خانه / لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور ، ثبت سفارش آنلاین

راهنمای استفاده از لیست قیمت تراکت ، سربرگ

راهنمای استفاده از لیست قیمت تراکت ، سربرگ

در این قسمت راهنمای استفاده از لیست قیمت کیسه های نایلونی تبلیغاتی قرار گرفته است

 • تراکت گلاسه 120 گرمی
 • تراکت گلاسه 135 گرمی
 • تراکت گلاسه 170 گرمی
 • تراکت تحریر 80 گرمی
 • سربرگ تحریر 80 گرمی (سایز واقعی)
 • سربرگ تحریر 100 گرمی (سایز واقعی)
 • سربرگ کتان 120 گرمی (سایز واقعی)
 • سربرگ کارتی 140 گرمی
 • تراکت اقتصادی
 • تراکت آویز
 • راهنما

لیست قیمت تراکت گلاسه 120 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

74000

10 روز کاری

114000

5 روز کاری
دورو چاپ

92000

10 روز کاری

122000

5 روز کاری
5000 عدد
یکرو چاپ

157000

10 روز کاری

197000

5 روز کاری
دورو چاپ

178000

10 روز کاری

218000

5 روز کاری
 

A5

145×200 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

148000

10 روز کاری

183000

5 روز کاری
دورو چاپ

184000

10 روز کاری

224000

5 روز کاری
5000 عدد
یکرو چاپ

314000

10 روز کاری

359000

5 روز کاری
دورو چاپ

356000

10 روز کاری

401000

5 روز کاری
 

A4

290×200 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

295000

10 روز کاری

335000

5 روز کاری
دورو چاپ

369000

10 روز کاری

414000

5 روز کاری
5000 عدد
یکرو چاپ

628000

10 روز کاری

678000

5 روز کاری
دورو چاپ

712000

10 روز کاری

762000

5 روز کاری
 
     

تراکت گلاسه 120 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

48000

10 روز کاری

68000

5 روز کاری

دورو چاپ

64000

10 روز کاری

84000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

80000

10 روز کاری

110000

5 روز کاری

140000

دورو چاپ

99000

10 روز کاری

129000

5 روز کاری

159000

5000 عدد
یکرو چاپ

174000

10 روز کاری

214000

5 روز کاری

دورو چاپ

193500

10 روز کاری

233500

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

95000

10 روز کاری

120000

5 روز کاری

دورو چاپ

128000

10 روز کاری

153000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

160000

10 روز کاری

195000

5 روز کاری

230000

دورو چاپ

198000

10 روز کاری

233000

5 روز کاری

268000

5000 عدد
یکرو چاپ

347000

10 روز کاری

392000

5 روز کاری

دورو چاپ

387000

10 روز کاری

432000

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

190000

10 روز کاری

220000

5 روز کاری

دورو چاپ

256000

10 روز کاری

286000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

320000

10 روز کاری

360000

5 روز کاری

400000

دورو چاپ

395000

10 روز کاری

435000

5 روز کاری

475000

5000 عدد
یکرو چاپ

694000

10 روز کاری

744000

5 روز کاری

دورو چاپ

774000

10 روز کاری

824000

5 روز کاری

 

B6

170×120 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

74000

10 روز کاری

94000

5 روز کاری

دورو چاپ

104000

10 روز کاری

124000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

123000

10 روز کاری

153000

5 روز کاری

دورو چاپ

156000

10 روز کاری

186000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

262000

10 روز کاری

302000

5 روز کاری

دورو چاپ

300000

10 روز کاری

340000

5 روز کاری

 

B5

240×170 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

148000

10 روز کاری

173000

5 روز کاری

دورو چاپ

208000

10 روز کاری

233000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

246000

10 روز کاری

281000

5 روز کاری

دورو چاپ

312000

10 روز کاری

347000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

524000

10 روز کاری

569000

5 روز کاری

دورو چاپ

600000

10 روز کاری

645000

5 روز کاری

 

B4

340×240 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

295000

10 روز کاری

325000

5 روز کاری

دورو چاپ

414000

10 روز کاری

444000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

492000

10 روز کاری

532000

5 روز کاری

دورو چاپ

625000

10 روز کاری

665000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

1049000

10 روز کاری

1099000

5 روز کاری

دورو چاپ

1200000

10 روز کاری

1250000

5 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت گلاسه 170 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

116000

10 روز کاری

146000

5 روز کاری
دورو چاپ

138000

10 روز کاری

168000

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

210000

10 روز کاری

250000

5 روز کاری
دورو چاپ

237000

10 روز کاری

277000

5 روز کاری
 

A5

145×200 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

232000

10 روز کاری

267000

5 روز کاری
دورو چاپ

276000

10 روز کاری

316000

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

420000

10 روز کاری

465000

5 روز کاری
دورو چاپ

474000

10 روز کاری

519000

5 روز کاری
 

A4

290×200 میلیمتر

4000 عدد
یکرو چاپ

465000

10 روز کاری

505000

5 روز کاری
دورو چاپ

552000

10 روز کاری

592000

5 روز کاری
5000 عدد
یکرو چاپ

843000

10 روز کاری

893000

5 روز کاری
دورو چاپ

948000

10 روز کاری

998000

5 روز کاری
 

تراکت گلاسه 170 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت تحریر 80 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

