خانه / لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور ، ثبت سفارش آنلاین

راهنمای استفاده از این صفحه:

توجه: مانند تصویر بالا (روی یکی از کلیدهای زیر) کلیک نمایید تا لیست مورد نظر باز شود

 

  • تراکت گلاسه 135 گرمی
  • تراکت گلاسه 170 گرمی
  • تراکت تحریر 80 گرمی
  • سربرگ تحریر 80 گرمی (سایز واقعی)
  • سربرگ تحریر 100 گرمی (سایز واقعی)
  • سربرگ کتان 120 گرمی (سایز واقعی)
  • سربرگ کارتی 140 گرمی
  • تراکت اقتصادی
  • تراکت آویز
  • راهنما

لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

64000

10 روز کاری

74000

5 روز کاری

دورو چاپ

80000

10 روز کاری

90000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

114000

10 روز کاری

129000

5 روز کاری

174000

دورو چاپ

132000

10 روز کاری

147000

5 روز کاری

192000

5000 عدد
یکرو چاپ

257000

10 روز کاری

277000

5 روز کاری

دورو چاپ

278000

10 روز کاری

298000

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

129000

10 روز کاری

149000

5 روز کاری

دورو چاپ

161000

10 روز کاری

181000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

227500

10 روز کاری

247500

5 روز کاری

297500

دورو چاپ

264000

10 روز کاری

284000

5 روز کاری

334000

5000 عدد
یکرو چاپ

515000

10 روز کاری

540000

5 روز کاری

دورو چاپ

556000

10 روز کاری

581000

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

257000

10 روز کاری

277000

5 روز کاری

دورو چاپ

321000

10 روز کاری

341000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

455000

10 روز کاری

480000

5 روز کاری

535000

دورو چاپ

527000

10 روز کاری

552000

5 روز کاری

597000

5000 عدد
یکرو چاپ

1029000

10 روز کاری

1059000

5 روز کاری

دورو چاپ

1111000

10 روز کاری

1141000

5 روز کاری

 

B6

170×120 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

99000

10 روز کاری

109000

5 روز کاری

دورو چاپ

129000

10 روز کاری

139000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

173000

10 روز کاری

188000

5 روز کاری

دورو چاپ

206000

10 روز کاری

221000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

388000

10 روز کاری

408000

5 روز کاری

دورو چاپ

428000

10 روز کاری

448000

5 روز کاری

 

B5

240×170 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

199000

10 روز کاری

219000

5 روز کاری

دورو چاپ

258000

10 روز کاری

278000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

345000

10 روز کاری

365000

5 روز کاری

دورو چاپ

411000

10 روز کاری

431000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

777000

10 روز کاری

802000

5 روز کاری

دورو چاپ

855000

10 روز کاری

880000

5 روز کاری

 

B4

340×240 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

397000

10 روز کاری

417000

5 روز کاری

دورو چاپ

515000

10 روز کاری

530000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

690000

10 روز کاری

715000

5 روز کاری

دورو چاپ

822000

10 روز کاری

847000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

1553000

10 روز کاری

1583000

5 روز کاری

دورو چاپ

1710000

10 روز کاری

1740000

5 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت گلاسه 170 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

168000

10 روز کاری

188000

5 روز کاری
دورو چاپ

189000

10 روز کاری

209000

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

314000

10 روز کاری

334000

5 روز کاری
دورو چاپ

338000

10 روز کاری

358000

5 روز کاری
 

A5

145×200 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

335000

10 روز کاری

355000

5 روز کاری
دورو چاپ

379000

10 روز کاری

399000

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

627000

10 روز کاری

652000

5 روز کاری
دورو چاپ

677000

10 روز کاری

702000

5 روز کاری
 

A4

290×200 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

670000

10 روز کاری

695000

5 روز کاری
دورو چاپ

757000

10 روز کاری

777000

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

1254000

10 روز کاری

1284000

5 روز کاری
دورو چاپ

1353000

10 روز کاری

1383000

5 روز کاری
 

تراکت گلاسه 170 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت تحریر 80 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

39000

10 روز کاری

49000

5 روز کاری

دورو چاپ

56000

10 روز کاری

66000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

62000

10 روز کاری

77000

5 روز کاری

122000

دورو چاپ

81000

10 روز کاری

96000

5 روز کاری

141000

5000 عدد
یکرو چاپ

128000

10 روز کاری

143000

5 روز کاری

دورو چاپ

149000

10 روز کاری

164000

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

78000

10 روز کاری

93000

5 روز کاری

دورو چاپ

111000

10 روز کاری

126000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

125000

10 روز کاری

145000

5 روز کاری

215000

دورو چاپ

163000

10 روز کاری

183000

5 روز کاری

253000

5000 عدد
یکرو چاپ

255000

10 روز کاری

280000

5 روز کاری

دورو چاپ

298000

10 روز کاری

323000

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

156000

10 روز کاری

176000

5 روز کاری

دورو چاپ

222000

10 روز کاری

242000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

249000

10 روز کاری

274000

5 روز کاری

329000

دورو چاپ

325000

10 روز کاری

350000

5 روز کاری

405000

5000 عدد
یکرو چاپ

510000

10 روز کاری

540000

5 روز کاری

دورو چاپ

596000

10 روز کاری

626000

5 روز کاری

 

