خانه / لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور

تراکت گلاسه 135 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

تراکت گلاسه 135 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

76000

10 روز کاری

86000

5 روز کاری

دورو چاپ

94000

10 روز کاری

104000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

134000

10 روز کاری

149000

5 روز کاری

194000

دورو چاپ

154000

10 روز کاری

169000

5 روز کاری

214000

5000 عدد
یکرو چاپ

304000

10 روز کاری

324000

5 روز کاری

دورو چاپ

327000

10 روز کاری

347000

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

151000

10 روز کاری

166000

5 روز کاری

دورو چاپ

188000

10 روز کاری

203000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

268000

10 روز کاری

288000

5 روز کاری

338000

دورو چاپ

309000

10 روز کاری

329000

5 روز کاری

379000

5000 عدد
یکرو چاپ

608000

10 روز کاری

633000

5 روز کاری

دورو چاپ

654000

10 روز کاری

679000

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

302000

10 روز کاری

322000

5 روز کاری

دورو چاپ

375000

10 روز کاری

395000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

535000

10 روز کاری

560000

5 روز کاری

615000

دورو چاپ

617000

10 روز کاری

642000

5 روز کاری

697000

5000 عدد
یکرو چاپ

1216000

10 روز کاری

1246000

5 روز کاری

دورو چاپ

1307000

10 روز کاری

1337000

5 روز کاری

 

B6

170×120 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

118000

10 روز کاری

128000

5 روز کاری

دورو چاپ

152000

10 روز کاری

162000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

204000

10 روز کاری

219000

5 روز کاری

دورو چاپ

242000

10 روز کاری

257000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

460000

10 روز کاری

480000

5 روز کاری

دورو چاپ

504000

10 روز کاری

524000

5 روز کاری

 

B5

240×170 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

235000

10 روز کاری

250000

5 روز کاری

دورو چاپ

304000

10 روز کاری

319000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

408000

10 روز کاری

428000

5 روز کاری

دورو چاپ

484000

10 روز کاری

504000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

920000

10 روز کاری

945000

5 روز کاری

دورو چاپ

1008000

10 روز کاری

1033000

5 روز کاری

 

B4

340×240 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

470000

10 روز کاری

490000

5 روز کاری

دورو چاپ

607000

10 روز کاری

627000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

816000

10 روز کاری

841000

5 روز کاری

دورو چاپ

967000

10 روز کاری

992000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

1839000

10 روز کاری

1869000

5 روز کاری

دورو چاپ

2015000

10 روز کاری

2045000

5 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرمی

تراکت گلاسه 170 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

تراکت گلاسه 170 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت تراکت گلاسه 170 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

198000

10 روز کاری

213000

5 روز کاری
دورو چاپ

224000

10 روز کاری

239000

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

371000

10 روز کاری

391000

5 روز کاری
دورو چاپ

399000

10 روز کاری

419000

5 روز کاری
 

A5

145×200 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

396000

10 روز کاری

416000

5 روز کاری
دورو چاپ

448000

10 روز کاری

468000

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

742000

10 روز کاری

767000

5 روز کاری
دورو چاپ

799000

10 روز کاری

824000

5 روز کاری
 

A4

290×200 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

792000

10 روز کاری

817000

5 روز کاری
دورو چاپ

895000

10 روز کاری

920000

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

1483000

10 روز کاری

1513000

5 روز کاری
دورو چاپ

1597000

10 روز کاری

1627000

5 روز کاری
 

تراکت گلاسه 170 گرمی

تراکت تحریر 80 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

تراکت تحریر 80 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت تراکت تحریر 80 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

53000

10 روز کاری

63000

5 روز کاری

دورو چاپ

72000

10 روز کاری

82000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

88000

10 روز کاری

103000

5 روز کاری

148000

دورو چاپ

110000

10 روز کاری

125000

5 روز کاری

170000

5000 عدد
یکرو چاپ

189000

10 روز کاری

209000

5 روز کاری

دورو چاپ

212000

10 روز کاری

232000

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

106000

10 روز کاری

121000

5 روز کاری

دورو چاپ

144000

10 روز کاری

159000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

177000

10 روز کاری

197000

5 روز کاری

247000

دورو چاپ

219000

10 روز کاری

239000

5 روز کاری

289000

5000 عدد
یکرو چاپ

377000

10 روز کاری

402000

5 روز کاری

دورو چاپ

425000

10 روز کاری

450000

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

212000

10 روز کاری

232000

5 روز کاری

دورو چاپ

288000

10 روز کاری

308000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

353000

10 روز کاری

378000

5 روز کاری

433000

دورو چاپ

438000

10 روز کاری

463000

5 روز کاری

518000

5000 عدد
یکرو چاپ

754000

10 روز کاری

784000

5 روز کاری

دورو چاپ

849000

10 روز کاری

879000

5 روز کاری

 

B6

170×120 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

81000

10 روز کاری

91000

5 روز کاری

دورو چاپ

115000

10 روز کاری

125000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

130000

10 روز کاری

145000

5 روز کاری

دورو چاپ

168000

10 روز کاری

183000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

275000

10 روز کاری

295000

5 روز کاری

دورو چاپ

319000

10 روز کاری

339000

5 روز کاری

 

