قالب دار فولدر هالوگرام

قالب دار

جنس کار

تیراژ 

سایز

یکرو

دورو 

چاپ عادی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

 پاکت CD معمولی

۱۰۰۰ عدد

پاکت Cd

یکرو

۵۴۶۰۰۰

۲۰ روزکاری

 پاکت CD فانتزی (گلاسه یووی)

۱۰۰۰ عدد

پاکت Cd

یکرو

۷۴۰۰۰۰

۲۰ روزکاری

 پاکت CD فانتزی (سلفون مات)

۱۰۰۰ عدد

پاکت Cd

یکرو

۷۴۸۰۰۰

۲۰ روزکاری

لیبل CD با پوشش یووی

۱۰۰۰ عدد

۱۳ در ۱۳

یکرو

۳۹۰۰۰۰

۲۰ روزکاری

آهنربایی طرح قالب دلخواه

۱۰۰۰ عدد

۹ در ۶

یکرو

۲۰ روزکاری

فولدر A4 دورو ۳۰۰ گرمی با روکش مات

۱۰۰۰ عدد

فولدر A4

دورو

۲۱۳۵۰۰۰

۱۰ روزکاری

فولدر A4 دورو ۳۰۰ گرمی با روکش براق

۱۰۰۰ عدد

فولدر A4

دورو

۲۱۳۵۰۰۰

۱۰ روزکاری

جاکارتی

۱۰۰۰ عدد

۱۴٫۴ در ۲۰٫۲

دورو

۴۴۹۰۰۰

۱۰ روزکاری

 

 

سلفون قالب دار

۱۰۰۰ عدد

دورو

۸۲۰۰۰

۱۲ روزکاری