خانه / لیست قیمت تراکت ، سربرگ

لیست قیمت تراکت ، سربرگ

ثبت سفارش در سامانه فروش آنلایناستعلام قیمت ، دریافت پیش فاکتور ، ثبت سفارش آنلاین

راهنمای استفاده از این صفحه:

توجه: مانند تصویر بالا (روی یکی از کلیدهای زیر) کلیک نمایید تا لیست مورد نظر باز شود

 

  • تراکت گلاسه 135 گرمی
  • تراکت گلاسه 170 گرمی
  • تراکت تحریر 80 گرمی
  • سربرگ تحریر 80 گرمی (سایز واقعی)
  • سربرگ تحریر 100 گرمی (سایز واقعی)
  • سربرگ کتان 120 گرمی (سایز واقعی)
  • سربرگ کارتی 140 گرمی
  • تراکت اقتصادی
  • تراکت آویز
  • راهنما

لیست قیمت تراکت گلاسه 135 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

69000

10 روز کاری

79000

5 روز کاری

دورو چاپ

87000

10 روز کاری

97000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

121000

10 روز کاری

136000

5 روز کاری

181000

دورو چاپ

141000

10 روز کاری

156000

5 روز کاری

201000

5000 عدد
یکرو چاپ

271000

10 روز کاری

291000

5 روز کاری

دورو چاپ

294000

10 روز کاری

314000

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

138000

10 روز کاری

153000

5 روز کاری

دورو چاپ

174000

10 روز کاری

189000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

241000

10 روز کاری

261000

5 روز کاری

311000

دورو چاپ

282000

10 روز کاری

302000

5 روز کاری

352000

5000 عدد
یکرو چاپ

541000

10 روز کاری

566000

5 روز کاری

دورو چاپ

587000

10 روز کاری

612000

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

275000

10 روز کاری

295000

5 روز کاری

دورو چاپ

348000

10 روز کاری

368000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

482000

10 روز کاری

507000

5 روز کاری

562000

دورو چاپ

564000

10 روز کاری

589000

5 روز کاری

644000

5000 عدد
یکرو چاپ

1082000

10 روز کاری

1112000

5 روز کاری

دورو چاپ

1174000

10 روز کاری

1204000

5 روز کاری

 

B6

170×120 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

108000

10 روز کاری

118000

5 روز کاری

دورو چاپ

142000

10 روز کاری

152000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

184000

10 روز کاری

199000

5 روز کاری

دورو چاپ

222000

10 روز کاری

237000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

410000

10 روز کاری

430000

5 روز کاری

دورو چاپ

454000

10 روز کاری

474000

5 روز کاری

 

B5

240×170 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

215000

10 روز کاری

230000

5 روز کاری

دورو چاپ

284000

10 روز کاری

299000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

368000

10 روز کاری

388000

5 روز کاری

دورو چاپ

444000

10 روز کاری

464000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

820000

10 روز کاری

845000

5 روز کاری

دورو چاپ

908000

10 روز کاری

933000

5 روز کاری

 

B4

340×240 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

430000

10 روز کاری

450000

5 روز کاری

دورو چاپ

567000

10 روز کاری

587000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

736000

10 روز کاری

761000

5 روز کاری

دورو چاپ

888000

10 روز کاری

913000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

1639000

10 روز کاری

1669000

5 روز کاری

دورو چاپ

1816000

10 روز کاری

1846000

5 روز کاری

 

تراکت گلاسه 135 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت گلاسه 170 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

178000

10 روز کاری

193000

5 روز کاری
دورو چاپ

204000

10 روز کاری

219000

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

331000

10 روز کاری

351000

5 روز کاری
دورو چاپ

359000

10 روز کاری

379000

5 روز کاری
 

A5

145×200 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

356000

10 روز کاری

376000

5 روز کاری
دورو چاپ

408000

10 روز کاری

428000

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

662000

10 روز کاری

687000

5 روز کاری
دورو چاپ

719000

10 روز کاری

744000

5 روز کاری
 

A4

290×200 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

712000

10 روز کاری

737000

5 روز کاری
دورو چاپ

815000

10 روز کاری

840000

5 روز کاری
4000 عدد
یکرو چاپ

1323000

10 روز کاری

1353000

5 روز کاری
دورو چاپ

1437000

10 روز کاری

1467000

5 روز کاری
 

تراکت گلاسه 170 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت تحریر 80 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

145×100 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

43000

10 روز کاری

53000

5 روز کاری

دورو چاپ

62000

10 روز کاری

72000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

69000

10 روز کاری

84000

5 روز کاری

129000

دورو چاپ

90000

10 روز کاری

105000

5 روز کاری

150000

5000 عدد
یکرو چاپ

140000

10 روز کاری

160000

5 روز کاری

دورو چاپ

164000

10 روز کاری

184000

5 روز کاری

 

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

87000

10 روز کاری

102000

5 روز کاری

دورو چاپ

125000

10 روز کاری

140000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

138000

10 روز کاری

158000

5 روز کاری

208000

دورو چاپ

180000

10 روز کاری

200000

5 روز کاری

250000

5000 عدد
یکرو چاپ

280000

10 روز کاری

305000

5 روز کاری

دورو چاپ

327000

10 روز کاری

352000

5 روز کاری

 