B6

170×120 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

59000

10 روز کاری

69000

5 روز کاری

دورو چاپ

88000

10 روز کاری

98000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

92000

10 روز کاری

107000

5 روز کاری

دورو چاپ

125000

10 روز کاری

140000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

186000

10 روز کاری

206000

5 روز کاری

دورو چاپ

226000

10 روز کاری

246000

5 روز کاری

 

B5

240×170 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

118000

10 روز کاری

133000

5 روز کاری

دورو چاپ

177000

10 روز کاری

192000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

184000

10 روز کاری

204000

5 روز کاری

دورو چاپ

249000

10 روز کاری

269000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

373000

10 روز کاری

398000

5 روز کاری

دورو چاپ

451000

10 روز کاری

476000

5 روز کاری

 

B4

340×240 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

235000

10 روز کاری

255000

5 روز کاری

دورو چاپ

353000

10 روز کاری

373000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

367000

10 روز کاری

392000

5 روز کاری

دورو چاپ

498000

10 روز کاری

523000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

745000

10 روز کاری

775000

5 روز کاری

دورو چاپ

902000

10 روز کاری

932000

5 روز کاری

       

تراکت تحریر 80 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ تحریر 80 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

148×105 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

53000

10 روز کاری

63000

5 روز کاری

دورو چاپ

77000

10 روز کاری

87000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

83000

10 روز کاری

98000

5 روز کاری

143000

دورو چاپ

111000

10 روز کاری

126000

5 روز کاری

171000

5000 عدد
یکرو چاپ

168000

10 روز کاری

188000

5 روز کاری

دورو چاپ

199000

10 روز کاری

219000

5 روز کاری

 

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

106000

10 روز کاری

121000

5 روز کاری

دورو چاپ

154000

10 روز کاری

169000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

167000

10 روز کاری

187000

5 روز کاری

237000

دورو چاپ

221000

10 روز کاری

241000

5 روز کاری

291000

5000 عدد
یکرو چاپ

336000

10 روز کاری

361000

5 روز کاری

دورو چاپ

397000

10 روز کاری

422000

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

211000

10 روز کاری

231000

5 روز کاری

دورو چاپ

307000

10 روز کاری

327000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

333000

10 روز کاری

358000

5 روز کاری

383000

دورو چاپ

442000

10 روز کاری

467000

5 روز کاری

522000

5000 عدد
یکرو چاپ

671000

10 روز کاری

701000

5 روز کاری

دورو چاپ

794000

10 روز کاری

824000

5 روز کاری

   
     
     

سربرگ تحریر 80 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ تحریر 100 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

128000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

192000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

256000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

384000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ تحریر 100 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ کتان 120 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

142000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

206000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

284000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

412000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ کتان 120 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ کارتی 140 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

164000

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

276000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

328000

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

552000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ کارتی 140 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت اقتصادی

( چاپ ریسوگراف )

نوع کاغذ

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

الوان

کاغذ رنگی

A5

148×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

25000

10 روز کاری

28000

1 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری

الوان

کاغذ رنگی

A4

210×297 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

35000

10 روز کاری

41000

1 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری

تحریر

80 گرمی

A5

148×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

40000

10 روز کاری

50000

1 روز کاری
دورو چاپ

55000

10 روز کاری

65000

1 روز کاری

تحریر

80 گرمی

A4

210×297 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

80000

10 روز کاری

90000

1 روز کاری
دورو چاپ

95000

10 روز کاری

105000

1 روز کاری

کرافت

70 گرمی

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

65000

10 روز کاری

85000

1 روز کاری
دورو چاپ

80000

10 روز کاری

100000

1 روز کاری

کرافت

70 گرمی

A4

200×290 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

130000

10 روز کاری

150000

1 روز کاری
دورو چاپ

150000

10 روز کاری

170000

1 روز کاری
نمونه تراکت کرافت نخودی نمونه تراکت الوان رنگی نمونه تراکت تحریر

تراکت اقتصادی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت آویز 170 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

تراکت آویز

290×90 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

403000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

447000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

تراکت آویز

290×90 میلیمتر

4000 عدد
یکرو چاپ

738000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

787000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

اتیکت آویز گلاسه یووی

51×96 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

74000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

86000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

اتیکت آویز سلفون مات

51×96 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

72000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

86000

10 روز کاری

5 روز کاری

تراکت آویز (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

راهنما (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

 

 

shares