

375 تومان هر عدد

1050 عددی (سه بسته)

175 تومان هر عدد

برای داخل

جعبه یک نفره

23

23

350 عددی (یک بسته)

400 تومان هر عدد

1050 عددی (سه بسته)

200 تومان هر عدد

برای داخل

جعبه دونفره

26

26

350 عددی (یک بسته)

465 تومان هر عدد

1050 عددی (سه بسته)

265 تومان هر عدد

برای داخل

جعبه ایتالیایی

28

28

200 عددی (یک بسته)

505 تومان هر عدد

1000 عددی (پنج بسته)

305 تومان هر عدد

برای داخل

جعبه خانواده

32

32

300 عددی (دو بسته)

525 تومان هر عدد

1200 عددی (چهار بسته)

325 تومان هر عدد

سینگل زیر پیتزا+

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

گلاسه

135 گرمی

48

34

1000 عدد

795

795/000

2000 عدد

692

1/384/000

5000 عدد

745

3/725/000

 

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

گلاسه

135 گرمی

34

24

1000 عدد

454

454/000

2000 عدد

403

806/000

5000 عدد

368

1/840/000

 

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

تحریر

80 گرمی

48

34

1000 عدد

514

514/000

2000 عدد

411

822/000

5000 عدد

338

1/690/000

 

لیست قیمت کاغذ رومیزی (داخل سینی)

( چاپ افست / تصویر )

 

سایز / ابعاد

 

مبلغ

نوع کاغذ

طول

عرض

تعداد

قیمت هر عدد

قیمت کل (تومان)

تحریر

80 گرمی

34

24

1000 عدد

312

312/000

2000 عدد

261

522/000

5000 عدد

188

940/000

کاغذ داخل سینی+

لیست قیمت کاغذ مومی

 

سایز / ابعاد

 

قیمت هر کیلوگرم به تومان

مورد استفاده

طول

عرض

تعداد در هر کیلوگرم

بدون چاپ

برای

ساندویچ بزرگ

50

35

140 برگ

کیلویی 35000 تومان

برای

همبرگر

35

33

210 برگ

کیلویی 35000 تومان

برای

ساندویچ کوچک

35

25

280 برگ

کیلویی 35000 تومان

برای

زیر پیتزا

23

23

420 برگ

کیلویی 35000 تومان

 

لیست قیمت کاغذ مومی

با چاپ افست طرح شما

نوع کاغذ

مورد استفاده

سایز / ابعاد

تعداد

چاپ تک رنگ

چاپ دو رنگ

کاغذ مومی

40 گرمی

ساندویچ بزرگ

35 در 50

1400 برگ

کاغذ مومی

40 گرمی

ساندویچ بزرگ

35 در 50

10000 برگ

کاغذ مومی

40 گرمی

ساندویچ بزرگ

32 در 34

2100 برگ

کاغذ مومی

40 گرمی

ساندویچ بزرگ

32 در 34

15000 برگ

کاغذ مومی

40 گرمی

ساندویچ بزرگ

24 در 34

2800 برگ

کاغذ مومی

40 گرمی

ساندویچ بزرگ

24 در 34

20000 برگ

کاغذ مومی

40 گرمی

ساندویچ بزرگ

23 در 23

4200 برگ

کاغذ مومی

40 گرمی

ساندویچ بزرگ

23 در 23

30000 برگ

کاغذ مومی+

لیست قیمت پاکت مومی

 

سایز / ابعاد

قیمت هر عدد پاکت به تومان

نوع پاکت

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

چاپ تک رنگ

چاپ دو رنگ

ساندویچ کوچک

13

30

500 تومان

650 تومان

800 تومان

ساندویچ بزرگ

15

35

600 تومان

750 تومان

900 تومان

همبرگر

15

23

600 تومان

750 تومان

900 تومان

پاکت مومی+

لیست قیمت پاکت متالایز

 

سایز / ابعاد

قیمت هر عدد پاکت به تومان

نوع پاکت

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

چاپ تک رنگ

چاپ دو رنگ

ساندویچ کوچک

13

30

– تومان

– تومان

– تومان

ساندویچ بزرگ

15

35

– تومان

– تومان

– تومان

همبرگر

15

23

– تومان

– تومان

– تومان

پاکت متالایز+

لیست قیمت پاکت کرافت نخودی

مناسب حمل جعبه های فست فود

 

سایز / ابعاد

نوع چاپ / قیمت هر عدد جعبه / تومان

نوع پاکت

طول

عرض

ارتفاع

بدون چاپ

تک رنگ

دو رنگ

سه رنگ

چهار رنگ

پاکت حمل جعبه همبرگر

17

17

40

660

810

960

1110

1260

پاکت حمل جعبه ساندویچ/سوخاری

30

14

40

690

840

990

1140

1290

پاکت حمل جعبه پیتزا یک نفره

24.5

24.5

40

750

900

1050

1200

1350

پاکت حمل جعبه پیتزا دو نفره

28

28

40

810

960

1110

1260

1410

پاکت حمل جعبه پیتزا ایتالیایی

32

32

40

860

1010

1160

1310

1460

پاکت حمل جعبه پیتزا خانواده

35

35

40

900

1050

1200

1350

1500

پاکت کرافت+