B5

240×170 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

161000

10 روز کاری

176000

5 روز کاری

دورو چاپ

230000

10 روز کاری

245000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

261000

10 روز کاری

281000

5 روز کاری

دورو چاپ

336000

10 روز کاری

356000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

550000

10 روز کاری

575000

5 روز کاری

دورو چاپ

639000

10 روز کاری

664000

5 روز کاری

 

B4

340×240 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

322000

10 روز کاری

342000

5 روز کاری

دورو چاپ

459000

10 روز کاری

479000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

521000

10 روز کاری

546000

5 روز کاری

دورو چاپ

672000

10 روز کاری

697000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

1100000

10 روز کاری

1130000

5 روز کاری

دورو چاپ

1277000

10 روز کاری

1307000

5 روز کاری

       

تراکت تحریر 80 گرمی

سربرگ تحریر 80 گرمی (سایز واقعی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

سربرگ تحریر 80 گرمی (سایز واقعی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت سربرگ تحریر 80 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

148×105 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

69000

10 روز کاری

79000

5 روز کاری

دورو چاپ

97000

10 روز کاری

107000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

113000

10 روز کاری

128000

5 روز کاری

173000

دورو چاپ

144000

10 روز کاری

159000

5 روز کاری

204000

5000 عدد
یکرو چاپ

236000

10 روز کاری

256000

5 روز کاری

دورو چاپ

270000

10 روز کاری

290000

5 روز کاری

 

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

139000

10 روز کاری

154000

5 روز کاری

دورو چاپ

193000

10 روز کاری

208000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

226000

10 روز کاری

246000

5 روز کاری

296000

دورو چاپ

287000

10 روز کاری

307000

5 روز کاری

357000

5000 عدد
یکرو چاپ

472000

10 روز کاری

497000

5 روز کاری

دورو چاپ

541000

10 روز کاری

566000

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

277000

10 روز کاری

297000

5 روز کاری

دورو چاپ

386000

10 روز کاری

406000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

451000

10 روز کاری

476000

5 روز کاری

531000

دورو چاپ

574000

10 روز کاری

599000

5 روز کاری

654000

5000 عدد
یکرو چاپ

944000

10 روز کاری

974000

5 روز کاری

دورو چاپ

1081000

10 روز کاری

1111000

5 روز کاری

   
     
     

سربرگ تحریر 80 گرمی (سایز واقعی)

سربرگ تحریر 100 گرمی (سایز واقعی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

سربرگ تحریر 100 گرمی (سایز واقعی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت سربرگ تحریر 100 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

184000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

258000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

368000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

515000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ تحریر 100 گرمی (سایز واقعی)

سربرگ کتان 120 گرمی (سایز واقعی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

سربرگ کتان 120 گرمی (سایز واقعی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت سربرگ کتان 120 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

254000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

328000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

508000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

655000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ کتان 120 گرمی (سایز واقعی)

سربرگ کارتی 140 گرمی (سایز واقعی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

سربرگ کارتی 140 گرمی (سایز واقعی)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت سربرگ کارتی 140 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

248000

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

434000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

496000

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

868000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ کارتی 140 گرمی (سایز واقعی)

تراکت اقتصادی (ریسوگراف)(الوان،تحریر،کرافت)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

تراکت اقتصادی (ریسوگراف)(الوان،تحریر،کرافت)(جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت تراکت اقتصادی

( چاپ ریسوگراف )

نوع کاغذ

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

الوان

کاغذ رنگی

A5

148×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری

الوان

کاغذ رنگی

A4

210×297 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری

تحریر

80 گرمی

A5

148×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

80000

10 روز کاری

110000

1 روز کاری
دورو چاپ

110000

10 روز کاری

140000

1 روز کاری

تحریر

80 گرمی

A4

210×297 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

130000

10 روز کاری

160000

1 روز کاری
دورو چاپ

160000

10 روز کاری

190000

1 روز کاری

کرافت

70 گرمی

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

130000

10 روز کاری

160000

1 روز کاری
دورو چاپ

160000

10 روز کاری

190000

1 روز کاری

کرافت

70 گرمی

A4

200×290 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

180000

10 روز کاری

210000

1 روز کاری
دورو چاپ

210000

10 روز کاری

240000

1 روز کاری
نمونه تراکت کرافت نخودی نمونه تراکت الوان رنگی نمونه تراکت تحریر

تراکت اقتصادی (ریسوگراف)(الوان،تحریر،کرافت)

تراکت آویز 170 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

تراکت آویز 170 گرمی (جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید)

لیست قیمت تراکت آویز 170 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

تراکت آویز

290×90 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

464000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

516000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

تراکت آویز

290×90 میلیمتر

4000 عدد
یکرو چاپ

852000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

910000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

اتیکت آویز گلاسه یووی

51×96 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

79000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

92000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

اتیکت آویز سلفون مات

51×96 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

77000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

92000

10 روز کاری

5 روز کاری

اتیکت لمینت برجسته

– میلیمتر

1000 عدد
دورو چاپ

278000

10 روز کاری

285000

5 روز کاری

تراکت آویز 170 گرمی