32000

10 روز کاری

52000

5 روز کاری

دورو چاپ

47500

10 روز کاری

67500

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

49000

10 روز کاری

79000

5 روز کاری

109000

دورو چاپ

67000

10 روز کاری

97000

5 روز کاری

127000

5000 عدد
یکرو چاپ

95500

10 روز کاری

135500

5 روز کاری

دورو چاپ

116000

10 روز کاری

156000

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

64000

10 روز کاری

89000

5 روز کاری

دورو چاپ

95000

10 روز کاری

120000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

98000

10 روز کاری

133000

5 روز کاری

168000

دورو چاپ

134000

10 روز کاری

169000

5 روز کاری

204000

5000 عدد
یکرو چاپ

191000

10 روز کاری

236000

5 روز کاری

دورو چاپ

232000

10 روز کاری

277000

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

128000

10 روز کاری

158000

5 روز کاری

دورو چاپ

190000

10 روز کاری

220000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

196000

10 روز کاری

236000

5 روز کاری

276000

دورو چاپ

267000

10 روز کاری

307000

5 روز کاری

347000

5000 عدد
یکرو چاپ

382000

10 روز کاری

432000

5 روز کاری

دورو چاپ

463000

10 روز کاری

513000

5 روز کاری

 

B6

170×120 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

51000

10 روز کاری

71000

5 روز کاری

دورو چاپ

82000

10 روز کاری

102000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

75000

10 روز کاری

105000

5 روز کاری

دورو چاپ

109000

10 روز کاری

139000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

145000

10 روز کاری

185000

5 روز کاری

دورو چاپ

189000

10 روز کاری

229000

5 روز کاری

 

B5

240×170 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

102000

10 روز کاری

127000

5 روز کاری

دورو چاپ

164000

10 روز کاری

189000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

150000

10 روز کاری

185000

5 روز کاری

دورو چاپ

218000

10 روز کاری

253000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

289000

10 روز کاری

334000

5 روز کاری

دورو چاپ

372000

10 روز کاری

417000

5 روز کاری

 

B4

340×240 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

204000

10 روز کاری

234000

5 روز کاری

دورو چاپ

325000

10 روز کاری

355000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

300000

10 روز کاری

340000

5 روز کاری

دورو چاپ

435000

10 روز کاری

475000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

578000

10 روز کاری

628000

5 روز کاری

دورو چاپ

743000

10 روز کاری

793000

5 روز کاری

       

تراکت تحریر 80 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ تحریر 80 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

148×105 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

43000

10 روز کاری

63000

5 روز کاری

دورو چاپ

67000

10 روز کاری

87000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

63500

10 روز کاری

93500

5 روز کاری

123500

دورو چاپ

96000

10 روز کاری

126000

5 روز کاری

156000

5000 عدد
یکرو چاپ

113000

10 روز کاری

153000

5 روز کاری

دورو چاپ

150000

10 روز کاری

190000

5 روز کاری

 

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

86000

10 روز کاری

111000

5 روز کاری

دورو چاپ

134000

10 روز کاری

159000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

127000

10 روز کاری

163000

5 روز کاری

197000

دورو چاپ

191000

10 روز کاری

226000

5 روز کاری

261000

5000 عدد
یکرو چاپ

226000

10 روز کاری

271000

5 روز کاری

دورو چاپ

299000

10 روز کاری

344000

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

172000

10 روز کاری

202000

5 روز کاری

دورو چاپ

268000

10 روز کاری

298000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

254000

10 روز کاری

294000

5 روز کاری

334000

دورو چاپ

382000

10 روز کاری

422000

5 روز کاری

462000

5000 عدد
یکرو چاپ

452000

10 روز کاری

502000

5 روز کاری

دورو چاپ

598000

10 روز کاری

648000

5 روز کاری

   
     
     

سربرگ تحریر 80 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ تحریر 100 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

120000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

178000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

240000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

355000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ تحریر 100 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ کتان 120 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

142000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

198000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

284000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

396000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ کتان 120 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ کارتی 140 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

162000

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

247000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

324000

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

494000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ کارتی 140 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت اقتصادی

نوع کاغذ

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

الوان

کاغذ رنگی

A5

148×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

25000

10 روز کاری

28000

1 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری

الوان

کاغذ رنگی

A4

210×297 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

35000

10 روز کاری

41000

1 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری

تحریر

80 گرمی

A5

148×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

29000

10 روز کاری

35000

1 روز کاری
دورو چاپ

39000

10 روز کاری

50000

1 روز کاری

تحریر

80 گرمی

A4

210×297 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

49000

10 روز کاری

55000

1 روز کاری
دورو چاپ

59000

10 روز کاری

70000

1 روز کاری

کرافت

70 گرمی

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

29000

10 روز کاری

55000

1 روز کاری
دورو چاپ

39000

10 روز کاری

70000

1 روز کاری

کرافت

70 گرمی

A4

200×290 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

89000

10 روز کاری

95000

1 روز کاری
دورو چاپ

99000

10 روز کاری

110000

1 روز کاری
نمونه تراکت کرافت نخودی نمونه تراکت الوان رنگی نمونه تراکت تحریر

تراکت اقتصادی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت آویز 170 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

تراکت آویز

290×90 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

305000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

350000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

تراکت آویز

290×90 میلیمتر

4000 عدد
یکرو چاپ

490000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

544000

10 روز کاری

5 روز کاری

تراکت آویز (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

راهنما (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

 

 

shares