A4

290×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

173000

10 روز کاری

193000

5 روز کاری

دورو چاپ

249000

10 روز کاری

269000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

275000

10 روز کاری

300000

5 روز کاری

355000

دورو چاپ

360000

10 روز کاری

385000

5 روز کاری

440000

5000 عدد
یکرو چاپ

559000

10 روز کاری

589000

5 روز کاری

دورو چاپ

654000

10 روز کاری

684000

5 روز کاری

 

B6

170×120 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

67000

10 روز کاری

77000

5 روز کاری

دورو چاپ

101000

10 روز کاری

111000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

102000

10 روز کاری

117000

5 روز کاری

دورو چاپ

140000

10 روز کاری

155000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

205000

10 روز کاری

225000

5 روز کاری

دورو چاپ

249000

10 روز کاری

269000

5 روز کاری

 

B5

240×170 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

133000

10 روز کاری

148000

5 روز کاری

دورو چاپ

202000

10 روز کاری

217000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

205000

10 روز کاری

225000

5 روز کاری

دورو چاپ

280000

10 روز کاری

300000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

410000

10 روز کاری

435000

5 روز کاری

دورو چاپ

499000

10 روز کاری

524000

5 روز کاری

 

B4

340×240 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

266000

10 روز کاری

286000

5 روز کاری

دورو چاپ

403000

10 روز کاری

423000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

409000

10 روز کاری

434000

5 روز کاری

دورو چاپ

560000

10 روز کاری

585000

5 روز کاری

5000 عدد
یکرو چاپ

820000

10 روز کاری

850000

5 روز کاری

دورو چاپ

997000

10 روز کاری

1027000

5 روز کاری

       

تراکت تحریر 80 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ تحریر 80 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A6

148×105 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

60000

10 روز کاری

70000

5 روز کاری

دورو چاپ

88000

10 روز کاری

98000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

95000

10 روز کاری

110000

5 روز کاری

155000

دورو چاپ

125000

10 روز کاری

140000

5 روز کاری

185000

5000 عدد
یکرو چاپ

191000

10 روز کاری

211000

5 روز کاری

دورو چاپ

225000

10 روز کاری

245000

5 روز کاری

 

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

121000

10 روز کاری

136000

5 روز کاری

دورو چاپ

175000

10 روز کاری

190000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

189000

10 روز کاری

209000

5 روز کاری

259000

دورو چاپ

251000

10 روز کاری

271000

5 روز کاری

321000

5000 عدد
یکرو چاپ

381000

10 روز کاری

406000

5 روز کاری

دورو چاپ

450000

10 روز کاری

475000

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

241000

10 روز کاری

261000

5 روز کاری

دورو چاپ

350000

10 روز کاری

370000

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

378000

10 روز کاری

403000

5 روز کاری

458000

دورو چاپ

501000

10 روز کاری

526000

5 روز کاری

551000

5000 عدد
یکرو چاپ

762000

10 روز کاری

792000

5 روز کاری

دورو چاپ

899000

10 روز کاری

929000

5 روز کاری

   
     
     

سربرگ تحریر 80 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ تحریر 100 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

152000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

226000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

304000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

451000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ تحریر 100 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ کتان 120 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

180000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

254000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

360000

10 روز کاری

5 روز کاری

دورو چاپ

507000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ کتان 120 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت سربرگ کارتی 140 گرمی (سایز واقعی)

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

A5

210×148 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

202000

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

342000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

A4

297×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

403000

10 روز کاری

5 روز کاری

2000 عدد
یکرو چاپ

683000

10 روز کاری

5 روز کاری

 

سربرگ کارتی 140 گرمی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت اقتصادی

( چاپ ریسوگراف )

نوع کاغذ

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

الوان

کاغذ رنگی

A5

148×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

25000

10 روز کاری

28000

1 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری

الوان

کاغذ رنگی

A4

210×297 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

35000

10 روز کاری

41000

1 روز کاری
دورو چاپ

10 روز کاری

1 روز کاری

تحریر

80 گرمی

A5

148×210 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

40000

10 روز کاری

50000

1 روز کاری
دورو چاپ

55000

10 روز کاری

65000

1 روز کاری

تحریر

80 گرمی

A4

210×297 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

80000

10 روز کاری

90000

1 روز کاری
دورو چاپ

95000

10 روز کاری

105000

1 روز کاری

کرافت

70 گرمی

A5

145×200 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

65000

10 روز کاری

85000

1 روز کاری
دورو چاپ

80000

10 روز کاری

100000

1 روز کاری

کرافت

70 گرمی

A4

200×290 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

130000

10 روز کاری

150000

1 روز کاری
دورو چاپ

150000

10 روز کاری

170000

1 روز کاری
نمونه تراکت کرافت نخودی نمونه تراکت الوان رنگی نمونه تراکت تحریر

تراکت اقتصادی (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

لیست قیمت تراکت آویز 170 گرمی

سایز سفارش

تعداد

یکرو / دورو

معمولی

فوری

یک روزه

تراکت آویز

290×90 میلیمتر

2000 عدد
یکرو چاپ

424000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

476000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

تراکت آویز

290×90 میلیمتر

4000 عدد
یکرو چاپ

772000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

830000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

اتیکت آویز گلاسه یووی

51×96 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

75000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

88000

10 روز کاری

5 روز کاری
 

اتیکت آویز سلفون مات

51×96 میلیمتر

1000 عدد
یکرو چاپ

73000

10 روز کاری

5 روز کاری
دورو چاپ

88000

10 روز کاری

5 روز کاری

تراکت آویز (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)

راهنما (سایزهای درج شده قبل از برش میباشند)(حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید)