قالب دار فولدر هالوگرام

قالب دار

جنس کار

تیراژ 

سایز

یکرو

دورو 

چاپ عادی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

 پاکت CD معمولی

۱۰۰۰ عدد

پاکت Cd

یکرو

۶۴۸۰۰۰

۲۰ روزکاری

 پاکت CD فانتزی (گلاسه یووی)

۱۰۰۰ عدد

پاکت Cd

یکرو

۸۲۷۰۰۰

۲۰ روزکاری

 پاکت CD فانتزی (سلفون مات)

۱۰۰۰ عدد

پاکت Cd

یکرو

۸۶۳۰۰۰

۲۰ روزکاری

لیبل CD با پوشش یووی

۱۰۰۰ عدد

۱۳ در ۱۳

یکرو

۴۰۶۰۰۰

۲۰ روزکاری

آهنربایی طرح قالب دلخواه

۱۰۰۰ عدد

۹ در ۶

یکرو

۲۰ روزکاری

فولدر A4 دورو ۳۰۰ گرمی با روکش مات

۱۰۰۰ عدد

فولدر A4

دورو

۱۹۳۱۰۰۰

۱۰ روزکاری

فولدر A4 دورو ۳۰۰ گرمی با روکش براق

۱۰۰۰ عدد

فولدر A4

دورو

۱۹۳۱۰۰۰

۱۰ روزکاری

جاکارتی

۱۰۰۰ عدد

۱۴٫۴ در ۲۰٫۲

دورو

۵۲۳۰۰۰

۱۰ روزکاری

 

 

سلفون قالب دار

۱۰۰۰ عدد

دورو

۹۱۰۰۰

۱۲ روزکاری